Til Rejseholdets forsideTil forsiden

Oldtiden
Grækenland
Romertiden
Vikingetiden
Middelalderen

16. århundrede:

1500-1549
1550-1599

17. århundrede:

1600-1649
1650-1699

18. århundrede:

1700-1749
1750-1799

19. århundrede:

1800-1849
1850-1899

20. århundrede:

1900-1913
1914-1918
1919-1938
1939-1945
1946-1959
1960-1969
1970-1979
1980-1989
1990-1999

21. århundrede:

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

 

Platon og Aristoteles
Hellas 2200BC - 146BC

  År   Md Dag Begivenhed
-2200 I "den forhistoriske tidsalder" (2200-1400 BC) er Kreta centrum for en blomstrende bronzealderkultur, desværre har vi ingen skriftlige kilder. Denne minoiske kultur og dens dramatiske undergang er muligvis grundlag for atlantismyten
-2200 Astronomien begynder at blomstre i Ægypten, Babylonien, Indien og Kina.
-21361022 I Kina observeres første, dokumenterede solformørkelse.
-2100 Midterste minoiske periode på Kreta fra -2100 til -1580.
-2000 De første græsktalende mennesker slår sig ned på Pelopones
-1800 Abraham, patriark.
-1800 De tidligste astronomiske observationer dokumenteres i Mesopotamien.
-1730 Hammurabi, babylonsk konge (fra -1730 til -1688).
-1700 De minoiske paladser på Kreta ødelægges.
-1600 Paladserne genopføres ved Knossos, Phaistos, Tylissos, Hagia Triada og Gaurnia på Kreta.
-1600 Linear A skrifttypen i almindelig brug på Kreta.
-1580 Den sene minoiske periode fra (fra -1580 til -1250).
-1450 Endelig ødelæggelse af de minoiske paladser på Kreta, dels ved indvandring, dels ved naturkatastrofer.
-1450 Den mykenske kultur når frem til Kreta. Mykene adopterer Linear A fra Kreta. Skriften udvikles til Linear B.
-1400 I "den heroiske tidsalder" (fra -1400 til -1200 BC) er Mykene kulturcentrum. Den mykenske verden går til grunde omkring 1250 BC på grund af "hav-folket".
-1380 Ekhnaton (Amenophis IV), ægyptisk farao (fra -1380 til -1360)
-1370 Nefertete, gift med farao Ekhnaton (Amenophis IV).
-1370 Tutankahmon, ægyptisk farao.
-1350 Løveporten ved Mykene bygges.
-1301 Ramses II. ægyptisk farao (fra -1301 til -1234).
-1260 Filoktet er kendt for mange gerninger. Fx kommer han forbi den døende Herakles, og sætter ild til det bål, som Herakles vil brændes på. For hjælpen får han Herakles' berømte bue. Filoktet deltager i Iliaden, men bliver efterladt på øen Lemnos af Agamemnon, da han skriger uophørligt af smerte efter et slangebid. Filoktet lever 10 år år på Lemnos.
-1250 Hebræere udvandrer fra Ægypten, anført af Moses.
-1200 Grækerne begynder at leve i stammesamfund. Agamemnon bliver konge.
-1184 Omkring 1200 BC samler kongen af Mykene en del byfyrster (konger) til krig mod den handelspolitisk vigtige by Troja ved indløbet til Sortehavet.Troja indtages og ødelægges. Læs mere herom i Iliaden.
-1100 Perioden 1100-800 BC kaldes ofte for "Grækenlands mørke århundreder". Dorerne invaderer Peloponnes fra nordsiden. Emigration fra hovedlandet til Lilleasiens vestkyst påbegyndes.
-1100 Dorerne begynder at rykke ind i Grækenland nordfra.
-1050 Saul, israelsk konge.
-1015 David, israelsk konge (fra -1015 til -973), han samler kongeriget Israel med hovedstad i Jerusalem.
-1000 Jonere slår sig ned på vestkysten af Lilleasien.
-1000 Lydiere fra Lilleasien begynder at slå sig ned i Italien.
-975 Salomon. israelsk konge (fra -975 til -935), han bygger det første tempel i Jerusalem.
-925 Rehabeam, konge af Judæa.
-900 De første græske bystater oprettes.
-850 Elias, jødisk/israelsk profet.
-800 Olmekernes kultur blomstrer i Mexico.
-800 Den etruskiske civilisation dominerer Italien.
