Til Rejseholdets forsideTil forsiden

Oldtiden
Grækenland
Romertiden
Vikingetiden
Middelalderen

16. århundrede:

1500-1549
1550-1599

17. århundrede:

1600-1649
1650-1699

18. århundrede:

1700-1749
1750-1799

19. århundrede:

1800-1849
1850-1899

20. århundrede:

1900-1913
1914-1918
1919-1938
1939-1945
1946-1959
1960-1969
1970-1979
1980-1989
1990-1999

21. århundrede:

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

 

Huletegning fra Altamira
Forhistorisk tid - Oldtiden

  År   Md Dag Begivenhed
-40000 Verdens største krydstogtskib
-30000 Tidlige hulemalerier i Frankrig og Spanien
-28000 Homo Sapiens Neanderthalensis forsvinder igen.
-999911 Jesudag eller Circumcisio Domini, idet Jesus blev omskåret og navngivet i templet otte dage efter sin fødsel. En af de 32 Tycho Brahesdage.
-999912 Abel, søn af Eva og Adam (iflg 1. Mosebog bliver han dræbt af sin bror Kain).
-999913 Enok, Kains søn, den 7. af urfædrene fra Adam (jvf 1. Mosebog.). Fordi han er så from, bliver han først hentet hjem til Gud, da han er 365 år gammel.
-999914 Metusalem, søn af Enok. Iflg 1. Mosebog opnår han en alder på 969 år. En af de 32 Tycho Brahesdage.
-999915 Simon, den mest kendte af adskillige søjlehelgener. For ikke at blive forstyrret i sin gudsdyrkelse af pilgrimme og turister tilbringer han de sidste 17 år af sit liv på en 20 meter høj søjle. Han faster i perioder på 40 dage - helt uden mad og drikke. Han dør i 459.
-999916 Helligtrekonger, efter de tre vise mænd, Balthasar, Kasper og Melchior, som fandt Jesusbarnet i Bethlehem. En af de 32 Tycho Brahesdage.
-999917 Knud med tilnavnet Lavard, søn af kong Erik Ejegod, myrdes i Haraldsted skov ved Ringsted efter julefest i Roskilde. Drabsmanden Magnus er søn af kong Niels. Drabet medfører et oprør mod kongen, som dræbes i Slesvig i 1134
-999918 Erhard en irsk munk, som omkring år 600 kommer til Regensburg, hvor han senere bliver biskop. Det fortælles, at den blinde hertugdatter Ottilia bliver seende, da han døber hende. Erhardt bliver helgenkåret i 1052.
-999919 Julianus, som bliver dræbt under Diokletians kristenforfølgelser omkring år 300. Julianus og hans hustru Basilissa omdanner deres ejendom til et kloster og hospital.
-9999111 Hyginus, pave fra år 138. 4 år senere dræbes han under kristenforfølgelser. Han er den niende biskop/pave i Rom. En af de 32 Tycho Brahesdage.
-9999112 Reinhold, munk ved klostret St Pantaleon i Köln. Han er så nidkær i sit opsyn med et byggeri, at stenhuggerne slår ham ihjel og kaster liget i Rhinen. En af de 32 Tycho Brahesdage.
-9999113 Hilarius, biskop i Pointiers i Frankrig. Han er den vestlige kirkes første salmedigter. Han dør i år 367.
-9999114 Felix undgår på mirakuløs vis at blive dræbt under Decius' kristenforfølgelser, idet han ifølge legenden kan gå på vandet.
-9999115 Maurus, kobbersmedenes skytshelgen. Han bliver sendt til Frankerriget, hvor han grundlægger klosteret Glanfeuil år og udfører mange undere.
-9999116 Marcellus, pave fra 307-309. Under Maxentius' kristenforfølgelser bliver han forvist og tvinges han til at arbejde i en stald, hvorfor han ofte afbildes sammen med et æsel.
-9999117 Antonius, en af kirkefædrene, som lever i ørkenen. Han dør 115 år gammel i år 356. I 1300-tallet bliver der opført flere klostre for den hellige Antonius, bl.a. i Præstø.
-9999118 Prisca, en 13-årig romersk jomfru, som er så from, at løverne ikke vil røre hende, så i stedet bliver hun halshugget.
-9999119 Pontianus. Han bliver pisket, går på gloende kul, kastes for løverne og overhældes med flydende bly. Alt modstår han pga sin kristne tro. Til sidst lader dommer Fabianus ham halshugge.
-9999120 Fabian og Sebastian. Fabian bliver valgt til pave efter et tegn fra himlen, idet en due lander på hans hoved. Han bliver halshugget omkring år 250. Sebastian er kristen soldat i Diokletians livgarde. Da han ikke kan slås ihjel med pileskud, bliver han halshugget omkring år 288. En af de 32 Tycho Brahesdage.
-9999121 Agnes afviser alle ægteskabstilbud, fordi hun 'er Jesu brud'. En forsmået bejler anbringer hende i et bordel, men hendes hår vokser så kraftigt, at det skjuler hendes nøgne krop. Hun dør først, da hun får et sværd gennem halsen.
-9999122 Vincentius, ærkediakon af Zaragoza udstår de værste pinsler og dør først , da han bliver gennemboret af lanser og ristet over sagte ild. Efter hans død i år 304 forvandles hans fængsel til en blomsterhave.
-9999123 Emerentia bliver stenet til døde på veninden St Agnes' grav, mens hun skælder ud på de gudløse hedninge, som har dræbt Agnes. Emerentia, som kunne hjælpe barnlæøse kvinder, bliver begravet ved siden af Agnes.
-9999124 Timotheus fra Lystra (det nuværende Konya i Tyrkiet), er elev af apostlen Paulus og ledsager ham på flere af apostlens rejser. Paulus skriver to epistler til ham. Timotheus bliver biskop i Efesus, hvor han torteres til døde. Mens mishandlingen foregår, bliver han trøstet af en engel og himlen åbner sig.
-9999125 Paulus' omvendelsesdag. På vej til Damaskus for at forfølge de kristne bliver den jødiske Saulus blindet, mens en stemme fra himlen spørger: Hvorfor forfølger du mine børn? Han får synet tilbage, da han bliver kristen, hvorefter han antager navnet Paulus, der betyder 'den ringe'. Paulus, som bliver hedningenes missinær, ender med at blive henrettet i Rom.
-9999126 Polycarpus, biskop af Smyrna. Da han ikke vil hylde kejserens guder, bliver han udsat for tortur, men flammerne danner et beskyttende hylster omkring ham, så han må dræbes med et spyd.
-9999127 Chrysostomus dag, biskop Johannes af Konstantinopel, der lever omkring år 400. Han får tilnavnet Chrysostomus ("Gyldenmund") på grund af sine fremragende bibelforelæsninger. Han bliver landsforvist og dør i år 407. I 1658 udnævner pave Pius udnævnte til kirkelærer.
-9999128 Karl, den franske konge Karl den Store dør på denne dag i 814.
-9999129 Valerius, muligvis biskop i Saragossa.
-9999130 Adelgunde må gå i kloster for at undgå tvangsægteskab. Hun grundlægger klosteret Maubeuge i Nordfrankrig og bliver klostrets første abbedisse. Adelgunde dør i år 680.
-9999131 Vigelius er fra 385 biskop i Trient. Efter et omfattende kirkebyggeri drager han rundt i landet for at kristne de vantro. Han bliver slået ihjel af hedninge i år 405.
-999921 Brigida, irsk helgeninde og Irlands skytshelgen, som grundlægger klostret i Kildare. Her lever hun ifølge legenden fra 14-års alderen som eneboer i en hule under et egetræ. Allerede som barn er hun så from, at der altid brænder en flamme over hendes hjem.
-999922 Kyndelmissedag, den 40. dag efter Kristi fødsel bliver i middelalderen fejret ved processioner med levende lys og kaldes Missa candelarum, lysenes fest. Candelarum bliver i folkemunde til Kyndelmisse.
-999923 Blasius, en af middelalderens 14 nødhjælpere, alle med ondt i halsen bad til ham. Blasius lider martyrdøden ved halshugning i år 316.
-999924 Veronica, Veronica fra Jerusalem tørrer sveden af Jesu ansigt på hans vej med korset til Golgatha. På stoffet viser sig senere et billede af Jesus.
-999925 Agathe. Den kristne Agathe på Sicilien vil ikke gifte sig med den lokale statholder. Derfor bliver hun fængslet og dræbt under tortur, hvorunder hun får skåret sine bryster af. Derfor beder de ammende kvinder til hende i middelalderen.
-999926 Dorothea Den kristne Dorothea afviser omkring år 300 et frieri fra den lokale statholder, som lader hende halshugge. Han beder hånligt Dorothea om at sende sig blomster og frugt fra Paradisets Have. Efter henrettelsen briger en engel en kurv med roser og æbler til statholderen, som lader sig omvende.
-999927 Richard. I 720 drager den engelske konge Richard sammen med sønnerne Villebaldus og Vunibaldus på pilgrimsrejse til Rom, men kongen dør undervejs i Lucca i Toscana.
-999928 Corintha, hun mistede livet ved at blive slæbt efter en hest, fordi hun ikke ville ofre til de hedenske guder.
-999929 Apollonia blev først torteret og derpå levende brændt under kejser Decius' forfølgelser af de kristne i årene 249-251.
-9999210 Scholastica er nonne og ifølge legenden tvillingesøster til St Benedict, som omkring 500 grundlægger Benediktinerklostret på Monte Casino.
-9999211 Euphrosyne klæder sig i mandetøj for at undgå ægteskab og lever i 36 år som munk i et kloster tæt ved Alexandria.
-9999212 Eulalia er kun 13, da hun i år 304 lider martyrdøden i Spanien. Hendes sjæl fløj til himmels i skikkelse af en due. Eulalia er skytshelgen for Barcelona.
-9999213 Benignus af Todi i Umbrien bliver omkring år 300 offer for kejser Diokletians forfølgelse af de kristne.
-9999214 Valentinus, muligvis en romersk præst, som i 273 lider martyrdøden ved halshugning. Det fortælles, at fuglene begynder at parre sig på hans navnedag.
-9999215 Faustinus og hans broder Jovita bliver ifølge legenden pint med gloende jern og kastet for vilde dyr, der dog ikke rører dem. Til sidst bliver de halshugget.
-9999216 Juliane bliver omkring år 300 tortureret og henrettet, fordi hun nægter at gifte sig med sin hedenske forlovede, da hun er blevet omvendt til kristendommen.
-9999217 Findanus irsk abbed, kendt for sin fromhed og strenge liv, som han og munkene på hans kloster Cloneenagh, føre4. Det fortælles om dem, at de levede af muggent brød og mudret vand, samt at hver eneste af dem levede som eneboer.
