Til Rejseholdets forside

Hvor er det lige nu, at Kreta ligger?

Kort over Grækenland Langt ude i havet ligger en ø, der kaldes Kreta, et rigt og skønt land, tætbefolket og med halvfems byer... Den største by er Knossos, hvor kong Minos herskede og kunne glæde sig over Zeus' venskab!"

Kreta befinder sig "i bunden" af det græske ørige. På ovennævnte kort optræder øen under sit græske navn Kriti. Kreta er den største af de græske øer med en længde på ca. 250 km fra øst til vest, mens den på det bredeste sted er ca. 60 km. Den er den 5. største ø i Middelhavet med et areal på 8.335 km2 - dvs. ca 20% af Danmark. Kreta ligger i skæringspunktet mellem Europa, Asien og Afrika. Afstanden til den afrikanske kyst er mindre end 300 km. Kreta er den sydligst beliggende del af Europa og ligger faktisk sydligere end fx. den tunesiske middelhavskyst.

Indtil videre har Birgit og jeg kun været på Kreta én gang. Det var i 1996 sammen med mine svigerforældre og bl.a. for at fejre min svigermor Åses 75 års fødselsdag. Vi boede 3-4 km vest for Chania (på græsk Hania) i en mindre pension ved navn Elini. Det græske ægtepar, som ejede pensionen, havde boet og arbejdet i Canada i en snes år, og havde nu investeret deres opspring på denne måde. Året i forvejen havde Rejseholdet - som vi kalder os - bestilt en 14 dages tur til Kreta med vores yndlingsbureau Århus Charter. Desværre blev Erling ramt af en sygdom, som gjorde det nødvendigt at aflyse turen. Rejseholdet planlægger at tage til Kreta i september måned i år (2001).

Kort over Kreta
Kreta
I henhold til græsk mytologi er Kreta fødested for overguden Zeus. Og det var her, at uhyret Minotaurus fortærede unge kvinder og mænd, indtil Theseus dræbte den i labyrinten, hvor den holdt sig skjult. Bygmesteren og opfinderen Daidalos og kans søn Ikaros flygtede fra øen gennem luften. Og her lå det historiske palads i Knossos. Rødderne til disse legender er dækket af forhistorisk støv, men ruiner af store byer vidner om, at her herskede et stort folk længe før grækerne og romerne. Under 2. verdenskrig stod på Kreta ét af de mest blodige slag, hvor tyskerne indsatte faldskærmsoldater, og hvor de allierede og civilbefolkningen forsvarede sig som løver.

Overfladisk set forekommer Kreta meget græsk. Men ved nærmere undersøgelse afsløres, at øens kultur er noget helt for sig selv. Kreta blev først en del af Grækenland i 1913 - før det har romere, byzantinere, romere, venetianere og tyrkere regeret på øen.

Hvis du ikke gider 'høre' noget om Kretas historie, geografi mv., kan du blot klikke her og springe frem til rejsebeskrivelsen.

Vejret på Kreta
Klik for en vejrudsigt

Lige nu ser vejret således ud på Kreta. Hvis du klikker på billedet ovenfor, får du en prognose for de næste dage. Jeg gætter på, at vejret under alle omstændigheder er bedre end i Danmark lige nu.

Blonstrende busk Kreta har formentlig Europas mildeste klima. Den stærke nordvestvind - meltemi - bringer en smule afkøling på de hede juli og augustdage. Regn i sommerperioden forekommer ikke. Foråret starter i begyndelsen af april, hvor de vilde blomster pryder hver mark og vejside, og hvor luften er mættet med duft af appelsiner og citroner. Bjergene bevirker dog, at der kan være udtalte forskelle i vejret i de forskellige områder af øen. Som nævnt var vi på Kreta i sidste uge af april måned. På det tidspunkt nærmest eksploderer foråret og går over i sommer. Alle, men især min svigermor, var ved at dåne over de pragtfulde farver, som naturen iklædte sig. Vi lejede en bil i 3 dage og kørte rundt på øen og nød det betagende syn. Den eneste undskyldning for ikke at tage til Kreta på dette tidspunkt er, at havtemperaturen endnu ikke er kommet langt nok op til, at man kan bade i timevis.


