Til Rejseholdets forsideTil forsiden

Oldtiden
Grækenland
Romertiden
Vikingetiden
Middelalderen

16. århundrede:

1500-1549
1550-1599

17. århundrede:

1600-1649
1650-1699

18. århundrede:

1700-1749
1750-1799

19. århundrede:

1800-1849
1850-1899

20. århundrede:

1900-1913
1914-1918
1919-1938
1939-1945
1946-1959
1960-1969
1970-1979
1980-1989
1990-1999

21. århundrede:

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

 

1650-1699

  År   Md Dag Begivenhed
1650526 Hertugen af Marlborough ("Mallebrok"), britisk general og statsmand; han dør i 1722.
1650114 William III, konge af England, Scotland og Irland, fødes i Holland, søn af (afdøde) William II, prins of Orange og Maria Stuart. I 1688 lander han i Torbay med en hær, og da Parlamentet erklærer tronen for ledig, bliver han udråbt til konge af England. Han dør i 1702.
165111 Charles II Stuart krones til konge af Skotland.
1651618 Hannibal Sehested indrømmer i brev til kongen, at han har begået 'misligheder' i administrationen.
1651711 Dina Vinhofvers henrettes i København. Hun har bl.a. beskyldt Corfitz Ulfeldt for at ville myrde kongen.
16531130 Det danske postvæsen, oprettet i 1624, bliver privatiseret, idet det bortforpagtes til Poul Klingenberg, der får titel af generalpostmester.
16531216 Oliver Cromwell bliver 'Lord protector of England' (rigsforstander), efter at Charles I er henrettet.
165466 Dronning Kristina af SverigeDronning Kristina af Sverige nedlægger kronen og slår sig ned i Rom, hvor hun konverterer til katolicismen. Hun overtog kronen på sin 18 års fødselsdag efter sin fader Gustav II Adolfs død.
1654720 Portugal kommer under engelsk kontrol efter indgåelse af den engelsk-portugisiske traktat.
165516 Jacques Bernoulli, den første af en schweizisk familie af matematikere, især kendt for sit studium af sandsynligheder og geometri; han dør i 1705 og får efter eget ønske indgraveret en logaritmisk spiral på sin gravsten.
165554 Bartolomeo Cristofori, italiensk cembalobygger. Han arbejder for familien Medici i Firenze og er berømt for at have opfundet klaveret. Det første eksemplar bliver bygget 1698-1700 til prins Ferdinand. Instrumentet kan frembringe både svage og kraftige toner ("piano" og "forte"). Der er bevaret to hammerklaverer fra hans hånd fra henholdsvis 1720 og 1726.
1655728 Den franske poet og soldat Cyrano de Bergerac dør, 36 år gammel.
1655910 Caspar Bartholin den yngre, dansk læge og professor i anatomi ved Københavns Universitet, som i 1738 opdager "de bartholinske kirtler" - i øvrigt samme år, som han dør.
1656726 Rembrandt erklærer sig insolvent.
1656730 Karl X af Sweden slår polakkerne i slaget ved Warzawa, to dage efter at have invaderet landet.
1656924 Under ledelse af Robert Blake kaprer britiske skibe spansk guldflåde med last med sydamerikansk guld ved Cadiz.
1656118 Edmond Halley, engelsk astronom, opdager af "Halley's komet". Imidlertid er kometen iagttaget betydeligt tidligere, bl. I 1066 under Slaget ved Hastings. Halley dør i 1742.
1657420 Jøderne i Amsterdam opnår samme rettigheder og privilegier som andre borgere.
165761 Danmark erklærer Sverige krig (Den Første Svenskekrig) for at vinde de tabte områder tilbage. Chancen kommer imens den svenske Kong Gustav er optaget af krigen i Polen.
1657711 Frederik I, konge af Preussen fra 1701 til sin død i 1713.
1657721 Svenske tropper overskrider grænsen til Holsten og fortsætte op i Jylland.
1657824 Corfitz Ulfeldt sender opfordring til den jydske adel om at underkaste sig svenskerkongen, som holder Koldinghus besat.
1657912 Søslag imellem svenske og danske krigsskibe ender uafgjort.
16571024 Frederiks Odde (Fredericia) falder, og dermed er de sidste danske styrker i Jylland slået.
1657121 Bogsamlersken Karen Brahe fødes på Næsbyholm ved Sorø. Anne Gøye grundlagde samlingen og testamenterede den til Karen Brahe, som videreudbyggede samlingen betydeligt; hun dør i 1736.
165815 Frederik III opretter Den Kongelige Livgarde.
1658130 Karl X Gustav marcherer over de frosne bælter med 12.000 soldater og indleder siden belejring af København.
165828 Den svenske konge, Karl X fører sin hær over isen fra Langeland til Lolland; kort efter står hæren foran Københavns volde.
1658226 Fredslutning i Roskilde mellem Danmark og Sverige. Danmark tvinges til at afstå Skåne, Halland, blekinge, Bornholm samt Bohus og Trondheim len i Norge.
1658630 Frederik III opretter "Kongens Livregimente", som er Livgardens stamafdeling.
1658811 Københavns belejring begynder - svenskerne under Carl X har slået lejr foran byens volde.
165893 Oliver Cromwell, Lord Protector, dør 58 år gammel; efterfølges af sønnen Richard.
165896 Kronborg overgives sig til svenskerne.
16581029 En hollandsk hjælpeflåde når København efter et søslag i Øresund.
1658128 Bornholmske "modstandsfolk" tager den svenske komandant Printzenskiöld til fange. Under tumulterne bliver komandanten dræbt; senere giver bornholmerne øen tilbage til den danske konge.
1658128 Bornholm befrier sig selv fra den svenske besættelse.
1659211 Den svenske hær, der belejrer København, går til angreb kort før midnat, men de får en barsk modtagelse. Karl X's hær slås tilbage. De danske tab er 12 soldater, imens adskillige tusinde svenske soldater mister livet.
16591114 Svenske tropper bliver besejret ved Nyborg.
166011 Englænderen Samuel Pepys begynder at skrive sin berømte dagbog.
16605 En fredsaftale underskrives i København. Norge får Trondhjems Len tilbage og Danmark får Bornholm tilbage.
166057 Isaack B. Fubine fra Savoy, Haag får patent på macaroni.
1660527 Den anden Karl Gustav-krig 1658-1660 mellem Danmark og Sverige afsluttes med en fredsaftale, og svenskernes halvandet år lange belejring af København bliver ophævet. Forud for fredsslutningen har mæglerne, England, Frankrig og Nederlandene, lagt stærkt pres på de to parter. Danmark-Norge får bekræftet besiddelsen af Bornholm og tilbagegivet Trondheim len, som er blevet afstået ved Roskildefreden 1658, og bliver desuden frigjort fra enkelte andre bestemmelser. Sverige beholder Skånelandene og Bohuslän og får kompensation for tabet af Bornholm i form af skånsk adelsgods.
1660528 George I af England; han dør i 1727.
1660108 Borgerlige og gejstlige deputerede vedtager arvekongedømmet på forslag af Københavns borgmester Hans Nansen.
16601013 Ved stændermødet i København tages et afgørende skridt i retning af enevældigt styre i Danmark, da de forsamlede enes om at overdrage kong Frederik III arveretten til Danmark. Forsamlingen tilbagegiver Frederik III håndfæstningen og overdrager til kongen at få udformet en ny forfatning. Dette fører til, at Danmark bliver enevældigt frem til 1849.
16601018 Frederik III hyldes som enevældig arvekonge i København på pladsen foran Københavns Slot (hvor nu det tredje Christiansborg ligger)..
1661214 Højesteret, landets øverste domstol, oprettes.
166139 Kardinal Mazarin, der hidtil i realiteten har været Frankrigs hersker, dør, og kong Ludvig XIV overtager personligt landets styre.
1661423 Kong Charles II krones til konge af Storbritannien og Irland.
