Erik Lam (1137-1146)

Erik Lam (Erik III), konge af Danmark fra 1137-1146, nevø til Erik Emune og dattersøn til Erik Ejegod. Ved Erik Emunes død er hans søn, Knud mindreårig. Det samme er Magnus' søn, Knud. Og endelig er Knud Lavards søn, Valdemar kun seks år. Så Erik Lam er således det eneste myndige kongsemne, og valget falder da også på ham. Erik Lam stod også Erik Emunes side under slaget ved Fotevik, og nogle mener, at ham, der slog Magnus ihjel.

Det lykkes ham at skabe et godt samarbejde med kirken, som han skænker rige gaver og privilegier. Fx får munkene ved Skt Peders Kloster i Næstved eneret på torvehandel, ligesom munkene ved Skt Knuds Kloster i Odense får store pengegaver. Erik søger at styre landet embedsmænd placeret rundt om i riget. Men allerede i 1139 begynder problemerne at melde sig. Harald Kesjas eneste overlevende søn, Oluf melder sig på scenen. Det lykkes Oluf at blive valgt til konge over Skåne og fordriver ærkebisp Assers efterfølger, Eskil. Han hærger på Sjælland, men Erik tager kampen op, men først i 1143 lykkedes det Erik Lam at få bugt med Oluf, som bliver dræbt i et slag i Skåne.

I 1146 får Erik Lam en alvorlig febersygdom, og som den hidtil eneste konge i danmarkshistorien abdicerer han og ender sit liv i Skt Knuds Kloster i Odense, hvor han dør han samme år. Han er gift med markgrevdatteren Luitgard, men de får ingen børn. Han efterlader sig don en såkaldt frillesøn, Magnus, som senere bliver en af Valdemar den Stores modstandere. Det er ikke hans sygdom, der har været årsag til hans tilnavn, idet han beskrives som tapper, men uvirksom.