Til Rejseholdets forsideTil forsiden

Oldtiden
Grækenland
Romertiden
Vikingetiden
Middelalderen

16. århundrede:

1500-1549
1550-1599

17. århundrede:

1600-1649
1650-1699

18. århundrede:

1700-1749
1750-1799

19. århundrede:

1800-1849
1850-1899

20. århundrede:

1900-1913
1914-1918
1919-1938
1939-1945
1946-1959
1960-1969
1970-1979
1980-1989
1990-1999

21. århundrede:

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

 

1550-1599

  År   Md Dag Begivenhed
1550627 Charles IX, konge af Frankrig. Han dør i 1574.
1551814 Tyrkiske tropper indtager Tripoli.
1551919 Henrik III, konge af Frankrig. Han dør i 1589.
1552107 Walter Raleigh, britisk opdagelsesrejsende, digter og statsmand, fødes. Han dør i 1618.
155376 Kong Edward VI af England dør og efterfølges af dronning Mary I.
1553710 Lady Jane Grey udråbes som dronning af England efter Edward VI' død. Hun regerer dog kun i 10 dage, inden hun fængsles og erstattes af Mary I.
1553812 Pave Julius III beordrer jødiske talmud-skrifter konfiskeret og brændt.
1554212 Lady Jane Grey, dronning af England i ni dage i 1553, henrettes for højforrædderi.
1554725 I Winchester gifter dronning Mary I af England sig med Philip II af Spanien.
1555925 Der sluttes religionsfred i Augsburg: "Cujus regio, ejus religio", dvs 'Den, der regerer, bestemmer religionen'. Dette er et stort fremskridt for den lutherske trosretning.
1556116 Kejser Karl udnævner sin søn Philip II til konge af Spanien.
1556123 Jordskælv i Shensi provinsen, Kina dræber 830.000 personer.
1556321 Biskoppen af Canterbury, Thomas Cranmer brændes på bålet som kætter; han lader bl.a. biblen oversætte til engelsk.
1556731 Ignatius Loyola, soldat og grundlægger af jesuiterordenen, dør 65 år gammel.
1557227 Første russiske ambassade åbner i London.
155817 Franskmændene erobrer Calais fra Englænderne. ("Når jeg dør, vil man finde navnet Calais skrevet i mit hjerte", siger dronning Mary).
155819 Geneve bliver en selvstændig schweizisk kanton.
1558921 Ekskejser Karl V dør, 58 år gammel. Han højden af sin magt herskede han over det tysk-romerske rige samt Spanien og dets kolonier. To år forinden nedlagde han kronen.
15581117 Dronning Mary I ('Bloody Mary') dør i St James's Palace, London; hun efterfølges af sin halvsøster Elizabeth I, som regerer til 1603.
155911 Christian III dør på Koldinghus, 55 år gammel.
1559113 Elisabeth I krones i London.
1559115 Kroning af dronning Elizabeth I finder sted.
1559125 Den afsatte konge Christian II dør på Kalundborg Slot, hvor han havde boet de seneste 10 år. Forud herfor tilbragte han 17 år som fange på Sønderborg Slot.
1559820 Frederik II krones.
1560419 Philip Melanchton, Martin Luthers nære ven og medarbejder, dør 63 år gammel. Han spillede en stor rolle ved formulering af Den Augsburgske Trosbekendelse.
156076 I Edinbourgh sluttes fred mellem England og Skotland.
1561122 Francis BaconFrancis Bacon, engelsk filosof, af mange anset for opfinder af videnskabelig metode. Bacon studerer på Trinity College, Cambridge, men må pga dårligt helbred indstille studierne efter to år. Det lykkes ham dog at få en grad i jura. Bacon gør også politisk karriere, men kommer på kant med Elisabeth I for hendes planer om krig mod Spanien. Hans bedst kendte værker er The Advancement of Learning og Novum Organum. I det førstnævnte værk, som fører til grundlæggelse af "Scientific Royal Society", udforsker han de eksisterende videnområder. I Novum Organum diskuterer han først falske opfattelser såsom dogmer, der stiller sig i vejen for menneskelig viden. Herefter foreslår han, at vejen til sand viden er induktion, det vil sige udledning af generelle lovmæssigheder på grundlag af observationer af et antal forekomster. Induktionsmetoden er ikke ny, men før Bacon har det været simpel induktion ved enumeration, det vil sige ved simpel optælling af forekomster. Bacons induktion var mere sofistikeret. Han foreslår, at man laver lister af objekter, som opfyldte det givne kvalitetskriterium så vel af de, som kun gør det delvis. Herved mener Bacon, at sandheden vil komme for dage. Bacon dør den 9. april 1626.
15611111 Biskop i Ribe Hans Tausen dør 67, år gammel. Den fynske bondedreng har studeret ved Wittenberg og der lært Luthers tanker at kende. Han er den drivende kraft bag reformationen i Danmark.
1562104 Christian Longomontanus, dansk astronom og elev af Tycho Brahe, hvis instrumenter han bragte til Prag. Underviste hos den lærde Holger Rosenkrantz. Han bliver den første professor i astronomi ved Københavns Universitet; Longomontanus dør i 1647.