166157 Der indføres en særlig skat på giftermål - "kopulationspenge" - gradueret efter stand.
1661624 Frederik III udsteder privilegier til de tre stænder. Adelen mister sine politiske beføjelser, og borgerlige får adgang til offentlige embeder.
1661717 De første pengesedler i Europa udstedes af Stockholm Bank.
166181 For at dæmme op for en sag om majestætsfornærmelse skriver adelsmanden Kaj Lykke under på, at han skylder kongen 100.000. Kaj Lykke - der selv var tidens største playboy - har antydet, at dronning Sophie Amalie stod i forhold til sine lakajer.
1662819 Blaise Pascal, fransk matematiker og fysiker, dør 39 år gammel.
166317 Arni Magnusson, islandsk håndskriftsamler. Han dør i 1730.
1663214 Canada bliver fransk provins.
1663322 August Hermann Francke, tysk teolog. Han dør i 1727.
1663915 Cort Adeler udnævnes til admiral og rigsråd.
16631018 Prins Eugen af SavoienPrins Eugen af Savoien, fødes i Italien. (Rygter vil vide, at prins Eugen er søn af solkongen Louis XIV).Han udvandrer til Frankrig, hvor han slår sig ned i Paris. Hans karriere ved solkongens hof bliver kortvarig - nogle mener, at hans aparte udseende ikke kunne accepteres af det skønhedselskende franske hof. Prins Eugen lader sig ikke gå på af dette, men rejser til Wien, hvor han tilbyder sin tjeneste til Kejser Leopold. Han er da endnu ikke fyldt 20 år. Det skete i 1683 - året for den anden af de ødelæggende tyrkerinvasioner, hvor 2000 landsbyer lægges i aske, og mere end 80.000 bortføres som slaver. Den 14. juli står en tyrkisk styrke på 200.000 mand i en tæt ring omkring Wien. Byen blev forsvaret af en styrke på 68.000 mand med deltagelse af hjælpekorps fra Bayern, Sachsen, Brandenburg og Polen. I det afgørende slag den 12. september, hvor tyrkerne bliver trængt tilbage, tjener den unge Prins Eugen under hertugen af Lothringen i en underordnet post. Herfra avancerer han, så han ca. 10 år senere er kejserlig-kongelig østrigsk feltmarskal, og fra 1707 er han kejserens militære stedforstræder. Allerede i 1690 lader prinsen sig bygge en standsmæssig vinterbolig i den indre by - et palæ i Himmelpfortgasse, som i dag Finansministeriet. Men han drømmer om et landsted, som skal stille alt andet byggeri i skygge. Fra 1700 - 1724 bygger Lucas von Hildebrandt dobbeltslottet Belvedere. Første bygges Nedre Belvedere, en bred bygning i én etage, omsluttende en stor gård. Herefter følger festslottet øvre Belvedere, opført i 2 etager øverst på den skrånende grund - med en pragtfuld udsigt over Wien. Mellem de 2 slotte ligger en pragtfuld park med springvand og marmorskulpturer. Nedre Belvedere er prinsens bolig, hvor han opbevarer sine rige samlinger af europæisk gotisk, renæssance- og barokkunst. Øvre Belvedere er forbeholdt fester samt prinsens møder med østrigske og udenlandske statsmænd og militærfolk. I slottes store marmorsal bliver Østrigs endelige befrielse bekræftet den 15. maj 1955 ved underskrivelse af en fredstraktat mellem Østrig, USA, England, Frankrig og Rusland. Udover at være en af de største militærbegavelser nogensinde er Eugen levende interesseret i kunst og videnskab. Han er en skarpsindig politiker, som tjener under 3 forskellige kejsere. Han dør den 24. april 1736 i Wien.
16631113 En figur af Corfitz Ulfeldt, der er dødsdømt for landsforrædderi, bliver symbolsk henrettet.
166498 Den engelske flåde sejler ind i havnen til New Amsterdam, hvor en lille hollandsk koloni ledes af guvernør Peter Stuyvesant. Kolonien overgives sig, og 5 år senere omdøbes den til New York efter hertugen af York, senere kong James II.
166518 Første annonce dukker op i en dansk avis (Europæische Wochenliche Zeitung) med tilbud om undervisning i bogholderi,
1665212 Pierre de Fermat, fransk sagfører og matematiker, dør 64 år gammel.
16651114 Frederik III underskrives Kongeloven, som er udarbejdet af Peder Schumacher, senere Griffenfeldt. Dette er indledningen på enevælden. Kongeloven fastslås, at kongen er "det ypperste og højeste hovede her på jorden"
16651116 'London Gazette' udkommer for første gang.
1665125 Søhelten Ivar Huitfeldt fødes. Han dør i 1710 i Køge Bugt under Den Store Nordiske krig. Da han kæmper videre i det brændende skib, indtil ilden når krudtkammeret.
1666330 Danmark tager den "herreløse" vestindiske ø, St Thomas i besiddelse.
166692 En brand i et bageri i Pudding Lane breder sig til nogle olietønder i et nærliggende varehus. Under branden, som varer 4 døgn, nedbrænder 13.000 bygninger, ca 10% af byen.
166696 Den store brand i London slukkes efter 4 dage.
1667210 Nicolaus Steno fremlægger overfor the Royal Society, London en videnskabelig teori om, at fossiler er rester af tidligere levende dyr, som er blevet forstenet. Teorien var meget kontroversiel, selv om den allerede kom frem 2000 år tidl i Grækenland.
1667727 Johann Bernoulli, schweizisk matematiker, som især arbejder med differentialeligninger, men også med mekaniske problems. Han blev kaldt "Sin tids Arkimedes", hvilket er indskriften på hans gravsten; han dør i 1748.
1667731 Med freden i Breda er den 2. engelsk-hollandske søkrig afsluttet. England overtager de erobrede hollandske besiddelser i Nordamerika.
16671112 Københavns overborgmester Hans Nansen, som spillede en stor rolle, da Frederik III blev enevoldskonge i 1660, dør.
16671130 Jonathan Swift, irsk præst og forfatter ("Gullivers rejser") fødes i Dublin. Han dør i 1745.
1668413 John Dryden bliver udnævnt til første "Poet Laureate".
166994 Candida (nu Iraklion) på Kreta overgiver sig til tyrkerne efter 20 års belejring.
1669104 Den hollandske maler Rembrandt van Rijn ("fra Rhinen") dør og begraves i Westerkerk i en ukendt grav, 63 år gammel.
1670124 William Congreve, engelsk poet og dramatiker, fødes i Irland. Han studerer på Trinity College, Dublin med John Dryden som tutor. Han dør den 19. januar 1729 og begraves i Westminster Abbey.
167029 Frederik III dør, 60 år gammel. Under ham indførtes enevælden. Christian V arver som den første regent den danske trone.
167052 Hudson Bay Company, Canada stiftes.
1670725 Den østrigske kejser Leopold I udviser 4.000 jøder fra Wien.
1671 Frederik IVFrederik IV, søn af søn af Christian V og Charlotte Amalie af Hessen-Kassel på Københavns Slot i 1671 . Dansk-norsk konge fra 1699-1731. Efter faderens død i 1699 arver Frederik den dansk-norske trone som rigets tredje enevoldskonge. Kongen indgår i 1695 det sædvanlige pligtægteskab med Louise af Mecklenburg, og lader sig yderligere vie til venstre hånd med Elisabeth Helene von Vieregg i 1703. Elisabeth døde i barselsseng året efter. På flugt fra pesten i København opholder kongen og hoffet sig i 1711 på Koldinghus. Her møder han den 18-årige Anna Sofie Reventlow, som han forelsker sig i. Moderen anede uråd og spærrer Anna Sofie inde på slægtsgården Clausholm. Men året efter bortfører kongen Anna Sofie, som han ægter samme dag til sin ledige venste hånd. Dagen efter dronning Louises død og begravelse i 1721 lader han sig vie til Anna Sofie, som nu bliver dronning.