-800 Det græske alfabet tages i brug.
-776 De første olympiske lege afholdes. Af oldtidens grækere regnes dette for deres tidsregnings begyndelse som vi anvender Jesu fødsel. Efter ca 1500 år i glemmebogen genoplives de moderne olympiske lege i 1896 i Athen.
-753421 Byen Rom bliver ifølge traditionen grundlagt af Romulus, søn af præstinden Rhea Silvia og krigsguden Mars (men den blev som bekendt ikke bygget på én dag). Sammen med sin tvillingbroder Remus bliver han sat ud i en lille båd på Tiberen for at dø. De strander dog lidt længere nede ad floden, hvor en hunulv, Lupa, ammer dem, indtil de bliver fundet af hyrden Faustulus, der tager de to små med hjem til sin kone. Efter at Romulus har bygget en vold omkring den nye by, springer Remus over muren i foragt, hvorefter han bliver dræbt af sin tvillingebror. Romulus hersker i mange år som den første af Roms syv konger og bliver til sidst optaget i himlen.
-750 Homer, græsk digter (Iliaden & Odysseen).
-750 Kolonisering af Sicilien og Syditalien ("Magna Graecia" - Storgrækenland) finder sted i perioden 750 - 650 BC. Disse kolonier er dog meget uafhængige af moderlandet.
-740 Hosea, jødisk/israelsk profet.
-740 Esajas, jødisk/israelsk profet (fra -740 til -700).
-722 Sargon, assyrisk konge (fra -0722 til -0705).
-721319 I Babylon registreres første måneformørkelse.
-705 Sankerib, assyrisk konge (fra -0705 til -0681).
-700 Hesiod, græsk digter.
-700 Byzantium grundlægges af den græske sømand, Byzas.
-668 Assurbanipal, assyrisk konge (fra -668 til -626).
-650 Maya-kulturen blomstrer i Guatemala.
-650 I den såkaldte "Tyrantid" fra -650 til -500 BC sker der store sociale ændringer i de græske bystater.
-64845 Første dokumenterede solformørkelse, registreres af grækerne.
-640 Makedonien grundlægges.
-640 Solon, græsk statsmand og digter fra (-640 til -560).
-625 Thales fra Milet, græsk filosof og statsmand (fra -625 til -545). Han opdager magnetismen og den statiske elektricitet.
-610 Anaximander, græsk filosof (fra -610 til -547) fra Milet. Han konstruerer solur, himmelglobus og tegner verdenskort.
-604 Nebukadnezar. babylonisk konge (fra -0604 til -0562).
-600 Etruskiske konger regerer over Rom.
-600 Habakuk, jødisk/israelsk profet.
-600 Sapfo, græsk digterinde.
-600 Lao-tse regerer i Kina
-600 Jeremias, jødisk/israelsk profet.
-594 Solon, arkont i Athen, "demokratiets fader" udarbejder sin kendte lov, indfører et retstribunal og en forsamling med 400 medlemmer, som har til opgave at lovgive i byens sager; han dør i 560 BC.
-586 Babylonerne under kong Nebudkaneser II indtager Jerusalem og ødelægger Salomons tempel. Jøderne går i fangenskab i Babylon; de udnytter som bekendt tiden til at få nedskrevet deres myter og sagn.
-585518 Solformørkelse, forudsagt af Thales fra Milet.
-585528 Thales Miletus forudsiger solformørkelse.
-582 Pythagoras, græsk filosof og matematiker, fødes. Han indfører fx begrebet en oktav i musikken. Han hævder, at 'alting er tal', og at naturen er harmonisk og styret af matematikken.
-570 Xenofanes, græsk filosof (fra -570 til -475). Går ind for monoteisme og er skeptisk overfor menneskelignende guder.
-563 Buddha (Gautama) (fra -563 til -483).
-561 Peisistratos bliver tyran (enehersker) i Athen.
-560 Krøsus, lydisk konge (fra -560 til -546).
-559 Kyros, persisk konge (fra -559 til -529).
-551 K'ung-fu-tse (Confucius). kinesisk filosof/statsmand (fra -551 til -478).
-551827 Iflg traditionen Confucius' fødselsdag. Han er Kinas formentlig bedst kendte filosof.
-546 Kyros erobrer Lydien