-9999218 Concordia er én af de oldkirkens martyrer, som omkommer under kejser Decius' kristenforfølgelser.
-9999219 Ammon, Zenon, Ptolomæus, Ingenuus og Theophilus er kristne soldater i kejser Decius' hær, uden at give sig til kende som kristne Da en trosfælle under tortur er ved at svigte sin kristne tro, hjælper de ham - og afslører derved, at de også er troende, hvorefter de omgående bliver slået ihjel.
-9999220 Eucharias bliver biskop af Orleans i 719 efter et fromt og ydmygt klosterliv. Da Karl Martel, som besejrede maurerne, vil beslaglægge kirkens gods, sætter Eucharias sig til modværge og bliver derfor forvist til et kloster i Köln, hvor han dør i 738.
-9999221 Samuel udvalgte og salvede kongerne Saul og David.
-9999222 Peters stol, er en høje tronstol, som Peter får efter at have oplivet en dreng, der havde været død i 14 år. Derpå omvender han hele befolkningen i Antiochia, hvorefter han tager tage til Rom, hvor han bliver den første pave.
-9999223 Papias, biskop i Hierapolis i Frygien, hvor han lider martyrdøden i 150.
-9999224 Matthias optages blandt apostelene efter Judas Ischariot.Der er mange modstridende fortællinger om hans død: stening, halshugning, korsfæstelse - samt en fredelig død.
-9999225 Vicrorinus bliver som mange andre henrettet under kristenforfølgelserne under kejser Decius.
-9999225 Victorinus, romersk kristen, som under kejser Decius (249-251) nægte at deltage i et offer til Jupiter og derfor bliver dræbt.
-9999226 Inger, som ikke et helgennavn, blev indført i 1729, hvor det afløste Nestorius.
-9999227 Leander er biskop i Sevilla og broder til St Isidor. Han har held til at omvende en lang række visigoter deriblandt kong Reccared.
-9999228 Øllegaard (fra 1618 Heldvad). Måske mystikeren Hildegard fra Bingen, som er abbedisse i Diessenberg og Rupertsberg.Måske Karl den Stores hustru.
-9999229 Dagens navn er Øllegaard, en forvanskning af Hildegard, som er navnet på en abedisse ved klostret i Bingen ved Rhinen. Hun var en kvinde med rige evner: forfatter, komponist, filosof, kyndig indenfor naturvidenskab og sprog, og hun skrev bøger om natyrhustorie og medicin. Hun korresponderede ivrigt med biskopper og abbeder, paver og konger. Hildegard Bingen levede fra 1098 til den 17 september 1179.
-999931 Albinus biskop i Angers fra år 529. Han er så godgørende, at han allerede kort efter sin død bliver betragtet som en helgen.
-999932 Simplicius, pave 468-483. Han interesserer sig især for kirken i den østlige del af det tidligere romerrige.
-999933 Kunigunde, enke efter den tysk-romerske kejser Henrik II, som på sit dødsleje forsikrer, at hans hustru er så from, at hun har levet som jomfru hele sit liv. Hun dokumenterer sin uskyld ved at gå på gloende jern. Hun dør i 1033.
-999934 Adrianus, kejserlig embedsmand i Nikomedien, som lader sig omvende af det mod, hvormed nogle kristne udholder tortur.Han dør omkring år 300.
-999935 Theophilus, biskop i Kasaræa i Israel. Han foreslår, at man fejrer påsken på en søndag efter skik og brug i Rom og Alexandria og ikke efter de jødiske forskrifter. Han dør i år 200.
-999936 Gotfred, kardinal i Rom omkring år 1100.
-999937 Perpetua bliver i år 202 sammen med sin kristne frue, Felicitas revet ihjel af vilde dyr i arenaen i Karthago, fordi hun nægter at sfsværge sin kristne tro.
-999938 Beate, martyrinde, der i år 277 bliver dræbt i Sens ved Paris. Senere rejses en kirke på stedet, hvor hun døden
-999939 40 riddere. I den romerske hær befandt sig 40 unge soldater, der havde omvendt sig til kristendommen. I år 320 dekreterer kejser Licinius dødsstraf for alle kristne, og da de 40 nægter at afsværge deres tro, bliver de sat nøgne på en isflage. En gammel regel siget; at "hvis det fryder den 9. Marts, kan vi forvente frost i 40 dage frem til midsommer".
-9999310 Edel, Knud den Helliges dronning, der skildres som svarende til sit navn, "ædel". Efter sin mands død flygter hun til hjemlandet Flandern.
-9999311 Thala, en dydig kristen jomfru, som lider martyrdøden under kejser Diokletian.
-9999312 Gregorius, Gregor den Store, pave 590-604. Han bliver pave mod sin vilje. Da valget skal finde sted, skjuler han sig men blev røbet ved en ildsøjle, som viser sig over hans hoved. Han kaldes Englands Apostel, fordi han sendte missionærer dertil. Det var Gregor, der fastslog læren om skærsilden. Han er en af de fire kirkefædre, de øvrige er Antonius, Augistinus og Hieronymus.
-9999313 Macedonius, biskop i Konstantinopel omkring år 360. Han går ind for det kætterske synspunkt, at Helligånden ikke er ligestillet med Faderen og Sønnen. I 366 lider han martyrdøden på en rist over ild.
-9999314 Eutychius, martyr, der levede i mesopotamien. Han bliver dræbt i 741 af den arabiske kong Isam.
-9999315 Zacharias, pave fra 741-752, den sidste græske pave.
-9999316 Gudmund, bisp på Island. Efter hans død i 1237 berettes om mange undere ved hans grav, hvorfor han ophøjes til helgen i 1315.
-9999317 Gertrud, datter af kong Pippin den Ældre. Gertrud sagde nej til ægteskab og gik i kloster, hvor hun blev priorinde. Hun blev senere de vejfarendes helgen, hvorfor man byggede små kapeller langs vejene til hendes ære. Når maling og forgyldning var skallet af, sagde man, at "glansen er gået af St Gertrud". Hun døde den 17. marts 652.
-9999318 Alexander, biskop af Jerusalem indtil år 250. Iflg traditionen oprettede han det store bibliotek, som Euisebius benyttede, da han skrev sin kirkehistorie.
-9999319 Josef, jomfru Marias mand og Jesu plejefar, som var tømrer i Nazareth. Han er skytshelgen for snedkere, tømrere og brændehuggere.
-9999320 Cordius, romersk officer i Casærea, der i 300-tallet gik over til kristendommen og blev prædikant.
-9999321 Benedictus, den hellige Benedikt af Nursia opretter kloster Monte Casino i 529.
-9999322 Paulus med efternavnet Aurelianus, walisisk munk, der i 512 sendes som missionær til Bretagne, hvor han grundlægger kirker og klostre.
-9999323 Fidelis, juristernes skytsengel, han lider martyrdøden under kejser Diokletians kristenforfølgelser i 300-tallet.
-9999324 Ulrica, den svenske dronning Ulrica Eleonora (1688-1741), gift med arveprins Frederik af hessen-Kassel og søster til Karl XII.
-9999325 Maria bebudelse (9 måneder til jul). På denne dag forkynder ærkeenglen Gabriel det glade budskab om Kristi fødsel for Maria
-9999326 Gabriel, ærkeenglen, som forkynder Guds beslutninger. Navnet betyder "Guds mand".
-9999327 Kastor, født i det sydlige Frankrig i 300-tallet. Han lever længe som eneboer blandt en delvis kristen befolkning nær Karden ved Mosel.
-9999328 Eustachius, abbed i klosteret Luxeuil. Han udvikler St Columbans klosterregler og missionerer i Bayern, hvor han dør efter megen modgang i år 625.
-9999329 Jonas, ikke den bibelske Jonas, men en kristen, der sammen med sin broder Barachisus får til opgave under persiske kristenforfølgelser at besøge ni kristne fanger i forsøget på at afsværge deres tro. Men Jonas bliver selv omvendt og siden dræbt for sin tro i år 326.
-9999330 Quirinius, oprindelig tribun i kejser Diocletians hær (284-305), herefter biskop. Han bliver kristen, da han som fangevogter oplever, at en kristen fange bevæger sig gennem lukkede døre og helbreder hans datter Balbina (se 31. marts). Quirinus blev derfor på kejserens befaling lemlæstet og dræbt ved halshugning.
-9999331 Balbinas. Iflg legenden led hun martyrdøden under kejser Diocletian. Som ung blev hun helbredt af en engel, som hun lovede at leve et ubesmittet liv som jomfru. Hun skal have fundet St Peters lænker. (Kan ses i St Pietro in Vincoli i Rom.)
-999941 Hugo, biskop i Grenoble fra 1080. Iflg legenden er han så from, at han altid græder over verdens ondskab. Han afgiver løfte om aldrig at nærme sig en kvinde, et løfte, han holder til sin død i 1132.
-999942 Theodosius. Dagen er enten opkaldt efter den romerske kejser Theodosius, som dør i 395, eller efter Theodosia, en pige fra Tyrus, som lider martyrdøden i begyndelsen af 300-tallet.
-999943 Nicætas bliver abbed i klosteret Medikion i Bithynien i år 815; han berømmes for sit asketiske og fromme liv. Nicætas myrdes under kristenforfølgelser i Konstantinopel 824 under kejser Leo.
-999944 Ambrosius er konsul, men efter sin kristne dåb udnævnes han til biskop i Milano. Han udpeges som én af de fire kirkefædre (de øvrige er Augustinus, Hieronymus og Gregor den Store) som følge af sit arbejde som kirkeleder, prædikant, sjælesørger, lærer og forfatter. Han dør i år 397.
-999945 Irene, kristen jomfru, som under Diokletians kristenforfølgelser anklagedes for at være i besiddelse af kristne bøger, en anklage som hun vedgår. Hun nægter at afsværge sin tro, hvorefter hun brændes levende sammen med sine søstre, Agape og Chionia, i Saloniki i år 304.
-999946 Sixtus, pave fra 117. Han lider martyrdøden i år 126. Han er begravet ved siden af St Peter i Vatikanet.
-999947 Egesippus, han konverter som jøde til kristendommen og betragtes som én af kirkehistoriens fædre. Han dør omkring år 180.
-999948 Janus. Dagen er formentlig opkaldt efter biskop Januaris fra Neapel. Under kejser Diokletian bliver han kastet for løverne. Da disse ikke vil røre ham, bliver han i stedet halshugget. Hans blod bliver opbevaret i to flasker. Når krig eller anden ulykke truer, begynder det størknede blod at flyde fra flaskerne.