1563731 Frederik II erklærer krig mod Sverige.
1563915 En dansk hær falder ind i Sverige og besætter Älvsborg.
1564215 Galileo GalileiGalileo Galilei, italiensk videnskabsmand, astronom og filosof, fødes i Pisa, Italien. Han studerer medicin ved universitetet i Pisa , og bliver senere professor i matematik ved Padua. Her forbedrer han universitetets teleskop og opdager månens kratere og Jupiters måner. Desuden observerer han Venus' faser og konkluderer, at planeterne cirkler omkring solen snarere end omkring jorden. Han kommer med væsentlige bidrag til emner som bevægelse (lov om legemers fald), materialestyrke samt udvikling af videnskabelig metode. Hans teori om det heliocentriske solsystem bringer ham i konflikt med kirken og i 1633 tvinges han til at afsværge denne overbevisning, og han kommer i husarrest i Firenze. Han dør i 1642.
1564218 Den italienske kunstner Michelangelo dør 88 år gammel.
156439 David Fabricus, tysk astronom og ven med Tycho Brahe og Kepler. Han er bedst kendt for sine observationer med det blotte øje. I 1596 opdager han den første varierende stjerne, Mira.
1564423 William ShakespeareWilliam Shakespeare, en af historiens største dramatikere, fødes i Stratford-on-Avon, England. (der er lidt usikkerhed om fødselsdatoen, men det vides, at han er døbt den 26. april 1564). På grund af ringe oplysninger om ham har der været mange teorier om, hvorvidt Shakespeare bare er et pseudonym, og om hans værker egentlig er skrevet af en anden. Her er både nævnt Francis Bacon og jarlen af Oxford. I 1582 gifter han sig med Anne Hathaway, med hvem han får tre børn: en datter i 1583 og tvillinger - en pige og en dreng - i 1585 (kun pigen overlever). I 1591 flytter han til London (onde rygter vil vide, at det skyldes, at han bliver taget for krybskytteri), hvor han bliver skuespiller i teatertruppen "the Lord Chamberlain's company of players", senere "the King's Men". Da teaterselskabet bygger "the Globe Theatre" i 1597, bliver han optaget som partner.Han bliver efterhånden også kendt som dramatiker og optræder ofte som skuespiller i sine egne stykker. Han er enorm produktiv og skriver lyrik, 154 sonetter, 38 dramaer, skuespil, tragedier og komedier, fx "En Skærsommernats Drøm" (1600), "Købmanden af Venedig", "Macbeth", "Hamlet", "Kong Lear", "Stor ståhej for ingenting", "Othello", "Romeo og Julie", "Julius Cæsar", "Kong Richard den Tredje", "Antonius og Cleopatra" og "Stormen" (1611). Selv om Shakespeare ofte låner motiv og handling fra ældre kilder, er stykkerne fortsat aktuelle pga deres karakterskildringer og store indsigt i det menneskelige sind. Omkring 1610 vender han tilbage til Stratford, hvor han lever resten af livet. Han dør på sin 52 års fødselsdag og bliver begravet i "Holy Trinity Church", hvor han i sin tid blev døbt.
156451 Tycho Brahe foretager sine første observationer med et rigtigt astronomisk instrument.
1564530 En dansk flåde under kommando af Herluf Trolle besejrer en svensk flåde imellem Øland og Gotland.
1564725 Ved Ferdinand I's død bliver Maximilian II, konge af Ungarn og Böhmen, kejser af det hellige romerske kejserrige.
156494 Den svenske fæstning Älvsborg kapitulerer under den nordiske syvårskrig. Senere køber svenskerne fæstningen tilbage for en løsesum på 150.000 rdl.
1565 Krigens eneste større feltslag står ved Axtorna. Rantzau besejrer en talmæssigt overlegen svensk hær.
1565523 Herlufsholm Skole grundlægges.
1565729 Skotlands dronning Marry gifter sig med sin fætter lord Darnley i Edinburgh.
15651212 Feltherre Johan Rantzau, leder af Christian III's hær i Grevens Fejde, dør 73 år gammel.
1566619 James VI af Skotland & England; han dør i 1625. Han er nok bedst kendt for at have autoriseret den bibeludgave, som kaldes 'King James Version'.
156672 Nostradamus [Michel de Notredame eller Nostredame] fransk astrolog og spåmand dør 62 år gammel.
15661229 I en duel med adelsmanden Manderup Parsberg mister Tycho Brahe sin næsetip og må siden bære en protese af guld og sølv for at dække det grimme sår.
1567 Syv protestantiske provinser i Nederlandene (det moderne Holland) gør oprør mod det spanske styre. De erklærer deres selvstændighed i 1581, men anerkendes først i 1648. Imens forbliver de sydlige provinser (det moderne Belgien) loyale mod Spanien.
1567120 Rio de Janeiro i Brasilien grundlægges af portugisere.
1567210 Henry Darnley, gift med den skotske dronning Mary Stuart, myrdes.
1567512 Claudio Monteverdi, italiensk komponist; han dør i 1643.