I 1700 erobrer danske tropper den slesvigske del af Gottorp. Den svenske konge, Karl XII svarer overraskende igen med at landsætte tropper ved Humlebæk på Sjælland. Men endnu engang intervenerer de europæiske stormagter ind, og efter en hurtig fredsafslutning i Travendal tvinges svenskerne væk fra Sjælland og danskerne ud af Gottorp, så man igen opnår status quo Da svenskerne i 1709 lider et stort nederlag til den russiske hær ved Poltava, og Karl XII flygter til Tyrkiet, bliver fristelsen for stor, og Danmark erklærer Sverige krig, og en dansk hær går i land i Skåne. "Den Store Nordiske Krig" varer i 11 år fra 1709-1720 og bliver en af de hårdeste krige, Danmark har været deltager i. Skåne og Blekinge bliver hurtigt generobret, men snart lider de danske tropper nederlag ved Helsingborg i 1710 og ved Gadebusch i 1712. Hertil kommer, at København rammes af en pest-epidemi, der koster omkring en tredjedel af befolkningen livet. Først fra 1713 begyndte det at gå fremad med krigen. I 1715 vender Karl XII tilbage til Sverige, og året efter angriber han Norge med en hær. Svenskerne må dog trække sig tilbage, da Tordenskjold ødelægger deres forsyningsflåde ved Dynekilen. Ved fredsafslutningen i 1721 på Frederiksborg Slot sørger England og Frankrig for, at Danmark får lov til at beholde den gottorpske del af Slesvig, men ellers forbliver alt som før krigen begyndelse

Frederik IV gennemfører en del reformer, indførelse af den gregorianske kalender og afskaffelse af vornedskabet, der forpligter bønderne til ikke at forlade fødestedet uden godsejerens tilladelse. Til gengæld opretter kongen en landmilits. Frederik IV, der har været på to rejser til Italien, opfører to lystslotte i italiensk barok: Frederiksberg Slot og Fredensborg Slot, der bliver et monument over svenskekrigenes afslutning. På sine gamle dage bliver Frederik IV grebet af pietismen. Han etablerer hedningemissionen i Grønland under Hans Egedes ledelse, og han opretter 240 almueskoler på kronens ryttergodser. Skolerne, som også kaldes også kaldet rytterskoler, skal lære børn at læse og opdrage dem til kongetro undersåtter. Han lader også bygge Det Kongelige Vajsenhus i København. Frederik IV dør den 12. oktober 1730 på Odense Slot og gravsættes i Roskilde Domkirke. Den 22 år yngre dronning Anna Sofie bliver efter kongens død forvist til Clausholm i Jylland, hvorfra hun i sin tid er blevet bortført.