-999949 Procopius. Dagen menes opkaldt efter biskop Prochorus fra Nikomedia. Kan også være efter St Prokorus, som er nevø til St Stefan.
-9999410 Ezekiel, én af det gamle testamentes 4 store profeter. Dagen er en af de 32 Tycho Brahesdage.
-9999411 Leo den Store, pave fra 440-461. Han er en nidkær overfor den kristne lære og bekæmper alle, der har en anden tro. I 452 formår han hunnerkongen Attila til at undlade at plyndre og ødelægge Rom. Han dør den 10. november 461, men skrinlægges den 11. april under pave Sergius (687-701).
-9999412 Julius, pave fra 336-352. Han er en arg modstander af den arianske trosretning og støtter patriarken Athanasius af Alexandria.
-9999413 Justinus, søn af hedenske forældre i Samaria. Han lader sig døbe og virker som prædikant, missionær og forfatter. Omkring år 165 lider han martyrdøden i Rom ved indtagelse af gift.
-9999414 Tiburtius og hans broder Valerianus er knyttet til legenden om St Cecilia (22. november). Den hedenske Valerianus opsøger efter sit bryllup med den kristne Cecilia på hendes opfordring Urbanus (25. maj) og bliver omvendt til kristendommen. Da han vender tilbage til sin brud, ser han en engel overrække hende kranse af liljer og roser, der fyldte rummet med en himmelsk duft.. Også Tiburtius lader sig omvende. De to brødre pådrager sig myndighedernes vrede ved at begrave henrettede martyrer, og lider selv samme skæbne omkring år 225. De begraves i katakomberne ved Via Appia udenfor Rom.
-9999415 Olympia. Olympia og Maximus dør i 250 i Corduena i Persien under kejser Decius´ kristenforfølgelser. De bliver pryglet med stokke og pisket med blykugler og får til sidst hovederne knust med metalkøller.
-9999416 Mariane, ukendt oprindelse. Til gengæld er det Margrethe II's fødselsdag. Efter gamle bonderegler skal ærterne sås senest på denne dato.
-9999417 Anicetus, pave fra 140-166. En af de 32 Tycho Brahesdage.
-9999418 Eleutherius, biskop i Illyrien, Jugoslavien. Han lider martyrdøden omkring år 130 under Hadrian sammen med sin moder. En af de 32 Tycho Brahesdage.
-9999419 Daniel, én af de 4 store profeter fra Det Gamle Testamente. Under jødernes udlændighed i Babylon omkring 600 BC tyder han skreiften på væggen for kong Belsassar:"Du er vejet og fundet for let".
-9999420 Sulpicius. Sulpicius og Servilianus er to fornemme, romerske hedninge, som bliver forlovet med kristne kvinder. Omkring år 115 under kejser Trajan bliver de angivet, dødsdømt og halshugget.
-9999421 Florentius bliver pint og brændt til døde i Paris i 1549.
-9999422 Cajus, pave i Rom fra 283-296. Under Diokletians kristenforfølgelser skjuler han sig i katakomberne i otte år, inden han bliver fundet og lider martyrdøden omkring år 296.
-9999423 George eller St Jørgen, som iflg legenden dræber dragen, der terroriserer byen Selina og hver dag kræver et menneskeoffer. Den lokale kongedatter står for tur, men bliver frelst af George. Han beskytter mod spedalskhed. Opkaldt efter den hellige Sct. Georg eller Sct. Jørgen som han også kaldes. Han lider martyrdøden i 303.
-9999424 Albertus, böhmisk fyrstesøn, som er svagelig fra fødslen. Han moder bringer ham til Mariekirken og lover at indvie ham til kirken, hvis han bliver rask. Han bliver først munk og siden ærkebiskop i Prag. I Ungarn døber han kong Stefan. Omkring år 997 bliver han dræbt af hedninger i Preussen.
-9999425 Markus, én af Paulus' rejseledsagere, inden han skriver Markus-evangeliet i Rom. Det menes, at han efter Peters død bliver biskop i Aleksandria, hvor han i år 67 bliver dræbt af hedninge, som slæber ham gennem byen. Han er søn af Maria, i hvis hus den første kristne menighed samledes, og hvor Jesus formentlig holdt den sidste nadver. Hans symbol, løven, er symbol for Venedig.
-9999426 Cletus, den tredje pave efter Peter og Linus. Han halshugges i år 91, og hans knogler opbevares i Vatikanet (kaldes undertiden Anakletius.
-9999427 Ananias, kristen munk, som omkring år 345 lider martyrdøden ved halshugning i Persien.
-9999428 Vitalis, romersk embedsmand, som vedgår sin kristne tro, da han i Ravenna overværer henrettelsen af en kristen. Han bliver torteret og levende begravet omkring år 171.
-9999429 Peter med tilnavnet martyr. Selv om han tilhører en slægt af kættere, indtræder han i dominikanerordnen i 1221. Som prior i Como og inkvisitor i Milano bliver han kendt for sin energiske forfølgelse af kættere, og han lægger sig ud med sekten katharerne, som sender en lejemorder mod ham. I 1252 dræbes han af et dolkestød. Peter bliver kanoniseret året efter.
-9999430 Severus, italiensk biskop. Det fortælles, at han omkring år 400 kalder en mand til live, så han kan hjælpe sin enke mod glubske kreditorer. Da han bliver valgt til biskop, dukker en hvid due op og sætter sig på hans skuldre.
-999951 Valborg, engelsk prinsesse, der bliver abedisse i et benediktinerkloster i Hildesheim, hvor hun dør i 779. Dagen - Valborgsdag - blev tidligere fejret med en bålfest med rødder tilbage til førkristen tradition.
-999952 Athanasius, som er født i Egypten, må i mange år gemme sig i ørkenen. Han deltagere i Kirkemødet i Nikæa, hvor han er fortaler for den opfattelse, at "Sønnen var af samme væsen som Faderen", hvilket ved en afstemning giver 301 stemmer for og 70 imod. Han er en af de fire store kirkefædre.
-999953 Korsmisse eller korsmesse, en kirkefest til minde om kejser Konstantins moder, der i Jerusalem fandt tre kors. Det ene lagde hun ved siden af en død kvinde, der vågner på. Herefter erklærer Helene, at det er Kristi Kors.
-999954 Florian. Under kejser Diokletians kristenforfølgelser forsøger officeren og embedsmanden Florian at befri 40 kristne, der venter på at blive henrettet. Florian bliver pågrebet og kastet i floden med en møllesten om halsen.
-999955 Gothard, (Godehard) vokser op i et kloster. Ved klosterets overgang til benediktinerordenen i 990 bliver han prior og abbed. I 1022 bliver han biskop i Hildesheim. Han lader bygge 30 kirker og gør meget for skolen og kunsten. Han dør den 5. maj 1038 og bliver helgenkåret i 1131. Ved St Gothard Passet i Alperne bygger man senere et kapel til hans ære.
-999956 Johannes. Apostlen bliver på kejserens befaling pågrebet udenfor Roms byport, får afklippet sit hovedhår og kastet i kogende olie. Olien skader ham ikke, og han fortsætter med at prædike, indtil han bliver forvist til øen Pathmos.
-999957 Flavia, smuk romersk pige, som lider martyrdøden under kejser Diokletian ved Messina på Sicilien.
-999958 Stanislaus, biskop i Krakow, som ofte bebrejder kongens, Boleslav II's grusomhed og ægteskabsbrud..Kongen sender sine soldater ind i kirken for at dræbe biskoppen. Da de ikke kan, dræber kongen selv Stanislaus, hvorefter paven lyser Polen i band. Biskoppen helgenkåres den 8. maj 1250 og er nu Polens nationalhelgen.
-999959 Caspar, er en af de hellige tre konger - ifølge legenden er han en skægløs og rødmosset yngling. Hans gave til jomfru Maria og den nyfødte Jesus var røgelse.
-9999510 Gordianus, hedensk, romersk embedsmand, som under kejser Julians kristenforfølgelser bliver omvendt til kristendommen, fordi han beundrer de kristnes tro og mod under tortur og fangenskab. Gordianus lider samme skæbne i 262, da han bliver halshugget efter grusomme pinsler.
-9999511 Mamertus, biskop i Vienne i Sydfrankring i en periode med krig, pest, jordskælv og andre ulykker. Han indfører tre bededage før Kristi Himmelfartsdag, hvorefter ulykkerne aftager. Han dør i 477.
-9999512 Pancratius, en frygier, som tager til Rom og bliver døbt. Da han ikke vil afsværge sin tro, bliver han halshugget. Det sker under kejser Diocletian i år 304. Hans hoved findes i Laterankirken i Rom.
-9999513 Ingenuus, (muligvis) en kristen, romersk soldat, som sammen med trosfælder lider martyrdøden under kejser Decius' kristenforfølgelser i årene 249-251.
-9999514 Christian, har haft dette navn siden 1738 - uvist af hvilken årsag.
-9999515 Sophie, der er tale om to Sophier, en jomfru og en enke. Jomfruen lider martyrdøden omkring år 300 under kejser Diokletians kristenforfølgelser. Enken forlader under kejser Hadrians regeringsperiode Milano med sine tre døtre Fides, Spes og Caritas (tro, håb og kærlighed). Døtrene, som er kristne, bliver pint til døde. Moderen dør selv efter at have begravet dem.
-9999516 Sara, patriarken Abrahams kone, som i sin alderdom føder ham sønnen Isak, som bliver stamfader til det jødiske folk. Sara lo, da Herren og to af hans engle bebuder den 90-årige Sara, at hun skal blive moder indenfor det følgende år. Forinden har Abraham på Saras tilskyndelse fået sønnen Ismael med Saras tjenestepige, Hagar. Ismael bliver stamfader til det arabiske folk.
-9999517 Bruno, søn af hertug Konrad af Kärnten og leder af faderens italienske kancelli og biskop i Würzberg. Bruno deltager i Henrik IIIs togt til Ungarn og omkommer i Linz. Da der meldes om mirakler ved hans grav, bliver han helgenkåret.
-9999518 Erik Jedvardson er konge i Sverige og ifølge legenden en kristen idealkonge, som står for et kirkevenligt styre. Han bliver dræbt af den danske kongesøn, Magnus i en kirke på Kristi Himmelfartsdag.
-9999519 Potentiana, ung, romersk kvinde, der som 16-årig lider martyrdøden sammen med sin søster St Praxedis omkring år 160. De ligger begravet i en kirke i Rom, opført til deres ære.