-539 Perserne under Kyros erobrer Babylon og lader de jøder, som ønsker det, rejse hjem. Den athenske forfatter Xenofon, som var lejesoldat for Kyros, har skrevet om sine oplevelser.
-536 Heraklit fra Efesos, græsk filosof (fra -536 til -475). Heraklit (540-480). Han siger, at "verden er en slagmark i forandring efter et universelt princip, logos".
-530 Themistokles. athensk statsmand og feltherre (græsk) fra -530 til 0460
-528 Peisistratos dør; hans sønner Hippias og Hipparchos overtager magten.
-520 Pindar, græsk digter (fra -520 til -440).
-510 Tarquinius II, etruskisk konge af Rom.
-509 Tarquinius Superbus fordrives fra Rom, som bliver republik.
-509 Demokratiet kommer til Athen.
-509 Kloakering af Rom.
-500 Anaxagoras. græsk filosof (fra -500 til -428). Han mener, at verden startede ved en hvirvelvind, der spredte uendeligt mange små ting. Han forklarer solformørkelser med, at månen går ind foran solen.
-500 Athens storhedstid "den klassiske tid" er perioden fra -500 til -400.
-500 Perikles, athensk (græsk) statsmand (fra -500 til -429).
-500 Tarquinius I, etruskisk konge af Rom.
-498 Jonerne i Lilleasien gør oprør mod perserne. Dette bliver anledning til Perserkrigene, der skildres af historikeren Herodot.
-496 Sofokles, græsk tragedieforfatter (fra -496 til -406).
-490 Feidias (Fidias), græsk billedhugger (fra -490 til -430).
-490913 Grækerne slår Darius og den persiske hær i slaget ved Marathon. Philippides løber forgæves ca 250 km på 2 dage for at bede spartanerne om hjælp. Men den græske hær klarer sig uden spartanernes støtte.
-490928 Den athenske hær på 10.000 mand under ledelse af Miltiades slår den dobbelt så store persiske hær under ledelse af kong Dareios på sletten ved Marathon.
-485 Den græske historieskriver Herodot fødes.
-485 Euripides, græsk tragedieforfatter (fra -485 til -406).
-480 Leonidas, spartansk konge (fra -490 til -480).
-48076 I slaget ved Thermopylæ besejrer perserne kong Leonidas og hans 300 spartanere, der falder til sidste mand efter et ærefuldt forsvar mod den overvældende overmagt.
-480923 Perserkongen Xerxes erobrer store dele af Grækenland, herunder Athen, men besejres i søslaget ved Salamis. Xerxes lider det endelige nederlag ved Platææ, hvorefter perserne rejser hjem.
-477 Athen organiserer de fleste østater og andre byer i det såkaldte deliske søforbund, en forsvarsalliance mod perserne og senere udviklet til et atheniensisk imperium
-474 Karthago slår etruskerne i søslaget ved Cumae.
-470 Hippokrates fra Chios, græsk matematiker (fra -470 til -400).
-469 Sokrates fødes. I år -399 dødsdømmes han på torvet i Athen og henrettes.
-469427 Sokrates, den store græske filosof; han henrettes med skarntydesaft i -399.
-465 Xerxes, persisk konge (fra -485 til -465).
-462 Perikles kommer til magten i Athen. I år -446 indgår han med Sparta en fredsaftale, der kommer til at vare i 30 år.
-460 Hippokrates, lægekunstens fader, fødes.
-458 De Peloponnesiske Krige mellem Sparta og Athen finder sted i perioden 458-404. Sparta dominerer til lands, mens Athen kan sidde trygt bag sine mure.Den slutter med sejr til Sparta, men borgerkrigen mellem de græske bystater fortsætter endnu mange år.
-450 Anaxagores fængsles for ugudelighed for sine teorier om de højeste ting, solen og månen.
-450 Empedokles foreslår de fire grundelementer: jord, luft, ild og vand.
-450 Euklid, græsk matematiker fra Alexandria (fra -450 til -380).
-447 Bygningen af Parthenon indledes. Den færdiggøres i -432.
-445 Aristofanes, græsk dramatiker (fra -445 til -388).
-444 De fem mosebøger anerkendes som kanoniske: "I Begyndelsen skabte Gud Himmelen og Jorden".