  Året Jan.  Feb.  Mar.  Apr.  Maj   Jun.  Jul.  Aug.  Sep.  Oct.  Nov.  Dec. 
Gns. temp. °C 18 11 12 13 16 18 22 25 25 22 20 16 13
Vandtemp. °C   15 16 16 16 19 22 24 25 24 23 20 18
Regnvejrsdage   12 10 8 4 2 1 0 0 2 6 5 8


Geografi
Bjerge når helt op i en højde af 2438 meter og deler øen i 4 regioner, hver med sit særpræg. Fra vest mod øst hedder de Chania, Rethimnon, Iraklion og Lassithi. Hver af disse er igen opdelt i et antal provinser. De største byer på øen ligger på nordsiden og ud til havet. Iraklion har en befolkning på ca. 115.000 indbyggere, Chania ca. 50.000. Øens samlede befolkning er på godt 500.000.

Kreta har mere end 150 km sandstrand. Heraf 2 pragtfulde strande vest for Chania. I det nordøstlige hjørne af øen ligger Europas eneste naturlige palmelund. Kourna søen i Chania området er én af 2 friskvandssøer på Kreta med et areal på 160.000 m2 - lidt afhængig af årstiden. Kreta er temmelig bjergrig med 3 bjergkæder. I Vestkreta ligger Léfka Ori, De Hvide Bjerge, som alene har mere end 40 toppe, som rager mere end 2.000 meter i vejret. Øens højeste punkt, Psiloritis ligger 2.456 meter over havets overflade. Det ligger i Midtkretas bjergmassiv Ida.

Samaria kløften De samme geologiske kræfter, som skabte bjergene, har også skabt nogle imponerende kløfter på øen. Den mest berømte er Samaria kløften - Europas længste kløft på ca. 18 km. I den østlige del af Kreta ligger Kilada ton Nekron - Dødens dal, navngivet efter fund af minoiske grave på stedet.

Der findes mere end 2.000 huler rundt om på øen. Helt tilbage til 3.000 BC er disse huler blevet brugt til tilbedelse af guder. I Spileo Eilithias var en kult, som tilbad Eilithia, gud for fødsler. Spileo Dikteon Andron på Lassithi sletten regnes for Zeus' fødested - mere herom senere. Spileo Melidoniou var stedet for en tragisk begivenhed i 1824, hvor 300 indbyggere havde søgt tilflugt for de tyrkiske tropper. Da de nægtede at komme ud, spærrede tyrkerne åbningen med brændbart materiale, som de antændte. Alle beboerne omkom.

Historie
Her er meget kort beskrivelse af Kretas historie.

Stenalder (6000-2800 BC). Denne periode adskiller sig ikke væsentligt fra tilsvarende kulturer andre steder. Befolkningen var huleboere og er formentlig indvandret fra Lilleasien.

Minoisk tid(2700-1400 BC). Evans, den engelske arkæolog, som har spillet den helt afgørende rolle for afdækning af denne kulturperiode, opdelte den minoiske tid i 3 hovedperioder: Tidlig-minoisk, Mellem-minoisk, og Sen-minoisk tid. I dag opererer vi med perioderne: Før-paladstiden(2700-1700 BC), Ældre paladstid(1700-1400 BC) og Yngre paladstid(1400-1100). Denne periode kommer du til at stifte nærmere bekendtskab med, hvis du følger med os rundt på øen.

Den græske tid (1100-71 BC). Fund fra denne tid viser en sammensmeltning af den minoiske/mykenske kultur og den græske/lilleasistiske. Den kretiske kultur er således ved at udvikle sig til en variant af den græske. Det mest spændende fund fra den tid er måske lovteksterne fra Górtis, som er de tidligst kendte regler for regulering af alle områder af borgernes tilværelse. Dem vender vi tilbage til, hvis du hænger på.