-9999520 Angelica, grundlægger af Ursulinerordenen, en nonneorden, som især tager sig af undervisning og opdragelse. Hun dør i 1540 og helgenkåres i 1807.
-9999521 Helene, mor til kejser Konstantin den Store. I en høj alder foretager hun en pilgrimsrejse til Jerusalem, hvor hun finder Krist kors. Han hjembringer den trappe, som Jesus gik på op til Pontius Pilatus (la scala santa). Hun lader sig døbe og lader bygge flere kirker, bla Korskirken i Bethlehem og Apostelkirken i Konstantinopel.
-9999522 Castus er en ung kristen, som bliver udsat for tortur under kejser Decius' kristenforfølgelser. I første omgang afsværger han sin kristne tro. Efterfølgende fatter han mod, bekender igen sin tro og lider martyrdøden med stor standhaftighed (omkring år 250).
-9999523 Desiderius er biskop i Vienne i Frankrig. Da han påtaler dronning Brynhildes usædelige levned, beordrer hun ham stenet til døde. Det sker i 608. Siden bliver hun selv henrettet på grund af denne ugerning. Der sker siden mirakler ved Desiderius' grav, og han bliver ophøjet til helgen.
-9999524 Esther, hvis historie fortælles i Esthers Bog i Det Gamle Testamente. Den jødiske forårsfest purim holdes til minde om de jøder, hun reddede fra døden ved at gifte sigf med perserkongen Ahasverus,.
-9999525 Urbanus, pave fra 220-30. Sammen med andre kristne må han skjule sig i huler og katakomber. Da han bliver fanget, nægter han at ofre til afguderne og bliver tortureret og halshugget.
-9999526 Beda den Ærværdige, engelsk missionærmunk, betydelig teolog, lærer og forfatter i middelalderens kristne kirke. Han foreslår at indføre tidsregningen med Kristi Fødsel som år 0. Han dør omkring år 735 efter denne tidsregning.
-9999527 Lucian lider sammen med flere andre kristne martyrdøden i Tomi ved Sortehavet omkring år 200.
-9999528 Vilhelm, hertug af Gascogne er en af Karl den Stores betroede mænd. De kæmper sammen mod maurerne i Spanien. Vilhelm dør 812 i et kloster, som han selv har grundlagt.
-9999529 Maximinus, biskop i Trier 330-352. Han er modstander af den såkaldte arianske udlægning af kristendommen. Han dør efter et besøg i Konstantinopel efter forsøg på at bilægge striden mellem den østlige og vestlige kirke.
-9999530 Vigand, formentlig identisk med den hellige Venantius af Arles, der dør omkring år 370. Da han vil overtale sin broder til at frafalde sin kristne tro, bliver han i stedet selv omvendt og lever siden et helligt levned.
-9999531 Petronella, der dør omkring år 100, er en af de autentiske, oldkirkelige martyrer. Hun omtales som apostlen Peters datter, men det skal formentlig forstås som hans åndelige datter. Hun udmærker sig ved sin skønhed, men har lovet aldrig at gifte sig. Da en fornem romer ønsker at ægte hende, udbeder hun sig tre ugers betænkningstid. Efter at have nydt den hellige nadver sulter hun sig ihjel.
-999961 Nikomedes, en af de tidligste martyrer i Rom. Da han vægrer sig imod at ofte til de romerske guder, lader man ham piske med blykugler og kaster hans lig i Tiberen. Livet bliver hemmeligt bjærget af en trosfælle, som giver det en kristen begravelse.
-999962 Marcellinis er en from, romersk kristen, som halshugges omkring år 304. Da hans rester flyttes til Müllenheim, begynder blinde, døve og halte at blive helbredt ved dem.
-999963 Erasmus, biskop i Antiochia og de søfarendes værnehelgen. Han dør som martyr i 301.
-999964 Optatus, af Milevis, biskop i Numedien i Nordafrika (nu Algeriet) omkring år 400. Han er en lærd teolog, som kæmper mod vranglære i kirken.
-999965 Bonifacius, engelske munk, som bliver dræbt i år 755, da han sammen med 50 andre præster forsøger at omvende de barske frisiske bønder til kristendommen.
-999966 Norbertus tilhører en tysk adelsfamilie og lever et ubekymret verdsligt liv, indtil han som ca. 35-årig i 1115 under en ridetur med nød og næppe slipper levende fra et lynnedslag og dermed grundlæggende ændrer sin livsførelse og lader sig præstevie. I 1120 stifter han Præmonstratenser-ordenen, og han ender som ærkebiskop i Magdeburg, hvor han dør den 6. juni 1134.
-999967 Jeremias er en af de fire store profeter i Det Gamle Testamente. Han forudsiger bl.a. Jerusalems ødelæggelse. Jeremias virker i 40 år fra 626 BC.
-999968 Merdardus, som dør i 545, er biskop i St Quentin og senere i Tournai. Han er beskytter af de franske vinmarker og alle bryggeres skytsengel.
-999969 Primus - efter en martyr, som nægter at ofre for kejseren. Selv om han får hældt flydende bly i halsen, nægter han af afsværge sin kristne tro. Han bliver kastet for både løver og bjørne, uden at de gør ham fortræd, så til sidst bliver man nødt til at halshugge ham.
-9999610 Onuphrius, som dør omkring 400, er ifølge legenden en egyptisk fyrstesøn, der giver afkald på sin arveret for at leve ca. 60 år som eneboer i et afsides klippekloster i Kappadokkien (Tyrkiet). De første år lever han af vand og brød. De sidste 20 år bringer en engel ham fød. Han dør omkring år 400.
-9999611 Barnabas, som er tæt knyttet til Paulus og deltager i flere af hans rejser. På Cypern bliver han taget til fange af jøder5, slkæbt ud af byen med et reb om halsen og kastet på et bål, hvor han omkommer.
-9999612 Basilius den Ældre er en kristen munk fra Kappadokien i Tyrkiet, som lider martyrdøden under Diokletians forfølgelser. Han er bl.a. far til Basilius den Yngre, en fremtrædende kirkelærer.
-9999613 Cyrillus efter den store kirkelærer biskop Cyril fra Aleksandria, som især missionerer blandt de slaviske folk. Han har lagt navn til deres alfabet, det kyrilliske. Han dør i år 896.
-9999614 Rufinus er sammen med sin ven Valerius officer i kejser Diokletians hær. Omkring år 300 bliver de afsløret som kristne og derpå dræbt.
-9999615 Vitus bliver af sin amme og lærer opdraget i den kristne tro og kendt for sin evne til at helbrede. Han er kun 12 år gammel, da han sammen med sin moder lider martyrdøden på Sicilien, mens hans hedenske fader ser til. Vitus er en af middelalderens 14 nødhjælpere - med epilepsi og kramper som speciale (St Vitussygen, St Vejtsdans).
-9999616 Tycho er i 400-tallet biskop på Cypern og bl.a. kendt for at bekæmpe den hedenske Afroditekult. Han får tilnavnet 'undergøreren', fordi der sker mange mirakler ved hans grav. Han har den pårisværdige titel " vinavlens beskytter".
-9999617 Botholphus grundlægger i 654 et kloster i Icanhoh nord for London (formentlig det nuværende Boston i Linconshire). Han dør omkring 680. Budolfi kirke i Aalborg er opkaldt efter ham.
-9999618 Leontius er general i den romerske hær under kejser Hadrian, men bliver fængslet, da han afsløres som kristen. Han vil ikke omvende sig og ofre til guderne og dør under tortur. En anden mulighed er Leontius, som er biskop af Trier, hvor han lever et fromt og efterlignelsesværdigt liv. Han dør i år 409.
-9999619 Gervasius og Protasius er ifølge legenden tvillingebrødre og sønner af St Vitalis. Efter forældrenes død uddeler de al deres jordiske gods til de fattige og lever i bøn og faste. Omkring år 300 lider de martyrdøden i Milano. Deres relikvier findes i kirken S. Ambrosio i Milano.
-9999620 Sylverius, pave 636-537. Han bliver uvenner med kejser Justinian og kejserinden, fordi hun vil gennemtvinge valget af en hedning til biskop i Konstantinopel. Han fordrives til øen Palmarola, hvor han dør efter mange mishandlinger.
-9999621 Albanus bliver som præst fra Norditalien sendt rundt i Europa for at bekæmpe den hedenske araianisme. Han bliver biskop i den tyske by Mainz. Albanus bliver halshugget omkring år 400 foran altret i den kirke, hvor han har søgt tilflugt, da vandalerne plyndrer byen Mainz.
-9999622 10.000 martyrer. En himmelsk stemme omvender kejser Hadrians hærfører Achatius og mere end 10.000 mand fra hans hær i Alexandria. De nye kristne bliver udsat for alverdens pinsler, men svigter ikke deres tro. Til sidst bliver de korsfæstet på det nærliggende Ararat bjerg, mens stemmer fra himlen trøster dem.
-9999623 Paulinus, født i en velhavende familie i Sydfrankrig, guvernør i provinsen Campania. Han og hans spanske hustru forlader det verdslige liv og slår sig ned i Spanien omkring 390. I 409 bliver han udnævnt til biskop af Nola. Udover at sikre opførelse af en stor basilika i byen udgiver han et stort antal religiøse skrifter. Han dør i 409, og hans legeme er begravet i katedralen i Nola.
-9999624 Hans er den danske form for Johannes, og St Hans er til ære for Johannes Døber, som ifølge Lukas-evangeliet er seks måneder ældre end Jesus og har derfor fødselsdag den 24. juni. Kristendommen fejrede Johannes døber og Jesus på de 'førkristelige' festdage, der var knyttet til solhverv.
-9999625 St Prosper med tilnavnet Aquitanius efter det område, hvor han er født. Han er en berømt kirkelærer, som lever i det fjerde århundrede.
-9999626 Pelagius, irsk munk og teologisk forfatter, som især er kendt for sin afvisning af bl.a. kirkefaderen Augustins opfattelse af arvesynden. Pelagius mener, at mennesket fortsat frit kan vælge mellem godt og ondt. Hvert enkelt menneske står lige så frit som Adam før syndefaldet. Derfor afviste Pelagius al tale om arvesynd.
-9999627 Syvsoverdag
-9999628 Caroline Amalie (Eleonora 1796-1881) er prinsesse af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Augustenborg og bliver i 1815 gift med den senere Christian VIII.