1567724 Dronning Mary Queen af Skotland tvinges til at abdicere til fordel for den 1-årige James (VI).
1568516 Marie Stuart, Skotlands dronning, flygter til England.
1568930 Den sindssyge svenske konge Erik XIV afsættes, og i stedet indsættes hans broder Johan III, som har siddet i fængsel i 4 år.
15681125 Sagen mod den skotske donning Marie Stuart indledes i Westminster, London.
156995 Pieter Brueghel, den flamske maler, dør. Han blev 43 år gammel. Han fik sønnerne Jan og Pieter (den yngre).
1570225 Elisabeth I bliver udstødt af den katolske kirke.
157088 Den tredje borgerkrig i Frankrig afsluttes med freden i St Germain-en-Laye. Den giver huguenotterne amnesti og overlader dem La Rochelle og Cognac som fristeder.
15701213 Med freden i Stettin afslutter den nordiske syvårskrig.
1571123 Elizabeth I åbner The Royal Exchange (Børsen) i London. Den er grundlagt af finansmanden sir Thomas Gresham.
1571125 En fredsaftale afslutter Syvårs krigen imellem Sverige og Danmark. Danmark tilbageleverer Älvsborg imod en erstatning på 150.000 daler.
1571515 Tatarer fra Krim overfalder Moskva og nedbrænder størsteparten af byen.
1571107 Med Don Juan d'Austria i spidsen sejrer den østrigske flåde i slaget ved Lepanto ved Grækenland over den tyrkiske flåde. Tyrkerne ønsker at erobre Cypern, som er under venetiansk styre.
15711227 Johannes Kepler, tysk astronom, som fastslog planeternes baner omkring solen og bekræfter Copernicus' teorier. Kepler dør den 15. november 1630.
157221 Ellen Marsvin fødes i Landskrona. Hun bliver mor til Kirsten Munk, og dermed Christian IV's svigermor. Hun er kendt som en dygtig administrator af sine mange godser.
1572824 12.000 huguenotter (protestanter) myrdes i Paris under "Bartholomæusnatten". Henrik af Navarra - senere kong Henrik IV - redder livet (kendt for udsagnet "Paris er vel en messe værd").
1572116 En supernova observeres i stjernebilledet Cassiopeia.
15721111 Den danske astronom Tycho Brahe observerer "en ny stjerne", Nova Cassiopeiae, som er en af de få registrerede supernovaer i vores galakse Mælkevejen. Den skinner lige så klart som Venus, og pga sine målinger er Brahe klar over, at det ikke "bare" er en komet. Der går 18 måneder, inden den begynder at "gå ud".
1573110 Simon Marius, tysk astronom, elev af Tycho Brahe, han navngiver Jupiters 4 største måner: Io, Europa, Ganymedes og Callisto, alle mytologiske figurer, som guden Jupiter havde været forelsket i; han dør i 1624.
1573928 Michelangelo di Caravaggio, italiensk maler. Som følge af et voldsomt temperament er han altid på kant med loven. I 1606 flygter han fra Rom pga mord. Han lever nogle år på Malta,hvorfra han igen må flygte efter duel med en malteserridder. Dør i 1610.
1574613 Richard Barnfield, engelsk forfatter; han dør i 1627.
1574630 Hertug Wilhelm af Oranien overtaler hollænderne til at åbne for digerne for at hindre den spanske belejring af Leyden.
1574103 Hollænderne besejrer den spanske hær, som besejrer Leyden. Forinden har hertug Wilhelm af Oranien ladet digerne åbne, hvorved mange spanske soldater drukner.
157528 Universitetet i Leiden, Holland åbner.
1575211 Frederik II tilbyder øen Hveen til Tycho Brahe - vistnok for at holde ham i Danmark.
1576523 Tycho Brahe får foræret øen Hveen, hvor han går i gang med at bygge Uranienborg Observatoriet.
1577 Christian IVChristian IV, søn af Frederik II og dronning Sophie af Mecklenburg, konge af Danmark-Norge fra 1588-1648. Efter faderens død i 1588 er Christian knap 11 år. Følgelig indsætter Rigsrådet en formynderregering bestående af 4 rigsrådsmedlemmer, og først i 1596 bliver den 19-årige Christian kronet til konge. Formelt er Christian IV konge i 60 år - reelt i 52 år. Han får i alt 24 børn. Med Anna Kathrine, som han gifter sig med i 1597, får han seks børn, deriblandt den senere kong Frederik ÍII. Allerede inden dronningens død i 1612 indleder kongen. et forhold til Kirsten Madsdatter, som giver ham et barn. Og Karen Andersdatter, der afløser Kirsten i den kongelige ægteseng, føder ham tre børn. Endelig får kongen tolv børn med Kirsten Munk, som han er gift med til venstre hånd, bl.a. Leonora Christine, der allerede i en alder af 15 år bliver gift med den navnkundige Corfitz Ullfeldt. Kongen og Kirstens mangeårige, stormfulde forhold ender sørgeligt med, at kongen beskylder Kirsten Munk for utroskab og forsøg på at forgifte ham, og det kommer til skilsmisse. Efter 1629 lever kongen sammen med Vibeke Kruse, med hvem han får to børn. Otte af børnene dør dog som små. Hans ældste søn, den udvalgte prins Christian dør i 1647.