.

1671322 Ved en møntordning bestemmes, at danske mønter for fremtiden kun må slås i København, Glückstadt og Kongsberg.
1671525 Christian V opretter en ny adelsstand, som skal afløse den gamle fødselsadel. Nu kan man blive adelig, hvis man har jordbesiddelser af en vist størrelse.
16711011 Frederik IVFrederik IV, søn af søn af Christian V og Charlotte Amalie af Hessen-Kassel på Københavns Slot . Efter faderens død i 1699 arver Frederik den dansk-norske trone som rigets tredje enevoldskonge. Kongen indgår i 1695 det sædvanlige pligtægteskab med Louise af Mecklenburg, og lader sig yderligere vie til venstre hånd med Elisabeth Helene von Vieregg i 1703. Elisabeth døde i barselsseng året efter. På flugt fra pesten i København opholder kongen og hoffet sig i 1711 på Koldinghus. Her møder han den 18-årige Anna Sofie Reventlow, som han forelsker sig i. Moderen anede uråd og spærrer Anna Sofie inde på slægtsgården Clausholm. Men året efter bortfører kongen Anna Sofie, som han ægter samme dag til sin ledige venste hånd. Dagen efter dronning Louises død og begravelse i 1721 lader han sig vie til Anna Sofie, som nu bliver dronning.

Året efter, at Frederik har besteget tronen, indledes et dansk angreb på Sveriges forbundsfælle, hertugen af Gottorp. Den svenske konge Karl XII landsætter overraskende en hær ved Humlebæk. Men engang griber stormagterne ind, og efter en hurtig fredsafslutning i Travendal tvinges svenskerne væk fra Sjælland og danskerne ud af Gottorp. Da svenskerne i 1709 lidrt et stort nederlag til den russiske hær ved Poltava, og Karl XII flygter til Tyrkiet, bliver fristelsen for stor, og Danmark erklærer Sverige krig, og en dansk hær går i land i Skåne. "Den Store Nordiske Krig" varer i 11 år og bliver en af de hårdeste krige, Danmark har gennemgået. Skåne og Blekinge bliver hurtigt generobret, men snart lider de danske tropper nederlag ved Helsingborg ig Gadebusch. Hertil kommer, at København rammes af en pest-epidemi, der koster omkring en tredjedel af befolkningen livet. Først fra 1713 begyndte det at gå fremad med krigen. I 1715 vender Karl XII tilbage til Sverige, og året efter angriber han Norge med en hær. Svenskerne må dog trække sig tilbage, da Tordenskjold ødelægger deres forsyningsflåde ved Dynekilen. Ved fredsafslutningen i 1721 på Frederiksborg bliver den gottorpske del af Sønderjylland genforenes med kronen. Men ellers er alt som før krigens begyndelse.

Frederik IV gennemfører en del reformer, indførelse af den gregorianske kalender og afskaffelse af vornedskabet, der forpligter bønderne til ikke at forlade fødestedet uden godsejerens tilladelse. Til gengæld opretter kongen en landmilits. Han foranlediger opførelsen af 240 almueskoler, Det Kongelige Vajsenhus i København, Fredensborg Slot og støtter den hedningemission, der under Hans Egede fører til Grønlands kolonisering. Frederik IV dør den 12. oktober 1730 på Odense Slot og ligger begravet i Roskilde Domkirke. Den 22 år yngre dronning Anna Sofie bliver efter kongens død forvist til Clausholm i Jylland, hvorfra hun i sin tid er blevet bortført.

