Harald Hen (1074-1080)

Harald Hen (Harald III), søn af Svend Estridsen, konge af Danmark 1074-1080. I 1069 deltager han i det sidste vikingetogt til England, hvor man forsøger at udnytte englændernes utilfredshed med Wilhelm Erobreren, der har invaderet England fra Normandiet og kronet sig selv til konge. Men de danske vikinger kan ikke hamle op med den normanniske rytterhær, og de rejser hjem med uforrettet sag. Da Svend dør, er der to kandidater til tronen, sønnerne Harald og Knud. På et møde ved Isøre skal stormændene vælge mellem de to kongsemner. Harald opfattes som mere fredelig, mens Knud vil forsøge at tilbageerobre England. På mødet bliver Harald kåret til konge af Danmark.

Harald regeringstid var forholdsvis fredelig, bortset fra mindre konflikter med brødrene Erik (Ejegod) og Knud (den Hellige). Harald opretholder det gode forhold til kirken og paven, som hans fader har udvirket. Fx skriver paven flere breve, hvori han støtter Haralds kamp mod sine brødre. Harald viser sig også som "bondens mand", idet han ofte dømmer til bøndernes fordel, når de er i konflikt med herremændene. De store skove, som er krongods, gøres tilgængelige for alle mænd (almindinger). Harald dør den 17. april 1080 og begraves i Dalby kirke i Skåne. Han efterlader sig ingen børn. [Tilnavnet "Hen" betyder slibesten, dvs "den bløde" og stammer muligvis fra broder Knuds tilhængere]