Kom Ombo Templet
Ankomst til Kom Ombo Omkring kl 19 ankom vi til Kom Ombo templet, som ligger på østbredden ca 45 km nord for Aswan. Hist hvor Nilen slår en bugt, ligger en sandbanke, som i oldtiden var hjemsøgt af krokodiller. Krokodillerne, som var hellige, var en stor plage for befolkningen, som ved flere lejligheder klagede deres nød til kongen. Anni beroligede os med, at krokodillerne for længst var blevet bortskudt, da de åd befolkningens hunde og kvæg, når de søgte ned til Nilen for at drikke. Her ligger Kom Ombo templet - Egyptens eneste dobbelt-tempel. Det var viet til to guder, krokodilleguden Sobek og den falkehovede Horus (den ældre). Det er måske mere korrekt at sige, at de er viede til to gudefamilier. Templet ligger ca 4 km fra havnen. Efter at vi var gået i land fra skibet, blev vi indladet i hestevogne, som bragte os derud. Det var en meget fascinerende køretur gennem byen frem mod det smukt belyste tempel. Templet blev påbegyndt under Ptolemæus VI et par hundrede år før vores tidsregning. Ydermurene er bygget under kejser Augustus omkring år 30. Efter kristendommens indførelse blev det brugt som kirke af kopterne. Og efterfølgende er en stor del af templet blevet anvendt som byggemateriale af lokalbefolkningen. Templet blev først udgravet i 1900-tallet og er desværre i en dårlig forfatning. Dele af det er i tiden løb blevet ædt af den grådige Nil. Et jordskælv i 1992 anrettede også betydelige ødelæggelser.


Kom Ombo templet Krokodilleguden Sobek i Kom Ombo templet I virkeligheden er der tale om to templer, da alle funktioner er dublerede omkring midteraksen. Der er to indgange, to forgårde, to søjlehaller, to sanktuarier (hvor de hellige ceremonier blev afholdt). Og hver af af to templer havde formentlig deres eget præsteskab. Sobeks tempel lå mod syd, Horus' mod nord. Sobeks nærmeste familie var hustruen Hathor og sønnen Khonsu. Sobek, som er gud for det vilde og ustyrlige, associeres ofte med den onde Seth, som forsøgte at dræbe sin broder Horus. I en legende forvandler Seth og hans følgesvende sig til krokodiller for at undslippe forfølgerne.

Der er kun fundamenterne tilbage af de oprindelige pyloner. Bag pylonerne førte en trappe op til en tagterrasse, hvorfra der har været en utrolig udsigt over Nilen. I den åbne gård er der resterne af et alter, og der ligger en meget dyb brønd.


Kom Ombo templet I det sydvestlige hjørne er en søjle med motiver, som viser, kongen blive kronet og efterfølgende indvier han templet. I loften er der astronomiske motiver. Søjlerne er afsluttet med papyrus kapitæler. Mange steder ses dog både lotus-motiver, som symboliserer Nedre Egypten, og papyrus-motiver, som symboliserer Øvre Egypten. Der er stort set ingen rester af det-allerhelligste. I et lille Hathor-tempel er udstillet de sørgelige rester af et par krokodillemumier.

Udover at fungere som et religiøst centrum var Kom Ombo templet også stedet, hvor man kom for at blive helbredt for sine sygdomme. Anni berettede med stor indlevelse om de mange helbredelsesformer, man havde kendskab til på den tid. På bagvæggen af den ydre korridor var et relief med mange kirurgiske instrumenter. På et relief ser man kejser Trajan knæle for Imhotep, som udover at være en stor arkitekt (du husker måske, at han byggede farao Djosers trinpyramide i Sakkara?) også havde et indgående kendskab til lægekunsten. Efter Imhoteps død blev han guddommeliggjort.

Herefter returnerede vi til vores ventende kalechevogne for at køre tilbage til skibet. Selv om Anni havde betalt for køreturen og hertil et rimeligt beløb i drikkepenge prøvede kusken på mange måder at tiltuske sig lidt ekstra drikkepenge. Fx simulerede vores kusk, at seletøjet gik i stykker, hvilket gav ham lidt ekstraarbejde. Da det ikke gjorde indtryk på os, fortalte han om sine mange børn. Endelig opgav han yderligere forsøg, satte hesten i trav og fortalte, at vognen var en Ferrari, og han var Schumacher. Tilbage på skibet spiste vi en dejlig middag i smukke omgivelser. Skibet fortsatte sin færd og lagde til ved Edfu, som ligger godt 100 km nord for Aswan.


Rejseholdets hjemmeside Toppen af denne side Forrige side: Nilkryds fra Aswan til Luxor Næste side: Horustemplet i Edfu