-9999629 Petrus. På denne dag bliver apostlene Petrus (Peter) og Paulus henrettet i Rom under kejser Nero - vistnok i år 64 eller 67. Peter bliver korsfæstet med hovedet nedad, mens Paulus halshugges. Legenden fortæller, at Nero gjorde dem ansvarlige for, at en hoftryllekunstner har mistet sin magiske kraft og er faldet ned og har slået sig ihjel.
-9999630 Lucina er en rig romersk kvinde, som bliver kristen og discipel af Peter og Paulus. Hun tager sig af andre kristne, besøger dem i fængsler, bringer dem mad og er med til at begrave martyrer. Lucina dør omkring år 300.
-999971 Theobaldus tilhører en adelig familie, men vælger tidligt at leve som eneboer. Efter pilgrimsrejser til Santiago de Compostella og Rom bosætter han sig i den italienske by Vicenza, hvor han bliver præsteviet. Han dør i 1066.
-999972 Maria besøgelsesdag hentyder til jomfru Marias besøg hos Elisabeth, Johannes Døberens mor (Lukas kap. 1. 39-56). Pave Urban VI gør dagen til helligdag i 1389, hvilket den er i Danmark indtil 1770, hvor den sammen med mange andre helligdage afskaffes af Struense.
-999973 Cornelius menes at være den romerske høvedsmand i Cæsarea, om hvem man kan læse i kapitel 10 i Apostlenes Gerninger. En anden mulighed er, at dagen er opkaldt efter pave Cornelius, som er pave fra 251-253.
-999974 Ulricus bliver opdraget i klostret i St Gallen og er i 50 år biskop i Augsburg (923-973). Han er flittig, afholdende og nidkær i sit virke. Talrige legender fortæller om hans omsorg for fattige og syge, kirke- og klostergrundlæggelser og hans personlige indsats ved ungarernes angreb på byen. Ulricus bliver helgenkåret i 993 af pave Johannes XV, da der sker undere ved hans grav..
-999975 Anshelmus efter skolastikeren og forfatteren, ærkehertugen Anshelm af Canterbury, som er en ivrig forkæmper for pave Gregor VII's reformidéer. Han dør i 1109.
-999976 Dion, forkortelse af Dionysiis, som grundlægger klostret på den græske halvø Athos. Han dør i 1390 på en pilgrimsrejse.
-999977 Villebaldus, munk, der som en af de første englændere drager på pilgrimsfærd til Jerusalem. Han bliver siden biskop i Eichstätt i Bayern, hvor han dør omkring år 787.
-999978 Kjeld efter Kilian, en missionsbiskop i Würzburg, der ifølge legenden lider martyrdøden i 689. Eller. En jydsk helgen, som ifølge legenden engang slukker en brand i Viborg blot ved at bede fra kirkens tag. I 1147 bliver han valgt til provst i Viborg. Han bliver kanoniseret i 1188.
-999979 Agilof, en from biskop fra Köln fra det 8. århundrede.
-9999710 Knud den Hellige (ca.1040-86), som i 1086 bliver dræbt foran højalteret i Sankt Albani kirke i Odense i forbindelse med bondeoprøret. Det lykkes hans broder Erik Ejegod at få Knud helgenkåret i år 1101
-9999711 Josva ledsager Moses, da han fører Israels folk ind i det forjættede land, og siden bliver hans efterfølger.
-9999712 Henrik, tysk-romersk kejser fra 1002-1024, der opretter bispedømmet Bamberg og lader opføre talrige kirker og klostre I 1152 bliver Henrik kanoniseret af pave Eugen III.
-9999713 Margarethe bliver efter sin død begravet i uindviet jord, da hendes mand hævder, at hun har begået selvmord. Men der sker undere ved hendes grav, og i 1177 lader hendes slægtning biskop Absalon hende bisætte i Roskilde.
-9999714 Bonaventura, kardinal og biskop (1221-1274), der er en af skolastikkens største teologer. I sin ungdom bliver han dødelig syg, men kommer sig, da hans moder lover St Frans at lade ham indtræde i Franciskanerordenen. Han bliver helgenkåret i 1482.
-9999715 Apostlenes deling fordi apostlene ifølge traditionen skilles for i henhold til Mattæus kapitel 28 vers 19: "at gå hen og gøre alle folkeslag til mine disciple".
-9999716 Susanne, der er gift med Joakim i Babylon, hvor hun uretmæssigt bliver anklaget for utugt efter at have nægtet et par dommere, der har beluret hende i badet, sin gunst. Hun bliver reddet ved profeten Daniel, som ved list afslører de to dommere.
-9999717 Alexius, tiggernes, pilgrimmenes og bæltemagernes skytshelgen. Alexius forlader som ung sit rige romerske hjem og skænker alt, hvad han ejer, til de fattige og lever sit liv som tigger.
-9999718 Arnolphus biskop af Metz. Han er oprindelig en højtplaceret embedsmand ved den frankiske kong Chlotar II's hof. Da hans hustru går i kloster, indtræder han selv i kirkens tjeneste. Efter hans død omkring 641 sker der flere undere ved hans grav.
-9999719 Justa, pottemagerske fra Sevilla, som sammen med sin søster Rufina omkring år 300 ødelægger et afgudsbillede alene ved bønnens magt. Hun føres til den romerske statholder, hvor hun bliver knebet med glødende jerntænger. Hun omkommer under tortur, og liget kastes i en brønd. I år 300 tager biskop Sabinus hendes lig op af brønden og lader det begrave.
-9999720 Elias, jødisk profet, ofte anset for den største. Han insisterer på at tilbede den sande gud på trods af de hedenske kulter og deres fristelser. Da hens tjeneste på jorden er forbi, inviterer han sin tjener Elisa på en vandring til Betel og Jeriko. Da de kommer til Jordanfloden, tager Elias sin kappe af, slår vandet med den, hvorefter vandene skiller sig. På den anden side Jordan kommer en ildvogn med ildheste foran, og Elias føres op i himlen (Kongernes Bog).
-9999721 Evenus, ukendt helgen. Katolikkerne ærer på denne dag Laurentius af Brindisi, en from kirkelærer.
-9999723 Apolinaris, en oldkirkelig helgen og martyr. Ifølge traditionen er han discipel af apostlen Peter, der sender ham til Ravenna, hvor han bliver biskop.
-9999724 Christina, en smuk, kristen pige, der lider martyrdøden under store pinsler. Legenden knytter sig til både St Christina af Tyrus og St Christina af Bolsena.
-9999725 Jakob, apostlen Jakob den Ældre, søn af Zebedæus og broder til Johannes (som iflg traditionen har skrevet det fjerde evangelium). Han er den første af apostlene der lider martyrdøden, da han halshugges af Herodes. Iflg legenden bliver hans lig ført til Santiago de Compostela, hvor store skarer af pilgrimme besøger hans grav.
-9999725 Maria Magdalene, søster til Lazarus og Martha. Hun bliver ofte (i den vestlige tradition) betragtet som den synderinde (læs: luder), der salver Jesus, mens hun opslugt lytter til Jesu tale, mens hendes søster Martha har travlt med huslige gøremål. Hun er med ved Jesu kors langfredag, og iflg Markus den, der først ser den opstandne påskemorgen.
-9999726 Anna, jomfru Marias mor, som efter mange års ufrugtbart ægteskab med Joakim og talrige bønner ikke er blevet gravid. Joakim, som er præst, hånes i templet, fordi hans hustru ikke har skænket ham børn. Anna får besøg af en engel, som forkynder: "Du skal undfange og føde, og dit afkom skal der tales om i hele verden". Og hun bliver gravid gennem et kys fra Joakim og føder Jesu moder. Anna omtales ikke i Biblen, men kun i middelalderlige legender.
-9999727 Martha, søster til Lazarus og Maria Magdalene. Martha er ivrig efter at betjene Jesus Kristus og betragtes som eksempel og værnehelgen for dem, der er aktivt engageret i at tjene de nødlidende. Det er til hende, Jesus erklærer: "Jeg er opstandelsen og livet...".
-9999728 Aurelius fra Cordoba i Spanien. Både han og hustruen Natalia er af blandet spansk-maurisk herkomst. De bliver som kristne halshugget efter ordre fra den mauriske emir.
-9999729 Olaf (Oluf), Norges første kristne konge. Han bliver dræbt ved øksehug under slaget ved Stiklestad i 1030 mod Kalv Arnesøns hær. Efter hans død sker der mange undere ved hans grav.
-9999730 Abdon og Sennen er to kristne, som begraver faldne martyrers lig. De bliver anklaget og kastet for vilde dyr, som ikke rører dem. I stedet bliver de halshugget. Det sker under kejser Diokletian omkring år 304.
-9999731 Germanus, romersk embedsmand af germansk fødsel, han lader sig omvende af biskoppen i Auxerre. Herefter går både han og hans hustru over til kristendommen, og Germanus bliver selv biskop. Han dør på denne dag i 448.
-999981 Peters fængsling. I året 43 bliver apostlen Peter fængslet i Jerusalem af Herodes Agrippa, men en engel befrier ham ved at lade hans lænker briste. Lænkerne opbevares nu som relikvier i Sant Pietro in Vincoli og St Cecilia i Rom. Efterfølgende rejser Peter til Rom og grundlægger den første kristne menighed, og den romersk katolske kirke regner ham for den første pave. Jesus sagde følgende ord til ham, som kan læses på indersiden af kuppelen i Peterskirken: "Du er Peter (klippe), og på denne klippe vil jeg bygge min Kirke. Dig vil jeg give nøglerne til himlens rige".
-999982 Hannibal, oprindelse ukendt.
-999983 Nikodemus, en jødisk skriftklog, der bl.a. omtales i Johannes evangeliet. Han er medlem af det højeste råd i Jerusalem.
-999984 Dominicus, stifter af dominikanerordenen. Han lever asketisk, alt hvad han ejer, giver han til de fattige.Han sover altid på den bare jord, og om livet bærer han en tung jenkæde. Da paven i 1216 stadfæster den af Domenicus stiftede munkeorden, bliver de kaldt prædikemunke. Han dør i 1221 og bliver begravet i Bologna.
-999985 Osvaldus, den engelske konge, der dræbes i et slag mod en hedensk konge på denne dag i 642. Han grundlægger klostret Lindidisfarne. I årene efter hans død forbliver hans højre hånd uforandret, fordi han tidligere er blevet velsignet af biskop Aidan for at uddele mad til de fattige.