1672530 Peter den StorePeter den Store, tsar af Rusland, fødes i Moskva som sønnesøn af Michail Romanov, tsar fra 1613. Han krones til tsar af Rusland den 27. april 1682, kun 10 år gammel. Pga politiske omstændigheder kommer han til at regere sammen med sin halvbroder Ivan og under ledelse af Peters halvsøster Sofia. I 1689 bliver Sofia tvunget fra magten, og da Ivan dør i 1696 bliver Peter enehersker. Han er meget opsat til at gøre Rusland til en europæisk stormagt og inviterer de bedste ingeniører, skibsbyggere, arkitekter og håndværkere til at komme til Rusland. Ligeledes sender han hundreder af unge russere til Europa for at lære. Selv aflægger han flere besøg i Europa og besøger fx København i 1716. Han arbejder i flere år i Holland for at lære skibsbygningshåndværket. Peters første krig er mod Tyrkiet for at opnå adgang til Sortehavet, og for første gang vinder en russisk flåde et slag. Peters største ambition er at skaffe Rusland adgang til Østersøen, og i 1700 starter han "Den store nordiske Krig" mod Sverige. Krigen varer i 21 år. I 1703 grundlægger Peter St Petersborg ved Neva-flodens munding på område, som hidtil har været finsk (svensk). St Petersborg udvikler sig hurtigt til en driftig havneby, og i 1712 flytter Peter hovedstaden hertil fra Moskva. I 1725 har St Petersborg 75.000 indbyggere, Da krigen mod Sverige afsluttes med sejren ved Poltava, lader Peter sig udnævne til russisk kejser den 22. oktober 1721. Under hans regering er der flere oprør, som imidlertid slås ned med stor brutalitet. Da han får mistanke om, at han egen søn, Alexei er deltager i et komplot mod tronen, lader han ham fængsle og torturere til døde. Peter dør den 28. februar 1725 og begraves i "Peter og Paul domkirken" i St Petersborg. Han har forsømt at udnævne en efterfølger og bliver efterfulgt af sin hustru Catherine I, som var en simpel bondepige, da hun blev gift med Peter.
167269 Den russisk tsar Peter den Store. Han dør i 1725.
1672623 Det Hellige Tysk-romerske Rige og kurfyrstedømmet Brandenburg slutter alliance for at standse den franske ekspansion.
1672713 Efter mange år i Italien vender Niels Steensen ("Steno") hjem til Danmark. Under Italiensopholdet er han konverteret og blevet katolik.
1672124 Apotekere får ved lov eneret på uddeling af medikamenter i Danmark.
1673517 Louis Joliet og Jacques Marquette tager afsted for at udforske Mississippi. Ekspeditionen viser, at Mississippi løber ud i golfen ved Mexico.
1673810 MoliereDen franske dramaforfatter Moliere, af mange anset for verdens største komedieforfatter, dør. Hans rigtige navn er Jean Baptiste Poquelin. Moliere studerer ved jesuitterne på "College de Clermont". Allerede som 21-årig opsætter han sit første stykke, som kommer til at køre i tre år. I 1658 spiller han for kongen og opretter snart efter et egentligt teater. Fra 1659 udgiver han mindst én gang om året et værk. Hans produktion strækker sig fra simple farcer til meget sofistikerede komedier, som gør grin med menneskelige svagheder og ofte tåbelige adfærd. I "Tartuffe" skaber Moliere en af sine berømte komiske typer, som er en religiøs hykler. Stykket var så provokerende, at Louis XIV, som selv finder det underholdende, ikke tillader offentlig fremføring i en periode på fem år for ikke at fornærme det magtfulde franske kleresi. Moliere dør mens han selv spiller hovedrollen i "Den indbildte syge".
1675629 Danske tropper landsættes ved Raa i Sverige, og flere byer erobres.
1675810 Den engelske Charles II nedlægger grundstenen til Royal Observatory, Greenwich. John Flamsteed bliver den første kongelige astronom.
167512 Wismar erobres af danske tropper.
16751213 Danske tropper angriber Wismar i Nordtyskland og indleder hermed Den Skånske Krig. Danmark ønsker at vinde de besiddelser tilbage, man mistede i 1658.
16751215 Jan Vermeer, hollandsk maler, dør.
1676311 Den magtfulde rigskansler Peder Schumacher Griffenfelt arresteret og indsat i Kastellet under anklage for bestikkelse og højforrædderi.
16764 Den danske admiral Niels Juel erobrer Gotland.
1676526 Peder Griffenfeld fradømmes ære, liv og gods for bestikkelse, salg af embeder og højforrædderi.
167666 Den dødsdømte Griffenfeld benådes på skafottet.
1676817 En dansk styrke besejres ved Fylle Bro.
1676826 Robert Walpole, jarl af Oxford og engelsk statsmand og politiker, som bliver premierminister, Lord of the Treasury og Chancellor of the Exchequer. Han dør i 1745.
16761121 Den danske astronom Ole Rømer fremlægger sin opdagelse om "lysets tøven".
1676123 Den danske og svenske hær mødes ved Lund. Det ender i et dansk nederlag, og er det blodigste slag der nogensinde er udkæmpet imellem Danmark og Sverige. Næsten 9000 soldater bliver dræbt.
1677221 Baruch Spinoza, filosof, dør 44 år gammel.
167771 Ved slaget i Køge bugt overmander admiral Niels Juel en overtallig svensk flåde - uden at miste ét eneste skib. Svenskerne mister 20 skibe og 4.000 mand.
1677714 Danske styrker bliver slået ved Landskrona.
16778 Da Frankrig som er allieret med Sverige truer med at blande sig må Danmark bøje sig og der sluttes fred. Danmark tvinges til at opgive alle sine erobringer.
167834 Antonio Vivaldi, italiensk komponist ('De 4 årstider'); han dør i 1741.
167918 Den franske opdagelsesrejsende la Salle når Niagara-faldene.
1679527 Den britiske parlament vedtager Habeas Corpus, hvorefter ingen kan fængsles uden dommerkendelse.
1679823 Ved freden i Fontainebleau accepterer Danmark-Norge at rømme de erobrede områder af Sverige, og hermed er den Skånske Krig i realiteten forbi.
1679926 Ved freden i Lund afstår Danmark alle erobringer fra Den Skånske Krig.
1680824 Kaptajn Blod, som bla er kendt for sit forsøg på at stjæle kronjuvelerne fra Tower i 1671, dør.
1680124 Thomas BartholinDen danske læge, matematiker og teolog Thomas Bartholin dør, han blev 64 år. Han skriver renæssancens mest læste bog om anatomi. I 1619, mens han er professor ved Københavns Universitet, laver han regler for beskyttelse mod pest. Christian V udnævner Bartholin som sin livlæge.
168134 William Penn udnævnes til guvernør af Pennsylvania af Charled II af England, som samtidig slipper af med en større pengegæld-
1681314 Georg Philipp Telemann, tysk komponist; han dør i 1767.
1681625 Der opsættes 500 tranlamper af kobber i København. De opsættes på malede træpæle.
16811226 Lægen Otto Sperling dør. Han spillede en rolle i personkredsen omkring Corfitz Ulfeld og Leonora Christine og havde bl.a. planer om at befri Leonora fra Blåtårn.
1682311 Fredericia (Frederiksodde) får særlige rettigheder, som giver fremmede i byen religionsfrihed.
168248 Thomas Kingo udnævnes til dr. theol. ifølge kongeligt brev.
1682627 Den svenske krigerkonge Karl XII; han dør under belejring af den norske fæstning Frederiksten, formentlig for en kugle fra egne tropper.
16821029 William Penn ankommer fra England til det sted, som i dag bærer hans navn, Pennsylvania.
1683219 Philip V af Frankrig, konge af Spanien (1700-25).
1683228 Reaumur, fransk naturvidenskabsmand (kendt for sin temperaturskala 0/80); han dør i 1757
1683331 Polen indgår i en alliance med Det tysk-romerske Rige mod tyrkerne, som står udenfor Wien.
1683415 Christian V's Danske Lov - den første samlede lov for hele kongeriget - udstedes.
168366 Det første museum i England - og i verden - the Ashmolean Museum of Art and Archaeology, åbnes af Elias Ashmole, Oxford åbnes for offentligheden.
1683612 Tyrkerne indleder belejringen af Wien.
1683721 Lord William Russell halshugges for at have konspireret mod Charles II.
1683726 I en forordning om gadelygterne i København nævnes vægterversene første gang. Vægteren skal synge hver time fra klokken 9 aften til kl. 4 morgen.
168396 Ludvig XIV's finansminister, Jean Baptiste Colbert dør 64 år gammel.
1683912 Undsætning når frem til Wien, som i 2 måneder har været belejret af tyrkerne (det skulle vise sig, at være sidste gang, tyrkerne forsøger sig).
16831110 George II, konge af England fra 1727 til 1760. Han er lidenskabelig interesseret i musik, og er Händels velgører og beskytter.
1684112 Ludvig XIV, "Solkongen", gifter sig med Mme. de Maintenon efter dronning Maria Teresas død.
1684415 Catherine I, kejserinde af Rusland (1725-27).
16841112 Edward Vernon (Old Grog)Edward Vernon ("Old Grog"), engelsk admiral. Hans folk giver ham øgenavnet "Old Grog, fordi han sommer og vinter i al slags vejr er iført den samme frakke, lavet af materialet grossagrana, en slags italiensk silke. Inden han fyres af admiraliteten på grund af hårdhændet behandling af sine søfolk, gør han den simple, men geniale opfindelse, som gør, at hans navn stadig huskes. Han tilsætter varmt vand til den rom, som på den tid er daglig kost på skibene. Og denne herlige drik bærer i dag hans tilnavn "grog". Admiral Vernon dør i 1757.
1684123 Ludvig Holberg, dansk-norsk forfattes fødes i Bergen. Han dør i 1754.
168526 Kong Charles II af England dør; 55 år gammel. Han flygtede til Frankrig, efter at hans far blev henrettet, men vendte tilbage i 1660.
1685223 George Friedrich Händel, tysk/engelsk komponist; han dør i 1759.
1685321 Johann Sebastian BachJohann Sebastian Bach, tysk organist fødes i Eisenach, Thuringen ind i en særdeles musikalsk familie. Hans moder dør i 1694 og faderen det følgende år. Sammen med broderen Johann Jacob opdrages han hos sin ældste broder, Johann Christoph som er organist. Bach tager til Lüneburg i marts 1700. Ifølge gældende regler kan børn af fattige forældre få ophold og undervisning på latinskolen mod at synge med i kirkens kor. Og Bach havde en smuk sangstemme, indtil den gik i overgang. Her får han også sin indledende orgelundervisning.