Økonomisk fører Christian IV en merkantilistisk politik. Han tildeler købstæder handelsmonopoler, opretter det islandske, det grønlandske og det ostindiske handelskompagni og i 1616 erhverver han kolonien Trankebar. Men kongen har ambitioner om at gøre Danmark-Norge til Nordeuropas stærkeste magt politisk, økonomisk og militært, men har store problemer bare med at bevare den danske førerstilling i Norden, hvor svenskerne fører en kraftig ekspansionspolitik. Flåden bliver kraftigt udbygget, men Danmark opnår aldrig at få en bondehær, som kan stå mål med den svenske. Kalmarkrigen fra 1611-1613, som må føres med dyrt betalte lejetropper, fører ikke til noget resultat, da de to lande er meget jævnbyrdige.

På trods af modstand fra Rigsrådet bringer han Danmark ind i den tyske religionskrig - Trediveårskrigen- mellem protestanter og katolikker, hvilket bringer landet til randen af ruin. Et af motiverne er at sikre, at den svenske konge ikke kommer til at stå i spidsen for alliancen mod den tyske kejser. I 1626 lider han et forsmædeligt nederlag ved Lutter am Barenberg. Efter det første store slag har han kun 80 ryttere tilbage af en hær på 20.000 mand. Året efter bliver Jylland besat og udplyndret af den tyske kejsers tropper under general Wallenstein. Ved Freden i Lübeck 1629 slipper kongen med skrækken; men må love ikke fremover at blande sig i de tyske forhold.