-999986 Kristi forklarelse. På denne dag tager Jesus disciplene Peter, Jakob og Johannes med sig op på Tabors Bjerg for at bede. Den himmelske herlighed bryder igennem, så disciplene ser Jesus i en forklaret skikkelse. Jesus samtaler med Moses og Elias om sin forestående død i Jerusalem. Ud af stråleglansen taler Gud: "Denne er min søn, den elskede. Hør ham!".
-999987 Donatus af Arezzo. Engang, da den hellige kalk er gået i stykker, får Donatus den til at vokse sammen igen ved hjælp af sine bønner. Dette fører til, at 79 hedninge omvender sig. Han bliver halshugget omkring år 380, fordi han bebrejder den lokale præfekt, at han havde forladt den kristne tro.
-999988 Ruth, Naomis fromme svigerdatter, hvis historie fortælles i Ruths Bog i det gamle testamente. Ruth er moabit, et folk, som jøderne hadede. Hun konverterer til jødedommen og bliver oldemoder til David. Mest kendt er hun nok for denne udtalelse: "Dit folk skal være mit folk, og din Gud skal være min Gud".
-999989 Romanus efter den oldkirkelige martyr Romanus, der lader sig omvende til kristendommen ved at se Laurentius' standhaftighed under tortur. Da han senere prædiker guds ord, blivrt han selv martyrdræbt i år 258.
-9999810 Laurentius dør som martyr i Rom år 258, fordi han nægter at udlevere kirkens skatte til den romerske kejser. Laurentius er pave Sixtus II's skatmester. Han bliver efter eget ønske martyrdræbt tre dage efter paven. Da han ligger på stegeristen, råber han til kejseren, at nu var den ene side stegt, og han ville gerne vendes, så stegen kunne blive god. I nætterne omkring den 10. august drypper Sct Laurenti tårer fra himlen. Fra stjernebilledet Perseiderne kommer den tilbagevendende sværm af stjerneskud.
-9999811 Herman, tysk jøde, som bliver kristen døbt i 1131. Senere virker han for at omvende andre jøder til kristendommen..
-9999812 Clara, vaskekonernes skytshelgen, der grundlægger clarissernes nonneorden i overensstemmelse med franciskanernes regler. Hun grundlægger det første Clara-kloster i Sankt Damiani kirken i Assisi. Hun dør i år 1253. Det første danske Clara-kloster stiftes i Roskilde i 1256, heraf navnet Klareboderne.
-9999813 Hippolytus stammer fra Lilleasien. Under pave Victor I (189-199) er han en fremtrædende kirkemand.
-9999814 Eusebius, som på kejser Konstantins tid er en ivrig bekæmper af "arianismen", en retning, som opfatter Gud som et rent, usammenhængende væsen uden søn. Eusebius dør i år 357.
-9999815 Maria himmelfart fejres i den katolske kirke til minde om jomfru Marias dødsdag. Jesus fulgt af engle, patriarker og martyrer tager hendes sjæl med op til himlen. Jesus vender tilbage tre dage senere sammen med ærkeenglen Mikael, og de bærer hendes legeme til paradis, hvor hun bliver kronet til himmeldronning.
-9999816 Rochus (ca. 1350-79), der under en pilgrimsfærd helbreder pestramte ved at gøre korsets tegn. Han dør på denne dato i 1327 af pesten. I slutningen af 1400-tallet afløser han St Sebastian som pesthelgen.
-9999817 Anastatius, der ifølge legenden en dalmatinsk soldat, der bliver martyrdræbt for sin kristne tro under kejser Diokletians kristenforfølgelser. En anden kandidat er pave Anastasius, som indtil sin død i 402 bekæmper vranglære i kirken.
-9999818 Agapetus der kun 15 år gammel lider martyrdøden under kejser Aurelian (270-275). Løverne nægter at æde ham, hvorfor han kastes på et bål.
-9999819 Sebaldus, Nürnbergs skytshelgen, om hvem det fortælles, at han er en kristen kongesøn. Han drager til Paris for at studere, men forlover sig med en prinsesse, som han imidlertid forlader på bryllupsnatten for at begive sig til Rom. Siden lever han sig som eneboer i nærheden af Nürnberg, hvor han dør i et kloster.
-9999820 Bernhard af Clairveux (1090-1153). I 1115 grundlægger han klosteret i Clairvaux i Frankrig, hvorfra der i de følgende år grundlægges en lang række klostre. Han bliver kanoniseret i 1174. En af de 32 Tycho Brahesdage.
-9999821 Salomon konge af Israel (965-926 BC), søn af kong David. En af de 32 Tycho Brahesdage.
-9999822 Symphorian efter den unge kristne mand fra det romerske Gallien, der lider martyrdøden ved halshugning i 179, da han ikke vil ofre til gudinderne i Cybeletemplet.
-9999823 Zakæus, den lille tolder, der kravler op i et morbærtræ for at kunne se Jesus, da denne drager ind i Jerusalem.
-9999824 Bartholomæus, en af Jesu apostle er berømt for sin evne til at helbrede syge og besatte. Han bringer kristendommen til Indien, hvor han får et frygteligt endeligt, da han bliver flået levende og derefter korsfæstet. Han afbildes ofte i kirkekunsten med en kniv i hånden, og han er garvernes skytspatron.
-9999825 Ludvig efter den franske kong Louis den Hellige (1215-70), der står i spidsen for to korstog. Han dør under det andet korstog og bliver kanoniseret i 1297.
-9999826 Irenæus, der omkring år 258 bliver kastet i en brønd og kvalt, fordi han har givet liget af den hellige Concordia en kristen begravelse..
-9999827 Gerhardus, tysk adelsmand, som går i kirkens tjeneste og grundlægger benediktinerklostret Petershausen i Schweiz. Han dør på denne dato i 996.
-9999828 Augustinus efter den nordafrikanske kirkefader Augustinus (354-430), der udformer læren om arvesynden. Han har givet navn til augustinernes tiggermunkeorden, og er en af de fire kirkefædre. Han dør på denne dato i år 430. De tre øvrige kirkefædre er Antonius, Gregorius og Hieronymus.
-9999829 Johannes' Halshuggelse. Johannes Døberen bliver halshugget efter ordre fra kong Herodes, og hans hoved leveret på et fad til Salome, som tak for, at hun havde behaget kongen med sin sensuelle dans (Matthæus 14, 1-12).
-9999830 Benjamin, den gammeltestamentlige patriark Jakobs yngste søn med Rakel. Den bedst kendte af hans 12 brødre er Josef, som ligeledes er søn af Rakel. Rakel, som Jakob arbejdede 2x7 år for at få, dør ved Benjamins fødsel.
-9999831 Bertha, der omkring år 500 i forståelse med sin mand, Den hellige Gumbert af Senones, udtræder af ægteskabet og grundlægger klostret Avenay syd for Reims. Hun bliver efter sigende myrdet af sine svigersønner.
-999991 Ægidius er født Grækenland, men slår sig ned som eremit i Provence. Han lever af mælken fra en hind, der kommer og besøger ham. Han bygger klosteret Saint-Gilles ved sin hule i skoven og lever der som abbed til sin død i 720. Han regnes for en af nødhjælperne og er berømt for at kunne hjælpe lamme, kræftsyge samt ammende mødre. Han dør på denne dato i år 721.
-999992 Elisa. Ifølge Kongernes Bog udser profeten Elias ham som sin efterfølger og salver ham, inden han (Elias) farer til himmels i en ildvogn.
-999993 Seraphia, en kristen slavinde fra Syrien. Hun omvender sin herskerinde i Umbrien til kristendommen og må udstå mange forfølgelser. Da hun bliver voldtaget af to soldater , straffer gud soldaterne ved at gøre dem syge. Herefter bliver hun dømt som heks og halshugget, fordi to soldater, som har voldtaget hende, bliver syge.
-999994 Theodosia, der i en alder af 17 år hjælper og trøster andre kristne, som skal henrettes. Hun lider martyrdøden ved drukning.
-999995 Regina, en ung pige fra Østfrankrig, der bliver opdragetet kristeligt af sin amme, hvorfor hun bortjages fra hjemmet af sin hedenske fader. Omkring år 300 bliver hun fængslet, tortureret og dræbt for sin kristne tro, 15 år gammel.
-999996 Magnus lever i mange år som eneboer ved Sankt Gallen. Herefter begynder han at missionere i Bauern, hvor han grundlægger Benediktinerklosteret Sankt Mang i Füssen. Det fortælles, at han overvinder en drage og med sin stav fordriver både bjørne og slanger.
-999997 Robert. Formentlig en kardinal i Rom, der i 1576 skrev et kampskrift mod protestanterne med titlen "Afhandlinger om den kristne tros stridsspørgsmål mod tidens kættere".
-999998 Jomfru Marias fødselsdag.
-999999 Gorgonius en oldkirkelig martyr der lider døden på bålet omkring år 300 under kejser Diokletians kristenforfølgelser. Han er notarernes skytshelgen.
-9999910 Burchardt fra Wessex, der drager til Tyskland for at bistå Bonifacius med missionsarbejdet i landet. Han bliver biskop af Würzburg og dør i 754.
-9999911 Hillebert, biskop af Tours og en stor salmedigter. Han dør i 1134.
-9999912 Guido forlader tidligt sit barndomshjem for at blive pilgrim i syv år. Han besøger bl.a. Rom og Jerusalem. Ved hans død på denne dato i år 1112 rejser der sig en ildsøjle over ham.
-9999913 Cyprianus skriver mange af de første beretninger om den kristne kirke. Han bliver halshugget i år 258.
-9999914 Korsets ophøjelsesdag. Kejser Heraclius gør denne dag til en festdag i år 631 til minde om sejren over perserne, hvor det hellige Kristi kors fra gravkirken i Jerusalem bliver tilbageerobret.
-9999915 Eskild bliver sendt til Sverige som munk for at gøre de ukristelige svenskere til gode kristne, men han bliver stenet af hedningene i 1016. Fra himlen siger en stemme, at han skal begraves, hvor han ligger. Byen Eskildstuna er opkaldt efter ham.
-9999916 Euphemia, en gudfrygtig rådsherredatter fra Chalcedon, der bliver pint og plaget under kejser Diokletians kristenforfølgelser omkring år 290. Hun dør, da en bjørn en dag bider hovedet af hende. Ved hendes grav sker der mange undere.
-9999917 Lambertus er biskop af Maastricht og en energisk missionær. I år 703 bliver han snigmyrdet i sit hjem af nogle franske stormænd, som han har anklaget for utugtigt levned.