I august 1703 udnævnes Bach til organist ved en af de tre kirker i Arnstadt. Under sin ansættelse rejser han til Lübeck i en periode for at stifte bekendtskab med Buxtehudes musik. I virkeligheden spadserer han en strækning på mere end 300 km til fods. Han bliver dybt påvirket af Buxtehude. I 1708 ansættes Bach som organist i Weimar, og han bliver i byen i næsten 10 år. Sine mest produktive år tilbringer Bach i Köthen fra 1717-1723, fx hans Brandenburger koncerter. i 1723 bliver han udnævnt til musikdirektør i Leipzig. Her komponerer han bl.a. sin Matthæus Passion og Det veltempererede klaver, som er en samling af 48 preludier og fugaer. Bach dør i 1750. Først hundrede år efter hans død anerkendes han som en af de største komponister nogensinde.

1685519 Leonora Christine løslades fra Blåtårn.
16851018 Louis XIV af Frankrig omstøder det såkaldte Nantes-edikt, som blev udstedt af Henry IV i 1598, og som tillod den protestantiske del af befolkningen, huguenotterne, at udøve deres religion.
16851026 Giuseppe Scarlatti, italiensk komponist. I 1709 tager han tjeneste ved den polske dronning, Marie Casimire som bor i Rom, og han komponerer adskillige operaer for hendes private teater. Han er kapelmester ved Peterskirken fra 1715-19. I 1720-21 bor han i Lissabon, hvor han underviser prinsesse Magdalena Theresia. Da hun bliver gift ind i det spanske kongehus, følger Scarlatti hende til Madrid, hvor han bor indtil sin død i 1757.
1686131 Hans Egede, missionær i Grønland; han dør i 1758.
1686524 Daniel Fahrenheit, tysk fysiker og instrumentmager. Bedst kendt for sin opfindelse af alkohol termometret og kviksølvs termometret. Han har lagt navn til Fahrenheit temperatur skalaen; Fahrenheit dør i 1736.
168692 Den tyske hær under ledelse af hertug Karl af Lothringen tilbageerobrer Buda fra tyrkerne, som har besat byen i 145 år.
16861125 Den danske videnskabsmand og katolske teolog Niels Stensen dør i dyb fattigdom, 48 år gammel. Efter at han blev saligkåret, fejres denne hans dødsdag som katolsk festdag.
1687812 I slaget ved Mohacs i Ungarn besejrer den østrigske hær under hertug Karl af Lothringen tyrkerne. Dette er et vendepunkt for osmannernes ekspansion i Vesteuropa.
1687928 Tyrkerne i Athen overgiver sig til venetianerne.
16871231 De første huguenotter (protestanter) forlader Frankrig pga religionsforfølgelser for at bosætte sig i Sydafrika. Ud over deres religion medbringer de vinstokke, som siden skal udvikle sig til den gode sydafrikanske vinindustri.
1688521 Alexander PopeAlexander Pope, engelsk poet, kendt for sine velformede, ofte satiriske vers. Da hans forældre var katolske, var han afskåret fra at frekventere Englands protestantiske universiteter, hvorfor en stor del af hans viden er erhvervet på egen hånd. Pga af tuberkulose i knoglerne bliver han ikke højere end ca 140 cm og lider livet igennem af voldsom hovedpine. Dette er måske en del af forklaringen på hans hypersensitive og ofte irritable gemyt. Imidlertid har dog langvarende og varme venskaber med forfatterne Jonathan Swift and John Gay. Pope dør i 1744.
168884 En forordning bestemmer, at tjæretønder, der fremstilles i Norge, skal rumme 120 potter.
1688831 John Bunyan, forfatter, dør 60 år gammel. Han er især kendt for sin "The Pilgrim's Progress" (1678-84). Han fængsles to gange for at prædike uden tilladelse.
1688924 Ludvig XIV af Frankrig erklærer det tysk-romerske rige krig, den såkaldte pfalsiske arvefølgekrig.
16881126 Louis XIV af Frankrig erklærer krig mod Nederlandene.
16881219 Prins William af Oranien ser sin chance og invaderer England med en mindre hær. Han undgår åben kamp og vinder ved, at de engelske stormænd og den engelske hær slutter sig til ham. Den katolske kong James, som blev udnævnt i 1685 efter kong Charles, går i landflygtighed i Frankrig. William krones til konge af England som William III.
1689118 MontesquieuMontesquieu, fransk filosof, fødes som Charles de Secondat, baron de la Brede et de Montesquieu på Château La Brède i nærheden af Bordeaux. Hans fader er militærmand, mens en onkel er retspræsident ved Parlamentet i Bordeaux. Montesquieu er jurist og en af oplysningstidens store tænkere og filosoffer. Omnkring 1720 slår han sig ned i Paris og omgås andre af tidens store tænkere, Diderot og Voltaire. Her påbegynder han sine videnskabelige studier af politiske og sociale institutioner. Da hans økonomiske omstændigheder er gode, rejser han en del, bl.a. til England, hvor han studerer dette lands systemer. Hans mest kendte værk er "Lovenes ånd" (1748), hvori har gør sig overvejelser om samfundets indretning, herunder hvilke betiungelser, der skal være opfyldt, for at et styre kan være retfærdigt og stabilt. Han udvikler teorier om magtens tredeling, som allerede Niccolo Machiavelli foreslog i 1500-tallet, nemlig i den lovgivende, den den udøvende og den dømmende magt. Montesquieu mener, at den udøvende magt bedst administreres af én, hvorfor han placerede den hos monarken, mens den lovgivende magt bedst udøves af flere i forening. Det er afgørende, at disse magter er uafhængige af hinanden. Montesquieus tanker får stor betydning både hans samtid, men også for de statsforfatninger, der bliver udformet i f.m. Den Amerikanske og Den Franske Revolution. Han dør i Paris den 10. februar 1755.