I 1643 rykker den svenske general Torstenssons tropper op gennem Jylland, der nu for anden gang indenfor tyve år bliver besat. Men den danske flådestyrke står stærkt, og i 1644 leder den 67-årige Christian IV søslaget på Kolberger Heide mellem Femern og Kielerfjord. Det er under dette søslag, at kongen mister sit ene øje, da en svensk kugle rammer en kanon på det danske flagskib "Trefoldigheden". Slaget, som varer i ti timer, ender med en kneben dansk sejr. Senere samme år lider danskerne det endelige nederlag i et søslag mellem Lolland og Femern. Ved Brömsebrofreden i 1645 må Danmark-Norge afstå Gotland og Øsel, de norske områder Jämtland og Härjedalen samt Halland for en periode af 30 år. Desuden tvinges Danmark til at nedsætte Øresundstolden og den norske told. Hermed ophører den danske dominans i Norden, og Christian IV må herefter i større udstrækning rette sig efter Rigsrådet.

Selvom hans regeringstid er præget af militære nederlag og økonomisk tilbagegang, fremstår Christian IV ikke desto mindre som en af de mest fremtrædende, elskede og beundrede konger i rækken. Det skyldes ikke mindst de mange byer, han anlagde i sin tid: Christianshavn, Kristianstad og Kristianopel i Skåne, Kristiania (Oslo) og Kristiansand i Norge. Byerne er anlagt efter renæssancetidens idealer, hvor gaderne ligger vinkelret på hinanden. I København efterlader han mange smukke bygningsværker som Børsen, Holmens Kirke, Rosenborg Slot, Regensen, Trinitatis med Rundetårn, der skal tjene som observatorium., Rundetårn, Nyboder, Proviantgården og Tøjhuset. Desuden ombygger han Frederiksborg Slot ved Hillerød til et smukt renæssanceslot. Utvivlsomt den største bygherre, der har været i Norden.

Christian IV dør den 28. februar 1648 på sit elskede Rosenborg og gravsættes i Roskilde Domkirke. Han efterfølges af sin søn Frederik III.

1577412 Christian IVChristian IV, søn af Frederik II og dronning Sophie af Mecklenburg, konge af Danmark-Norge fra 1588-1648. Efter faderens død i 1588 ledes Danmark af en formynderregering, og i 1596 bliver den nittenårige Christian kronet til konge. Christian IV får i alt 24 børn. Med Anna Kathrine, som han gifter sig med i 1597, får han seks børn, deriblandt den senere kong Frederik ÍII. Allerede inden dronningens død i 1612 indleder kongen. et forhold til Kirsten Madsdatter, som giver ham et barn. Og Karen Andersdatter, der afløser Kirsten i den kongelige ægteseng, føder ham tre børn. Endelig får kongen tolv børn med Kirsten Munk, som han er gift med til venstre hånd, bl.a. Leonora Christine, der allerede i en alder af 15 år bliver gift med den navnkundige Corfitz Ullfeldt. Deres mangeårige forhold ender sørgeligt med, at kongen beskylder Kirsten Munk for utroskab og forsøg på at forgifte ham. Efter 1629 levede kongen sammen med Vibeke Kruse, med hvem han får to børn. Otte af børnene dør dog som små.

Christian IV er den største bygherre, der har været i norden. Han står bag opførelsen af bl.a. Børsen, Regensen, Holmens Kirke, Rosenborg Slot, Trinitatis, Rundetårn, dele af Nyboder, Proviantgården og Tøjhuset. Han ombygger Frederiksborg Slot og anlægger Christianshavn, Christiania, Christianstad og Christiansand.

Christian IV har store problemer med at bevare den danske førerstilling i Norden. Flåden bliver kraftigt udbygget, men der blev aldrig opbygget en dansk bondehær, som kan stå mål med den svenske. Kalmarkrigen 1611-13 må derfor hovedsageligt føres med dyrt betalte lejetropper, og det lykkedes aldrig at tilføje svenskerne det afgørende nederlag. Trods modstand fra Rigsrådet blander han sig i den tyske religionskrig mellem protestanter og katolikker. Efter det første store slag har han kun 80 ryttere tilbage af en hær på 20.000 mand. Deltagelsen i Trediveårskrigen 1625-29 bringer landet til randen af ruin, bl.a. som følge af den tyske feltherre Wallensteins efterfølgende plyndringstogt i Jylland.