-9999918 Titus, apostlen Paulus' sekretær og ven, som to gange bliver sendt til Efesus og Korinth. Da Paulus forlader Kreta, udnævner han Titus til biskop. Dagen er en af de 32 Tycho Brahesdage.
-9999919 Constantia, en nær slægtning af Konstantin den Store. Iflg legenden bliver hun helbredt for en uhelbredelig sygdom af Den hellige Agnes.
-9999920 Tobias og faderen Tobit er beskrevet i det gammeltestamentlige, apokryfe skrift, Tobits bog. På en farefuld rejse til Medien for at hente en pose penge til sin blinde fader, bliver Tobias beskyttet af engelen Rafael.
-9999921 Matthæus, evangelist og apostel.
-9999922 Mauritius, hærfører fra Jerusalem, som sammen med sine 6.666 soldater bliver dræbt af kejser Maximians hær, da de nægter at ofre til de hedenske guder.
-9999923 Linus, Roms biskop omkring år 90 og den første pave efter Peter. Han lider martyrdøden omkring år 90.
-9999924 Tekla er en rig købmandsdatter fra Lykien, der bliver omvendt til den kristne tro ved at høre apostlen Paulus prædike i Tyrkiet. For at kunne følge Paulus på hans rejser lader hun sit hår klippe og klæder sig i mandsdragt. Efter at have været udsat for utallige forfølgelser lever hun et fromt eneboerliv i en hule i Seleukia, hvor hun dør omkring år 100.
-9999925 Cleophas, ifølge Lukas en af de to brødre fra Emmaus, som Kristus åbenbarer sig for efter sin korsfæstelse.
-9999926 Adolph og broderen Johannes er sønner af en kristen mor og en muslimsk far. Efter faderens død anmelder hans familie brødrene for deres kristne tro, og de bliver begge henrettet omkring 824.
-9999927 Cosmus bliver sammen med sin tvillingebroder Damianus halshugget under kejser Diocletians forfølgelser i år 287. De er læger, som uden betaling helbreder folk.
-9999928 Wenceslaus er søn af hertug Bratislaus fra Böhmen. Hans broder Boleslaus er jaloux over sin gudfrygtige broders popularitet og hyrer en flok forbrydere til at dræbe ham. Gud straffede morderne ved at gøre dem vanvittige.
-9999929 Michael , ærkeenglen, der står ved Paradisets indgang og leder sjælene ind i Himlen. I Norden kaldes ham ofte for Mikkel.
-9999930 Hieronymus, kirkefaderen, der oversætter Det gamle Testamente til latin (den såkaldte "Vulgata" version). Han dør i år 420 på det kloster i Bethlehem hvor han i mange år var forstander. Det var ham, der ifølge legenden trak en torn ud af poten på en løve.
-9999101 Remigius (ca. 438-533) bliver biskop i Reims som 22-årig og er Frankrigs skytshelgen. Han dør 96 år gammel i 533.
-9999102 Ditlev.
-9999103 Mette af Magdeburg, som skaffer sig fjender blandt munkene, fordi hun kritiserer deres levevis. Hun dør i år 1982.
-9999104 Franz af Assisi, der i 1210 stifter Franciskaner tiggermunkeordnen. Han dør i 1226.
-9999105 Placidus hjælper Benedikt med at bygge kloster på Monte Casino og bliver senere en af Benedikts disciple. Han lider martyrdøden ved at blive pint til døde af pirater i Messina omkring år 1100.
-9999106 Broderus, ukendt oprindelse. I nogle katolske lande fejrer man den tyske munk Bruno, der stiftede Karteuser-ordenen. Dagen er en af de 32 Tycho Brahesdage.
-9999107 Amalie, mor til den hellige Emebert, som var biskop i Flandern. Hun dør omkring år 690.
-9999108 Ingeborg, datter af Valdemar den Store. I 1193 bliver hun gift med den franske konge Philip Auguste, der imidlertid forstøder hende lige efter brylluppet. Hun dør i 1370.
-9999109 Dionysius bliver omvendt af Paulus i Athen og rejser til Frankrig, hvor han omvender mange mennesker.I Paris bygger han kirken Saint Denis. Han lider martyrdøden ved halshugning omkring år 258.
-99991010 Gereon, en kristen, romersk officer, der lider martyrdøden omkring år 300. Hans relikvier opbevares i Køln.
-99991011 Probus, oprindelse ukendt.
-99991012 Maximilian biskop, der lider martyrdøden omkring år 285 og siden bliver værnehelgen for Østrig.
-99991013 Angelus, en munk, der indfører augustinerordenen i England. Han dør i 1306.
-99991014 Calixtus, pave. Han lider martyrdøden i år 222, da kejser Severus lader ham styrte i havet fra et højt bjerg.
-99991015 Hedevig, datter af grev Berthold IV af Bayern og hertuginde af Schlesien. Da hendes søn hertug Henrik II falder i et felttog mod tatarerne 1241, går hun i kloster i Trebnitz, hvor hun dør i 1243.
-99991016 Gallus irsk munk, der udbreder kristendommen i Frankrig. Efter hans død i 640 sker der mange undere ved hans grav, og man opfører klosteret St Gallen, som altså er opkaldt efter Gallus, oven på graven.
-99991017 Florentinus, biskop i Orange i Vaucluse. Han dør omkring år 525.
-99991018 Lukas evangelist, forfatter til Lukas-evangeliet og Apostlenes gerninger. Han slutter sig omkring år 50 til Paulus og rejser med ham. Hans relikvier ligger i Apostelkirken i Istanbul.
-99991019 Balthasar, en af de Hellige Tre Konger (de tre vise mænd), der besøgte jesusbarnet i Bethlehem. Han afbildes ofte skægget og mørklødet og er måske fra Afrika.
-99991020 Felicianus, biskop, fængsles af kejser Decius, men dør på vejen til Rom i år 305 efter at være blevet tortureret.
-99991021 11.000 jomfruer. Ursula, en kristen engelsk kongedatter drager sammen med 10.999 andre kristne jomfruer på bodsrejse til Rom. De når aldrig frem, men alle på nær én bliver dræbt af Hunnerne. Der rejses en kirke i Köln til ære for dem.
-99991022 Cordula, den sidste af de 11.000 jomfruer (se 21. oktober), som gemmer sig for Hunnerne. Hun lader sig senere indfange af hedningene og bliver dræbt med et spyd. Hendes relikvier blev i 1278 anbragt i Johanniterkirken i Køln.
-99991023 Søren (Severin) biskop af Køln med store evner for at gøre undere. Han dør omkrig år 400.
-99991024 Proclus, biskop, men bliver afsat på grund af sin opfattelse af "Kristi to naturer". Han dør i år 446.
-99991025 Crispinus, kristen skomager, der sammen med sin broder bliver martyrdræbt i Frankrig. Bødlerne skærer hans hud i lange strimler, og han bliver siden værnehelgen for skomagere og garvere.
-99991026 Amandus biskop fra Maastricht. Trods et stridbart sind bliver han dog helgenkåret. Han dør i 679.
-99991027 Sem patriark og den ældste af Noas tre sønner og stamfader til hebræerne (1. Mosebog 10, 21-31). Fra Sems navn stammer betegnelsen semitter, som er den folk, jøder og araber tilhører.
-99991028 Simon og Judas apostle, der prædiker evangeliet i Syrien, Mesopotamien og Persien. I år 71 bliver de dræbt med kølleslag. Det sker i Persien.
-99991029 Narcissus biskop af Jerusalem, muligvis af græsk afstamning.
-99991030 Absalon, kong Davids oprørske søn, som mister livet, da hans hår hænger fast i et træ under en flugt.
-99991031 Louise kronprinsesse, der er født på denne dag i 1851.
-9999111 Alle Helgens Dag blev indført i middelalderen for at samle fejringen af de martyrer og andre hellige personer, som ikke havde fået deres egen navnedag.
-9999112 Alle Sjæles Dag. På denne dag fejres i den katolske kirke alle de døde ved at de efterladte sætter lys på deres grave.
-9999113 Hubertus, biskop i Lüttich. Han er en ivrig jæger, men da han ser en hjort med et lysende kors mellem takkerne, beslutter han at ophøre med at jage dyrene. Han er jægernes værnehelgen. Huberbertusjagten, den første søndag i november, er opkaldt efter ham. Han dør i år 744.
-9999114 Otto, biskop i Bamberg. Han dør i 1138.
-9999115 Malakias, en af profeterne i det gamle testamente.
-9999116 Leonhard, en stor prædikant i middelalderens Frankrig. Han er skytshelgen for fanger og låsesmede, da han får kong Klodevig I's tilladelse til at løslade de fanger, han besøger i fængslerne. Dagen er en af de 32 Tycho Brahesdage.
-9999117 Engelbrecht, munk og senere biskop i Köln, der bliver dræbt af Grev Frederik af Isenburg i 1225.
-9999118 Claudius, berømt romersk billedhugger, han dør under kejser Diokletians kristendomsforfølgelser i år 305.
-9999119 Theodor, kristen soldat, som omkring år 300 nægter at ofre til de hedenske guder og sætter ild til den hedenske gudinde Kybeles tempel på denne dato i år 306. Han kastes i fængsel, tortureres flere dage i træk og kastes endelig levende i en brændende ovn.
-99991110 Martin Luthers fødselsdag, reformatoren, der er født i Eisleben i 1438.
-99991111 Martin (Morten) af Tours, søn af en tidl. officer i den romerske hær. Han indtræder som 15-årig i hæren og bliver snart officer. Som 18-årig har han et syn, som får ham til at opgive sin militære karriere og vie sit liv til kirkeligt arbejde. Efter en årrække som eneboer bliver han i 370 valgt som biskop. Han forsøger at unddrage sig udnævnelsen, men forrådes af gæssene i den gåsesti, hvor han søger at gemme sig.
-99991112 Torkild.
-99991113 Arcadius bliver sammen med Probus tortureret til døde under vandalernes kristenforfølgelser år 437.
-99991114 Frederik. Har sandsynligvis navn efter Frederik III, der på denne dag i 1665 underskriver kongeloven.
-99991115 Leopold, greve og søn af Leopold II af Østrig. Opfostret i klostret Melk hos biskop Altmann af Passau. Han overtager grevskabet 1095 og ægter kejser Henrik V's datter Agnes, med hvem han får 18 børn. Der sker undere ved hans grav, og han bliver kanoniseret i 1485.
-99991116 Othenius, abbed ved klostret St Gallen i Schweitz omkring år 700.
-99991117 Anianus, biskop af Orléans. Han er af adelig familie og lever et stille og gudfrygtigt liv. Efter hans død i 453 sker der undere ved hans grav.