1689212 Storbritanniens nye kongepar, Vilhelm af Oranien og Mary, underskriver Declaration of Rights, der fastslår Parlamentets rettigheder. Den gælder den dag i dag.
1689213 Den hollandske prins William af Oranien bestiger den britiske trone som William III.
1689314 Vilhelm af Oranien og hans hustru Mary udråbes af Parlamentet til Englands konge og dronning.
1689416 Francisco de Goya, den beremte spanske kunstner, dør.
1689419 Slottet Sophie Amalienborg brænder under opførelse af en opera. I anledning af Christian V's fødselsdag den 15. april blev operaen opført i overværelse af den kongelige familie, hele hoffet og de højeste rangs- og standspersoner. Forestillingen blev modtaget med begejstret bifald, og kongen befalede derfor, at forestillingen skulde gentages fire dage senere for personer, der som følge af deres beskedne stilling i samfundet ikke havde været tilstede første gang. Kort inde i forestillingen går en lampe tør for olie og eksploderer, og på et øjeblik står hele salen i lys lue. Alle styrter mod udgangen, men dørene går ulykkeligvis indad. Vinduerne er forsynet med kraftige jerngitre som hindrer flugt denne vej. I løbet af et kvarter er hele operahuset i aske, og henved 180 mennesker omkommet. Ilden forplanter sig fra operahuset til Sophie-Amalienborg, der brænder ned og aldrig bliver genrejst.
1689526 Lady Mary Wortley Montague, engelsk forfatter; hun dør i 1762.
1689725 Louis XIV af Frankrig erklærer krig mod England.
16891011 Peter den Store bliver tsar i Rusland.
169023 Første papirpenge udstedes; det sker i staten Massachusetts.
1690519 Holmen i København tages i brug som flådebase.
169071 Battle of the Boyne, hvor englænderne slår jakobiterne.
16901028 Peter Wessel - TordenskjoldPeter Wessel, dansk/norsk søhelt, fødes i Trondheim som søn af rådmand Wessel. Han løber tidligt hjemmefra til Købwnhavn, hvor han får ansættelse hos kongens konfessionarius. Fra han er 16-18 sejler han på Vestindien. Efter sin udnævnelse i 1711 til sekondløjtnant avancerede han hurtigt på grund af sin dristighed og gode lederevne.Hans dristig og undertiden heldige kapertogter under den Store Nordiske Krig skaffer ham kong Frederik IV's og Gyldenløves bevågenhed. Efter en heroisk indsats i Østersøkampene adles Peter Wessel under navnet Tordenskjold i 1715. Det følgende år står han i spidsen for ødelæggelsen af en svensk forsyningflåde i Dynekilen. På grund af et uheldigt angreb på fæstningerne Ny Elfsborg og Strömstad stilles han i 1717 for en krigsret - måske har han fået for mange misundere? Men han frikendes med støtte fra Gyldenløve. I 1718 udnævnt til schoutbynacht (kontreadmiral). Efter erobringen af fæstningen Karlsten ved Marstrand i 1719 udnævnes han til viceadmiral. I 1720 dør han efter en duel ved Hildesheim.
1691722 Den engelsk-hollandske hær besejrer den franske ved Aghrim, Indien.
1692213 Ven Glencoe i Skotland bliver 38 medlemmer af MacDonalds klanen massakreret af deres fjender, Cambell klanen (alloerede den gang havde MacDonald åbenbart mange fjender,)
1692229 Sarah Osborne, slavekvinde, arresteres i Salem Township (nu Danvers) i Massachusetts for anvendelse af trolddom. Efterfølgende arresteres 20 andre for trolddom - og henrettes.
1692521 Ved kgl. resolution overføres Københavns Havn ("canalerne") fra Københavns Magistrats forretningsområde til den samtidigt oprettede Københavns Havnekommission.
1692819 Præst og fem kvinder henrettes i Salem, Massachusetts for heksekunster.
1694220 Voltaire, fransk forfatter og videnskabsmand.
1694620 Hans Adolf Brorson, salmedigter og pietistisk præst og biskop fødes i Søbnderjylland. Han dør i 1764.
1694629 Hans Adolph Brorson, salmedigter og biskop; han dør i 1764.
1694727 The Bank of England grundlægges efter beslutning i Parlamentet.
16941121 François VoltaireFrançois Marie Arouet Voltaire, fransk forfatter ("Candide"), som bl.a. populariserer og oversætter Isaac Newtons Principia Mathematica til fransk. Skønt han var filosof, argumenterer han for rationel analyse; Voltaire dør i 1778.
169535 Regeringen påbyder magistraterne i alle større købstæder, at der skal indrettes værtshuse for de rejsende.
16951231 Der indføres skat på vinduer i England. Dette medfører, at mange vinduesåbninger tilmures.
169644 Som den sidste dansker henrettes den 70-årige bondekone fra Falster, Anne Palles for trolddom.
169748 Admiral Niels Juel, helten fra slaget i Køge Bugt, dør, 67 år gammel.
16971018 Giovanni Antonio Canale "Canaletto", italiensk maler. Han dør i 1768.
1697122 St Paul's Cathedral, tegnet af Christopher Wren, genindvies, efter at forgængeren blev ødelagt ved Londons brand i 1666.
1698316 Leonora Kristine Ulfeldt, datter af Christian IV, dør i Maribo 76 år gammel.
16981223 Georg Ludwig bliver kurfyrste af Hannover. I 1714 bliver han udnævnt til kong George I af England.
1699 Christian VIChristian VI, søn af Frederik IV og Louise af Mecklenburg-Güstrow fødes i 1699. Han er konge af Danmark og Norge fra 1730-1746. Sønnens forargelse over faderens kvindeglade og bigamistiske levned fører til, at han som en af sine første regeringshandlinger omstøder faderens testamente og fratager enkedronning Anna Sofie, Frederik IV's anden hustru, en stor del af den formue, hun arvede, og forviser hende til Clausholm, hvorfra kongen i sin tid lod hende bortføre. I 1721 gifter han sig med Sophie Magdalene af Brandenburg-Kulmbach.