-440 Leukippos fremsætter den teori, at stof er sammensat af udelelige enheder: atomer.
-432 Parthenon templet på Akropolis for Athens skytsgudinde, Athena færdigbygges. Det indeholder bl.a. den.berømte statue af Athene lavet af billedhuggeren Phidias i guld og elfenben.
-431 De peleponesiske krige mellem Athen og Sparta fra -431 til -404. Det militante Sparta bliver sejrherren.
-431 Euripides skriver "Medea".
-430 Zenon, græsk filosof (fra -490 til -430).
-430 Pest raser i Athen fra -430 til -423.
-429 Athens politiske leder Perikles omkommer under en pestepidemi.
-429 Sofokles skriver "Kong Ødipus".
-427 Platon fødes. Han bliver elev af Sokrates. I år -399 skriver han "Dialoger". I år -387 grundlægger han 'Akademiet' i Athen, det første universitet. Platon dør i år -347.
-425 Herodot, græsk historieskriver (fra -485 til -425).
-420 Thukydid skriver "Historien om den Peloponnesiske Krig".
-410 Hippokrates lægger fundamentet for antikkens medicin.
-404 Alkibiades, græsk statsmand (fra -451 til -404).
-400 Thukydid, græsk historieskriver (fra -460 til -400).
-400 Malakias, j›disk/israelsk profet.
-399 Sokrates dødsdømmes på torvet i Athen og henrettes. Platon nedskriver hans forsvarstale.
-396 Den etruskiske by Veii falder for romerne. Den etruskiske civilisation "afblomstrer".
-395 Praxiteles, græsk billedhugger (fra -395 til -330).
-384 Demosthenes, athensk statsmand og taler (fra -384 til -322).
-377 Maussollos, fyrste af Karien (fra -377 til -353).
-360 Xenofon, græsk historieskriver (fra -430 til -360).
-359 Filip II, konge af Makedonien (fra -359 til -336).
-350 Aristoteles og Eudoxos beskriver Universet ved krystalsfærer centreret omkring Jorden.
-342 Epikur, græsk filosof (fra -342 til -270).
-338 Mens bystaterne i det gamle Grækenland kriges, opbygger Filip II af Makedonien en militærmagt, som underlægger sig hele Grækenland og foretager inder Alexander den Store erobringer så langt østpå som Indus.
-338 Latinerkrigen afsluttes med romersk sejr og grundlæggelse af "del og hersk princippet".
-336 Dareios III, persisk konge (fra -336 til -330).
-336 Philip II af Makedonien dør og efterfølges af Alexander (fra -336 til -323).
-335 Aristoteles grundlægger Lyceum i Athen som konkurrent til Akademiet.
-332102 Alexander besejrer den persiske konge Darius ved Arbele i nærheden af Nineve i Mesopotamien.
-330 Aristoteles skriver den første lærebog i fysik.
-330 Alexander den StoreAlexander den Store invaderer Indien og vender først om ved Ganges, da hans soldater nægter at gå længere. Han dør i Babylon. I Ægypten, hvor han bliver udnævnt til farao, grundlægger han byen Alexandria. Hans imperium deles blandt hans generaler.
-323613 Alexander den Store af Makedonien dør 33 år gammel, efter at have erobret størsteparten af den kendte verden.
-322 AristotelesAristoteles, græsk filosof og naturforsker (fra -384 til -322) fødes i Stagira i Makedonien. Hans fader Nicomachus, som er læge, dør, da Aristoteles er ung. I 367 bliver Aristoteles sendt til Athen for studere på Platons akademi. Her bliver han - først som elev siden som lærer - de følgende 20 år. Da Platon dør i 347, beslutter Aristoteles at rejse. Han accepterer en invitation fra Hermeias om at tilsluttede sig hans filosofiske cirkel i Assos på Lillesiens kyst. Aristoteles bliver her i 3 år og gifter sig med Hermeias' niece Pythias. I 345 flytter Aristoteles til Mytiline på Lesbos, hvor han slutter sig til sin ven Theophrastus. De arbejder sammen indtil Aristoteles' død. Under deres samarbejde blomstrer den biologiske forskning.