I 1643 rykker den svenske general Torstenssons tropper op gennem Jylland, der for anden gang indenfor tyve år bliver besat. Men den danske flådestyrke står stærkt, og i 1644 leder den 67-årige Christian IV slaget på Kolberger Heide mellem Femern og Kielerfjord. Det er under dette søslag, at kongen mister sit ene øje, da en svensk kugle rammer en kanon på det danske flagskib "Trefoldigheden". Slaget varer i ti timer og ender med en kneben dansk sejr. Men Torstenssonkrigen taber han, og ved Brömsebrofreden i 1645 må Danmark-Norge afstå landområder til Sverige og tvinges til at nedsætte Øresundstolden og den norske told. Hermed ophører den danske dominans i Norden, og Christian IV må herefter i større udstrækning rette sig efter Rigsrådet. Christian IV dør den 28. februar 1648 på sit elskede Rosenborg og ligger begravet i Roskilde Domkirke. Han efterfølges af sin søn Frederik III.

1577616 James Hepburn, jarlen af Bothwell, indsættes i fangenskab på Dragsholm slot. Han har brudt et ægteskabsløfte til en dansk kvinde - men er også delagtig i mordet på den skotske dronnings mand.
1577629 Peter Paul Rubens, tysk/hollandsk maler; sendes på diplomatiske missioner til hhv Spanien og England; Rubens adles for sine fredsskabende fortjenester; han dør i 1640.
1577817 Den 6. franske religionskrig afsluttes med freden ved Bergerac. Huguenotterne opnår væsentlige indrømmelser. I 1562–98 udkæmpes i Frankrig en række religionskrige, hvor protestanter kæmper for deres religionsfrihed.
15771213 Francis Drake sætter sejl fra Plymouth på 'the Golden Hind' på sin jordomsejling.
157841 William Harvey engelsk læge, som finder ud af blodets cirkulation og hjertets funktion som pumpe - et område, hvor der i de seneste 1400 år ikke var sket yderligere erkendelse; Harvey dør i 1657.
1580315 Den spanske kong Philip II udsætter dusør på 25.000 guldmønter på Wilhelm af Oranges hoved.
1580926 Francis Drake vender tilbage til Plymouth, England efter at have sejlet jorden rundt på 33 måneder i sit skib "the Golden Hind"..
1581711 Peter Skram, dansk søhelt. Får senere tilnavnet "Danmarks vovehals"; han dør i 1659.
1582619 Frederik II's ægteskabsforordning fastsætter bl.a., at kirkelige vielse er den eneste lovlige ægteskabsstiftende handling.
1582105 Den gregorianske kalender skal nu indføres i pave Gregor XIII's lande og i Spanien og Portugal.
15821127 William Shakespeare, 18 år gammel, gifter sig med Anne Hathaway.
158311 Tyskland og Schweiz overgår til den gregorianske kalender.
158385 Sir Humphrey Gilbert grundlægger den første engelske koloni i Nordamerika ved St. John's, Newfoundland.
1584318 Tsar Ivan den Grusomme dør - efter sigende af sorg over at have dræbt sin ældste søn under et raserianfald.
1585212 Thomas BartholinThomas Bartholin, dansk læge, matamatiker og teolog; han skriver renæssancens mest læste bog om anatomi. I 1619, mens han er professor ved Københavns Universitet, laver han regler for beskyttelse mod pest. Christian V udnævner Bartholin som sin livlæge. Han dør i 1680.
158599 Kardinal RichelieuRichelieu, kardinal og fransk statsmand, fødes som Armand Jean du Plessis i Paris. Han tager senere navnet Richeliu fra familiens ejendom. Som 17-årig begynder han at studere teologi, og i 1606 bliver han udnævnt til biskop. I 1622 gør pave Gregory ham til kardinal. Fra 1624 er han Louis XIII's førsteminister og undertrykker brutalt al modstand mod monarkiet, herunder bekæmper den protestantiske gruppe, Huguenotterne. I en periode på mere end 18 år er han Frankrigs reelle magthaver, og især hans indsats gør Frankrig til en af Europas stormagter. Han udvikler den franske flåde og etablerer kolonier i Afrika. Richelieu er også en stor elsker af kunst og lærdom. Han genopbygger Sorbonne, understøtter lovende forfattere, og i 1634 grundlægger han Det franske Akademi. Richelieu dør i 1642. I 1844 fremstiller Alexandre Dumas Richelieu som en skurk i sin roman, "De tre Musketerer", og siden da er hans navn blevet forbundet med en politiske intriger og ambitioner om, magt.