Hans regeringstid er præget af økonomisk tilbagegang med misvækst og dårlige økonomiske tider, hvilket medvirker til landmilitsens ophævelse i 1730. Masser af bønder benytter den nye frihed til at flygte til byerne og slippe for det umenneskelige hoveriarbejde under tyranniske herremænd. Hårdt presset af godsejerne, der mangler arbejdskraft, bliver stavnsbåndet indført i 1733. Stavnsbåndet forbyder bønder mellem 14 og 36 år at forlade det gods, de er født på. Bønderne slipper først af med det forhadte stavnsbånd 55 år senere. For at sikre høje priser på dansk korn gennemføres i 1735 et forbud mod kornimport. Det går især ud over nordmændene, der er afhængige af importeret korn.

I modsætning til sin rejselystne fader holder den tungsindige og religiøse Christian VI sig stort set hjemme, bortset fra et enkelt besøg i Norge og hertugdømmerne. Det resulterer bl.a. i, at han forbyder enhver forlystelse om søndagen. I 1735 udsteder Christian VI den berygtede helligdagsforordning om tvungen kirkegang, hvor pligtforsømmelser medfører bøder eller ophold i gabestokken. Han er en sky og indesluttet natur, der holder sig på afstand af offentligheden. Med tiden stivnede livet ved hoffet i kedsommelig ensformighed. Musikken ved hoffet er religiøs, man danser ikke, og kongen deltager både af helbredsmæssige og religiøse grunde kun sjældent i de kongelige jagter. 1734-1736 lader kongen den unge hofbygmester Lauritz de Thurah bygge det smukke barokslot Eremitageslottet i Jægersborg Dyrehave som jagtslot. For at understrege enevældens værdighed lader Christian VI opføre flere prestigebygninger, heriblandt det første Christiansborg. Disse byggerier finansieres af Øresundstolden, men er med til at underminere statsfinanserne. I 1736 oprettes forløberen for Nationalbanken, den seddeludstedende Kurantbank, for at fremme vareomsætningen.

Christian VI er kun 46 år gammel, da han dør den 6. august 1746. Han bliver gravsat i Roskilde domkirke og efterfølges af sin søn, Frederik V.

1699312 Fhv rigskansler Peder Schumacher Griffenfeldt dør 63 år gammel. Han havde været fængslet i 22 år på øen Munkholm, hvorfra han var blevet løsladt et år tidligere.
1699825 Christian V dør.
16991130 Christian VIChristian VI, søn af Frederik IV og Louise af Mecklenburg-Güstrow og konge af Danmark og Norge fra 1730-1746. Sønnens forargelse over faderens levned fører til, at han som en af sine første regeringshandlinger omstøder faderens testamente og fratager enkedronning Anna Sofie, Frederik IV's anden hustru, en stor del af den formue, hun arvede, og forviser hende til Clausholm, hvorfra Frederik IV i sin tid lod hende bortføre. Hans regeringstid er præget af økonomisk tilbagegang med misvækst og dårlige økonomiske tider, hvilket medvirker til landmilitsens ophævelse i 1730. Masser af bønder benytter den nye frihed til at flygte til byerne og slippe for det umenneskelige hoveriarbejde under tyranniske herremænd. Under hårdt pres fra godsejerne, der mangler arbejdskraft, bliver stavnsbåndet indført i 1733. Stavnsbåndet forbyder bønder mellem 14 og 36 år at forlade det gods, de er født på. Bønderne slipper først af med det forhadte stavnsbånd 55 år senere. Christian VI er kun 46 år gammel, da han dør den 6. august 1746. Han bliver begravet i Roskilde domkirke og efterfølges af sin søn, Frederik V.
16991220 Peter den Store af Rusland ændrer den russiske kalender, så det nye år begynder 1. januar i stedet for som hidtil den 1. september.