Christoffer I (1252-1259)

Christoffer I, fødes i 1219, søn af kong Abel, dansk konge fra 1252-1259. Da Abel bliver dræbt i 1252, opholder hans ældste søn, Valdemar sig i Frankrig. Han skynder sig hjem for at overtage kronen, men arresteres af ærkebiskoppen af Köln. Her bliver han holdt fange indtil 1253, Da han kommer til Danmark, er Christoffer imidlertid blevet valgt til konge. Hermed er grundlagt en strid mellem to linier af kongehuset der kom til at vare i flere år. Christoffer bliver kronet i Lund domkirke juledag 1252.

Christoffer iværksætter en aktion for at få Erik Plovpennig gjort til martyr eller helgen. Formålet er at få brændemærket Christoffers fader, Abel som brodermorder og dermed udelukke hans slægt fra tronfølgen. Og han begynder at samle oplysninger om undere, der er sket ved Eriks grav. Abels tilhængere er naturligvis imod forsøget. Forholdet mellem kongen og kirken bliver imidlertid stadig forværret. Ærkebispen Jakob Erlandsen, der med pavens velsignelse indsættes på bispesædet i Lund, er tilhænger af en stærk og uafhængig kirke kommer i strid med kongen om bl.a. gejstliges ledingspligt og skattepligt. Jakob Erlandsen er på mødrene side af Hvide-slægten, der er tilhængere af Abel. Det kommer til udtryk, da Erlandsen nægter at krone Christoffers søn, Erik til medkonge og tronfølger. Forholdet forværres af, at konger kræver, at kirken og ikke mindst de rige biskopper skal stille med mænd og midler til kampen mod Abel-slægten. I 1256 samler ærkebispen rigets øverste til et møde i Vejle, hvor de vedtager konstitutionen "Cum Eccelesia Daciana". Heri står, at riget vil blive lyst i interdikt (dvs få forbud mod alle kirkelige handlinger), hvis kongen udsætter gejstlige for overgreb. I vinteren 1257-1258 går de holstenske grever, vistnok på anmodning fra Jakob Erlandsen til angreb på Danmark, men angrebet afværges. I februar 1259 bliver Jakob Erlandsen arresteret mecklenburgske krigsfolk . Ifølge en beskrivelse bliver han til spot og spe iført en verdslig dragt med en hue af rævehaler på hovedet, får bundet sine fødder og smidt i fængsel. Ærkesædet i Lund og kort efter roskildebispen Peder Skjalmsen Bang, der er i familie med Jakob Erlandsen, lyste interdikt over kongen.

Sverige og Norge har indgået en alliance mod Danmark, før Christoffer blev konge. I 1256 foretager Håkon af Norge et plyndringstogt ind i Halland. I 1257 bliver der indgået et forlig mellem Christoffer, Håkon og Birger Jarl, som er konge af Sverige. I 1256 og igen i 1258 er der bondeoprør i Danmark, men oprøret slår ned. I 1259 gør fyrst Jaromar af Rügen landgang på Sjælland og indtager København. Før Christoffer når at reagere, dør han. Det sker den 29. maj 1259. Han begraves i Ribe Domkirke af den lokale biskop på trods af det lyste interdikt. Christoffer er gift med Margrete Sambiria. Sammen får de sønnerne Erik (Glipping), Valdemar og Niels samt døtrene Mechtilde, Margrete og Ingeborg.