1586125 Lucas Cranach "den yngre", tysk maler, dør 70 år gammel.
1586417 John Ford, engelsk forfatter.
1586727 Sir Walter Raleigh bringer den første tobak til England fra Virginia. Det skal han ikke have tak for.
1586728 De første kartofler kommer til England; de importeres fra Columbia af sir Thomas Harriot.
1586913 Anthony Babington m.fl. anklages for mordforsøg på dronning Elisabeth I med henblik på at indsætte den skotske dronning Mary på den engelske trone.
15861025 Maria Stuart, dronning af Skotland, dømmes til døden af en engelsk domstol.
1586124 Englands dronning Elisabeth I stadfæster dødsdommen over Skotlands dronning Mary Stuart.
158718 Johannes Fabricius, hollandsk astronom, som (vistnok) er den første til at observere solpletter; han opdager samtidig solens rotation; Fabricius dør i 1615 29 år gammel.
158721 Engelske Elizabeth I underskriver Mary Stuart's dødsdom.
158728 Maria Stuart, donning af Skotland, henrettes for sammensværgelser mod engelske dronning Elisabeth efter 20 år i fængsel. (Læs Stefan Zweigs spændende roman herom).
1587419 Den engelske kaptajn Francis Drake sænker den spanske flåde i Cadiz havn.
1587819 En svensk prins vælges til konge af Polen under navnet Sigismund III. Ved faderens død i 1592 bliver han tillige konge af Sverige. I 1599 koster hans katolske tro ham den svenske trone; han dør i 1632.
158844 Frederik II af Danmark og Norge dør på Antvorskov Kloster, 53 år gammel.
158845 Thomas Hobbes, filosof; han dør i 1679.
1588513 Ole Worm Ole Worm, dansk læge og oldtidsforsker. Efter studier og lægepraksis i udlandet siden 1601 bliver han professor i pædagogik ved Københavns Universitet i 1613, senere i græsk og fysik for endelig at blive professor i medicin 1624-54. Som universitetslærer gør han en banebrydende indsats ved indførelse af demonstrationsundervisning. I flere perioder er han universitetets rektor. Ole Worm er en af de første egentlige dyrkere af natur- og lægevidenskab i Danmark. Bl.a. påviser han i 1638, at de såkaldte enhjørninghorn er narhvaltænder. I 1643 udgiver han "Danicorum Monumentorum libri sex" (Seks bøger om danske monumenter), hvori han giver en oversigt over nordiske runeindskrifter og grundlægger runologien. Værket rummer omtale af helleristninger og andre fortidsminder. Hans oprettelse af Museum Wormianum gør ham til en anerkendt videnskabsmand i samtidens Europa, og hans omfattende korrespondance med udenlandske videnskabsmænd er bevaret og udgivet i oversættelse. Ole Worm dør den 31.8.1654.
1588520 Den spanske Armada sætter sejl fra Lissabon.
1588719 Fra Cornwalls kyster får vagtposter øje på den uovervindelige spanske armada, på vej for at erobre England.
1588728 Mange spanske skibe ødelægges, da Admiral Howard for at forhindre invasion lader engelske skibe åbne ild mod den spanske flåde, som er ankret op ud for Calais
1588729 Lord Howard og Francis Drake slår den "uovervindelige" spanske armade på mere end 130 skibe ud for Plymouth.
158915 Catherine de Medici, Henry II af Frankrigs hustru, dør.
158961 Det berømte München Hofbräuhaus grundlægges.
158982 Den franske konge Henrik III, som har belejret Paris, bliver opsøgt af en fanatisk dominikanermunk, Jacques Clément. Denne hævder at have nogle vigtige dokumenter til kongen, da han pludselig stikker en kniv i maven på kongen. Kongen får sine officerer til at sværge, at de vil respektere Henrik af Navarre som deres nye konge, hvorefter han dør.
1593725 Frankrigs protestantiske konge Henri IV konverterer til katolicismen.
159389 Izaak Walton, engelsk forfatter. Han er bedst kendt for "The Complete Angler" (1653), som beskriver glæden ved at fiske. Han skriver også flere biografier, fx af den engelske poet John Donne.