I 343 inviterer Philip af Makedonien Aristoteles til at komme til hans hof som lærer for hans 13 årige søn Alexander. I 335, efter Philips død, vender Aristoteles tilbage til Athen. Lidt udenfor byen lejer han nogle bygninger og etablerede sin skole, Lyceum, hvor han underviser, skriver og diskuterer filosofi med sine elever og kolleger.Under hans ledelse bliver der forsket i biologiske, filosofiske og videnskabelige emner. Herudover udfører Aristoteles og hans gruppe en monumental registrering af forfatningen i 158 græske bystater. Aristoteles arbejder i de 12-13 år i Lyceum er meget omfattende. Størsteparten af hans efterladte værker er sandsynligvis skrevet i denne periode. Men da Alexander dør i 323, bliver stemningen i Athen fjendtlig overfor Makedonien, og Aristoteles bliver beskyldt for landsskadelig virksomhed (i øvrigt samme anklage, som blev rettet mod Anaxagoras og Socrates). Aristoteles flygter nordpå til Chalcis (hans moders fødeby), og overlader Lyceum i hænderne på Theophrastus. Afskåret fra sit kulturelle center i Athens synker han hen i isolation og dør i 322 som 62 årig.

-306 Epikur siger, at verden består af atomer og forandrer sig uden guddommelig styring.
-300 Zenon af Citium grundlægger den stoiske skole i Akademiets søjlegange.
-296 Pyrrhos, konge af Epirus (-296 -272).
-295 Euklid beviser grundsætningerne i plangeometrien.
-287 Archimedes, matematiker og fysiker i Syrakus fra (-287 til -212).
-286 Museion (biblioteket med tusindvis af papyrusruller) bygges i Alexandria.
-280 Kong Pyrrhos slår Romerne og tilbyder fred, men afvises.
-275 Kolossen på Rhodos fuldføres.
-275 Eratosthenes fra Kyrene, græsk videnskabsmand (fra -275 til -194).
-275 Rom slår kong Pyrrhos endeligt.
-270 Aristarch foreslår, at Jorden roterer på 24 timer og kredser om Solen (heliocentrisk teori).
-264 Første offentlige gladiatorkampe finder sted i Rom.
-264 Første Puniske Krig fra 264 til -241. Rom besejrer Karthago og dominerer efterhånden hele Middelhavet.
-254 Plautus, romersk forfatter (fra -254 til -184).
-250 Arkimedes opdager vægtstangsreglen, vandets opdrift og bestemmer vægtfylder.
-250 Den hebraiske Bibel oversættes til græsk af lærde i Alexandria.
-249 Hannibal, kartagisk feltherre (fra -249 -til 183).
-240 Eratostenes (275-195) anvender længde og breddegrader og beregner jordens diameter.
-240619 Eratosthenes, græsk astronom og matematiker, leder af biblioteket i Alexandria, beregner jordens omkreds ved måling af solens højde i hhv Alexandria og Aswan på samme tidspunkt.
-239330 Første registrerede passage af Halleys komet.
-235 Scipio den ældre, romersk feltherre (fra -235 til -183).
-234 Cato den ældre, romersk statsmand (fra -234 til -149).
-222 Antiochos III, syrisk konge (fra -222 til -187).
-220 Apollonius af Perga udvikler astronomi og geometri.
-219 Anden Puniske Krig fra -219 til -201. Karthagos general Hannibal krydser Alperne i år -218 og hærger Italien. I år -211 står han udenfor Roms porte. Han viger imidlertid udenom og slås af Scipio Africana ved Zama i -202.
-21682 Slaget ved Cannae - Hannibal slår den romerske hær i Syditalien - romerne mister 60.000 mand.
-206 Scipio lægger en del af Spanien ind under Roms herredømme.
-2021019 Ved Zama i Nordafrika (det nuværende Tunesien) besejrer den romerske hær under Scipio Africanus Karthagos hær under ledelse af Hannibal. Karthago er nu nødt til at søge fred.
-200 De sidste etruskiske byer falder for romerne.
-200 De tidlige minoiske paladser bygges ved Knossos, Phaistos og Mallia på Kreta.
-197 Eumenes II, konge af Pergamon (fra -197 til -159).
-186 Ptolemæus VI, ægyptisk konge (fra -186 til -145).
-185 Scipio den yngre, romersk feltherre (fra -185 til -129).
-163 Tiberius Sempronius Gracchus, romersk folketribun (fra -163 til -133).
-160 Judas Makkabæus, jødisk/israelsk leder.
-156 Gajus Marius, romersk feltherre og statsmand (fra -156 til -86).
-154 Gaius Sempronius Gracchus, romersk folketribun (fra -154 til -121).
-149 Tredje Puniske Krig fra -149 til -146. Scipio den yngre lægger Karthago i ruiner, dræber 450.000 og tager de overlevende 50.000 som slaver.
-146 Efter romernes sejr over "Det achæiske Forbund" og med Korinths ødelæggelse bliver hele Grækenland en romersk provins.