-99991118 Hesychius, en højtstående officer i Antiochia under kejser Diokletian. Da han hører, at soldater, der ikke vil ofre til de romerske guder, skal udtræde af tjenesten, kaster han sit bælte, arresteres, bindes til en sten og kastes i havet. Dagen er en af de 32 Tycho Brahesdage.
-99991119 Elisabeth, datter af kong Andreas II af Ungarn, gift som 14-årig med landgrev Ludvig IV af Thüringen, som tidligt dør. Derefter vier hun sit liv til fattige og lever selv i fattigdom. Fire år efter sin død, bliver hun helgenkåret.
-99991120 Volkmarus, abbed i et kloster i Nieder-Alteich; han lider martyrdøden i 1282. På vej over en flod bliver han skudt af oprørske munke, som han har tugtet.
-99991121 Maria ofringsdag. En legende fortæller, at Maria på denne dag som 3-årig bliver givet til templet i Jerusalem.
-99991122 Cecilia, en ung romersk pige, som er stærk i troen. Hendes to kristne brødre bliver henrettet for deres tro. Efter selv at være blevet fængslet bliver hun udsat for tortur ved nedsænkning i kogende vand, hvilket ikke tager livet af hende. Derefter forsøgt halshugget, hvilke også mislykkes, så hun først dør tre dage senere i sit hjem. Pave Urban lader hende begrave i Calixtuskatakomberne.
-99991123 Clemens , Roms tredje biskop efter St Peter fra 92-101. Han idømmes hårdt strafarbejde på grund af sin tro og kastes i havet med et anker bundet om halsen. Han er søfolkenes værnehelgen.
-99991124 Chrysogonus lider martyrdøden i Aquileia under Diocletians forfølgelser omkring år 300. I følge legenden bliver han bragt i land af en fisk efter at være blevet kastet i havet for sin tro.
-99991125 Catharina fra Alexandria modtager i en åbenbaringen ring af Jesus, og hun lader sig fæste som Kristi brud. Da hun afslår at gifte sig med kejser Maxentus, bliver hun pint til døde. Et stort hjul besat med skarpe knive kan ikke dræbe hende. Da man forsøger at sønderrive hende, dræbes bødlerne af et lyn. Hendes lig føres af engle til Sinai, hvor hun begraves på det sted, hvor Moses så den brændende tornebusk. Catharinaklosteret bliver siden opført på stedet. I middelalderen var hun en af 14 nødhjælpere og havde speciale i tunge- og svælglidelser.
-99991126 Conradus, biskop i Konstanz. Han dør på denne dato i 975.
-99991127 Facundus er som broderen Primitivius fra Leon i Spanien, hvor de for deres tros skyld bliver tortureret og halshugget.
-99991128 Sophia Magdalene af Brandenburg-Kulmbach, fødes på denne dag i 1700, kong Christian VI's dronning. Hun dør i 1770.
-99991129 Saturninus, blev udsendt som missionær til Toulouse, hvor han bliver byens første kristne biskop. Han dør omkring år 250, da hedninge binder ham til benene af en tyr, som de jager ned ad trapperne fra byens capitol. Her opførtes senere en kirke, Notre-Dame-du-Taur.
-99991130 Andreas apostel og broder til Peter. Han forkynder ifølge legenden det kristne evangelium i Tyrkiet og Rusland. Han lider martyrdøden på et X-formet kors, det såkaldte Andreaskors.
-9999121 Arnold, franciskanermunk, der i 1303 drager til Kina for at udbrede kristendommen.
-9999122 Bibiana , ung kristen pige (Viviana), der bliver martyrdræbt i Rom i år 363 ved at blive pisket med blykugler.
-9999123 Svend, oprindelse ukendt, muligvis efter en biskop af Roskilde, som døde under pilgrimsrejse til Det Hellige Land.
-9999124 Barbara. Hun spærres inde i et tårn af sin hedenske fader, men bliver befriet af Origines. Under flugten åbner bjergvæggene sig for dem. Hun bliver siden halshugget for sin tro. Hun påkaldes i situationer, hvor man er bange for lynnedslag eller har høj feber.
-9999125 Sabina, grundlægger af et kloster i Palæstina.
-9999126 Nikolaus, biskop i Myra. Med tiden skabes mange historier om ham, bl.a.. hvorledes han frelser nødstedte søfolk, han er børnenes ven, søfolkenes skytshelgen samt forbillede for Santa Claus (julemanden). En af de 32 Tycho Brahesdage.
-9999127 Agathon, romersk soldat, som bliver omvendt efter at have overværet, at Julianus og Cronion bliver pint. Han bliver halshugget under Decius' kristenforfølgelser omkring år 250.
-9999128 Maria undfangelse iflg kirkelig forordning i Basel fra 1439, præcis 9 måneder før hun bliver født den 8. september af sin moder, Anna.
-9999129 Rudolph, oprindelse ukendt.
-99991210 Judith, hun frelser byen Bethulis ved at halshugge Holofernes, som er fjendens anfører og dybt betaget af den skønne Judith.
-99991211 Damasus, pave fra 366-384. Han lader den hellige Hieronymus revidere den gamle latinske bibeloversættelse. Desuden er den terminsdag også benævnt "Fandens fødselsdag". Og til overflod også én af de 32 Tycho Brahesdage.
-99991212 Epimachus, han lider sammen med andre kristne martyrdøden i Aleksandria omkring år 200. Efter at være blevet torturerede bliver de brændt levende.
-99991213 Lucia fra Syrakus, som bliver martyrdræbt omkring år 300. Hun har aflagt løfte om evig kyskhed og nægter at gifte sig med en hedensk mand, der som hævn angiver hende som kristen. Tortur har ingen ingen virkning på hende, hvorfor man vil straffe hende ved at sende hende til et bordel. Men hverken okser eller mange soldater kan rokke den kærre, som skal transportere hende bort. Derfor dræbes hun med et sværdstød gennem halsen. Før hun bliver arresteret, bringer hun mad til sine kristne trosfæller, som skjuler sig i katakomberne. For at have begge hænder fri sætter hun lys i sit hår. Det er denne handling, der har inspireret til den såkaldte Lucia-tradition.
-99991214 Crispus, muligvis opkaldt efter biskop Crispina, der lider martyrdøden omkring år 300.
-99991215 Nikatius, biskop i Reims omkring år 450. Han lader den nuværende katedral opføre. I år 407 bliver han halshugget af vandalerne.
-99991216 , Lazarus, én af Jesu venner, som bor i Betania med sine søstre Maria og Martha. Han genopvækkes af Jesus efter at have været død i 4 dage.
-99991217 Albina, oprindelse ukendt.
-99991218 Nemesius, en from mand, som anklages for at være tyv. Men da han kan bevise sin uskyld, bliver han i stedet dømt til døden for at være kristen, men de falske anklagere bliver brændt på bålet sammen med ham.
-99991218 Louise, Frederik V's første dronning (1724-1752), datter af den senere britiske konge Georg II og dronning Caroline. En af de 32 Tycho Brahesdage.
-99991220 Abraham, ifølge 1. Mosebog stamfader til Israels 12 stammer og gift med Sara. Han er også stamfader til muslimerne gennem sin søn Ismael, som han får med sin slavinde Hagar.
-99991221 Thomas, Jesu' vantro discipel. Han kaldes således, fordi han ikke tror på opstandelsen, før han har set Jesus og rørt ved hans sår i siden. Efter overleveringen tager han til Indien for at udbrede kristendommen.
-99991222 Japetus, Solhvervsfest, jul. Muligvis opkaldt efter Noahs søn Jafet.
-99991223 Torlacus fødes på Island i 1133. Han bliver præsteviet som ung og studerer bl.a. i Paris. Han bliver biskop i Skalholt i 1178 og opfører det første islandske nonnekloster. Kort efter hans død opstår hans ry for hellighed, og Altinget besluttede i 1198, at hans relikvier skal skrinlægges.
-99991224 Timotheus, discipel. rejseledsager og nær ven af apostlen Paulus, der indsætter ham som biskop i Efesos. I år 97 bliver han stenet til døde af hedninge.
-99991225 Juledag, Jesu fødselsdag.
-99991226 Stefan, den første kristne martyr, han dør ved stening, vistnok under overværelse af Paulus. Hans relikvier bliver skrinlagt i Jerusalem på denne dato i år 415.
-99991227 Johannes, evangelist og forfatter til Johannesevangeliet og Johannes´ åbenbaring. Som 90-årig lader han sig grave en grav ved siden af alteret i sin kirke, og efter sin sidste prædiken stiger han ned i graven og dør i et stråleskær af lys.
-99991228 Børnedag, højtidligholdelse af dagen for barnemordene efter Jesu fødsel.
-99991229 Noah, gammeltestamentelig patriark, som bygger en ark og overlever Syndfloden sammen med sin familie og et par af hver dyreart.
-99991230 David, den bedst kendte af Israels konger, som fælder kæmpen Goliath med sin stenslynge. Han vælger Jerusalem som kongeby.
-99991231 Silvester, der er pave under kejser Konstantin den Store og påvirker ham så meget, at han konverterer til kristendommen, dør.
-8000 Man begynder at dyrke ris og hvede i Mesopotamien mellem floderne Eufrat og Tigris.
-6500 Landbrug påbegyndes i Europa
-6000 De første bosættelser på Kreta
-4700 Den første babylonske kalender tages i brug.
-4500 På Balkan begynder man at udvinde og forarbejde kobber, som findes i åbne brud.
-4300 Første megalitiske grave i Europa
-40041023 Den irske biskop James Ussher af Armagh proklamerer i 1650, at han ved at tælle baglæns gennem biblens talrige generationer siden Adam er kommet frem til, at verden er skabt i år 4004 BC. Dr John Lightfoot fra Cambridge University kommer efterfølgende frem til en mere nøjagtig tidsangivelse, nemlig den 23. oktober kl 9:00 a.m. (jeg er ikke klar over hvilken tidszone).
-3500 -Man begynder at dyrke bomuld dyrkes i Peru og Mexico.
-3400 Bronzealderen begynder på Kreta.
-3400 Tidlige minoiske periode på Kreta fra -3400 til -2100.
-3000 Mykenekulturen blomstrer.
-2750 Konstruktion af Stonehenge i England påbegyndes
-2700 Imhotep, ægyptisk arkitekt og læge.
-2600 Zoser, ægyptisk farao.
-2560 Cheops, ægyptisk farao.
-2530 Mykerinos, ægyptisk farao.
-2500 Chefren, ægyptisk farao.
-2500 Bronzealder i Centraleuropa
-2450 Naram-Sin, babylonisk hersker.