1594227 Henrik IV krones til konge af Frankrig.
1594228 Den engelske hoflæge Roger Loper fængsles for deltagelse i et komplot med det formål at myrde dronning Elizabeth I.
159579 Johannes Kepler offentliggør "Mysterium cosmographicum", hvor han beskriver de principper, der styrer planeternes placering. i rummet.
1596331 René DescartesRené Descartes, fransk matematiker, videnskabsmand og filosof fødes i La Haye i Touraine i Nordfrankrig. Han frekventerer det skolastiske jesuitterkollegium og forbliver ortodoks katolik hele sit liv. Under Trediveårskrigen går Descartes ind i hæren og får her sin 'filosofiske vækkelse". Han forlader hæren, og de følgende to år flakker han rundt i det meste af Europa, inden han slår sig ned i Holland i 1629. Descartes, som er rationalist, opstiller "den sunde fornufts princip": "Alt, hvad vi klart og tydeligt fatter, er sandt'." Bedst kendt er han for sit udsagn: "(cogito, ergo sum: jeg tænker, derfor er jeg)". På dette grundlag argumenterer han for, at Gud må eksistere. Hans deduktive metode med slutning fra axiomer og principper benævnes "Cartesisk tvivl". Han påstår, at alle naturfænomener er omfattet af lovene om årsag og virkning, og at alle observerbare fænomener kan kvantificeres. Da han erfarer, at Galilei er idømt husarrest for sine synspunkter, beslutter han at ophøre med at offentliggøre sine opdagelser. I 1649 bliver han inviteret til Stockholm af dronning Kristina, hvor han dør af lungebetændelse i 1650.
1596829 Christian IV krones i København. I den anledning udvides Det Kongelige Kapel, som er verdens ældste fra 1448, til 61 medlemmer.
15961231 De katolske lande anerkender Nederlandene som en selvstændig stat.
15971127 Christian IV holder bryllup med Anna Cathrine af Brandenburg.
159817 Boris Gudonov tilkæmper sig den russiske tsartrone, som han beholder indtil år 1605.
1598221 Boris Godunov krones til tsar i Rusland.
1598413 Henrik IV af Frankrig udsteder det såkaldte Nantes-edikt, der giver protestanter i Frankrig (huguenotter) fuld trosfrihed. Som garanti stilles 200 befæstede sikkerhedsbyer med garnisoner til rådighed for huguenotterne.
1598814 Jarlen af Tyrone, irsk oprørsleder, udsletter de engelske styrker ved Yellow Ford ved Blackwater River.
1599322 Anthony van Dyck, flamsk maler; han dør i 1641.
1599425 Oliver CromwellOliver Cromwell, engelsk statsmand, fødes i Huntingdon i en anset landadelsfamilie. Cromwell opdrages i et streng puritansk hjem, hvilket præger ham for hele livet. Efter et kort studieophold ved Cambridge Universitetet må Cromwell allerede året efter vende tilbage for at styre slægsgården efter efter faderens død. I 1628 vælges han til parlamentet. Cromwell er indædt modstander af, at kronen skal have den absolutte magt. I 1542 fører spændingen mellem den engelske krone og parlamentet til borgerkrig, undertiden benævnt "Den Store Opstand". Charles I støttes af det anglikanske bispestyre, mens presbyterianerne og andre reformister tager parlamentets side. Da krigen bryder ud, bliver Cromwell militærleder for parlamentets styrker. Cromwell, som er klar over den soldatermæssige dårlige kvalitet af den anden side, organiserer et eliteregiment - 'Ironsides'. Det er alle mænd med stærk religiøs overbevisning, som kæmper med religiøs entusiasme. Efter slaget ved Naseby bliver Charles tvunget til at overgive sig. Krigen går ind i en ny fase, kongen undslipper og går i alliance med skotterne. Men Cromwell tropper slår alle royalistiske opstande ned og slår ligeledes en skotsk invasion tilbage. Charles bliver halshugget i 1649. Efterfølgende slår Cromwell et irsk oprør ned med hård hånd, hvilket de irske katolikker stadig husker ham for. Herefter afskaffes monarkiet, og i 1653 oprettes republikken Commonwealth med Cromwell som Lord Protector. To år efter Cromwells død i 1658 bliver monarkiet genindført under Charles II.