Den romerske tid (71BC-395). I år 71 før Kristus indledte romerne under ledelse af Quintus Metellus et felttog mod Kreta. Det tog dog 3 år, inden de havde underlagt sig øen, og Kreta blev en del af en provins, som også omfattede områder i Nordafrika. Romerne gik i gang med at forbedre vejnettet og byggede akvadukter og kunstvandingsanlæg. I 59 kom kristendommen til Kreta med apostlen Paulus. Han indsatte sin gode ven Titus som øens første biskop, hvorefter han fortsatte sin rejse til Rom, hvor han skulle stilles for Senatet. (Hvis du er interesseret i at følge Paulus' videre færd, kan du fx studere vores hjemmeside om Malta). Efterfølgende sendte Paulus et brev Titus med anvisninger om, hvorledes han skulle varetage sine pligter blandt kretenserne - som Paulus ikke havde høje tanker om. St. Titus æres som den første biskop i byen Gortyna på Kreta.

Den byzantinske tid (395-1204). Da romerriget blev delt, blev Kreta en del af det østromerske eller byzantinske rige med Konstatinopel som hovedstad. Bosættere fra Konstatinopel og Grækenland flytter til øen. Efterhånden som velstanden stiger, kommer der et antal adelige familier til øen. Deres efterkommere bevarer en stor indflydelse op i middelalderen.

Den venetianske tid (1204-1645). I 1204 under det 4. korstog bliver Konstatinopel erobret, og det byzantinske rige falder sammen. Kreta bliver for et symbolsk beløb solgt til Venezia. Øens ressourcer som træ og landbrugsprodukter bliver stært udnyttet, og befolkningen beskattes hårdt. De ortodokse kirker nedlægges, og mange præster udvises fra øen. Selv om katolicismen indføres som officel religion, har den ortodokse kirke et godt tag i befolkningen. Venetianerne bygger forter og fæstningsværker for at beskytte sig mod de talrige oprør.

Den tyrkiske tid (1645-1830). I 1645 arobrer tyrkerne størsteparten af øen. Dog lykkes det Iraklion at modstå en belejring gennem 21 år!!! Tyrkerne farer hårdt frem og søger at omvende lokalbefolkningen til Islam. Mange vælger at flygte op i bjergene, hvorfra de laver udfald mod tyrkerne. I 1821 begynder den græske uafhængighedskrig mod Tyrkiet, og med stormagternes hjælp slås den tyrkiske flåde ved Navarino.

Selvstændighedsperioden(1830-). Grækenland får nu status som selvstændig nation, og stormagterne indsætter den bayerske prins Otto som konge i 1832. I 1862 bliver kong Otto fordrevet, og den danske prins Vilhelm indsættes året efter som Georg I. Kampen mod tyrkerne fortsætter imidlertid, og med hjælp fra bl.a. Ægypten bliver tyrkerne fordrevet. Under balkankrigene i 1912-13 vinder Grækenland store områder i nord samt Kreta og andre øer. Grækenland har nu nogenlunde sin nuværende udstrækning. Georg I myrdes i 1913 af en sindsforvirret anarkist og afløses af Konstantin I. Under 1. verdenskrig er der uenighed mellem kongen og den græske premierminister Venizelos - som stammer fra Kreta - om hvilke alliancer, Grækenland skal indgå i. Venizelos vinder, og Grækenland tilslutter sig den sejrende side: England, Frankrig, Italien m.fl.

I 1920 besætter Grækenland de græskbeboede egne af Lilleasien - områderne omkring Smyrna. i 1922 lider grækerne et svidende nederlag til Kemal Attatürks styrker, hvilket resulterer i, at tyrkerne begår folkemord på titusindvis af grækere. I 1923 "udveksles" store befolkningsgrupper, idet 1½ mio kristne grækere forlader deres bopæl i Lilleasien og flytter til det græske fastland, mens ½ mio muslimske tyrkere tager rejsen den modsatte vej.

Efter en periode med kup og modkup indsættes kong Georg II i 1935, og han udnævner Metaxas til diktator (nej, Metaxas har ikke lagt navn til den græske brandy). I 1940 siger Metaxas nej ("ochi") til Musolinis ultimatum. Italienerne forsøger at besætte Grækenland, men det lykkes først, da tyskerne kommer til i 1941. Hvis du hænger på, kan du læse mere om især Kretas rolle under 2. verdenskrig på én af de følgende sider.

1944-49 er der blodig borgerkrig i Grækenland - en krig, som Kreta dog ikke er berørt af. Den ender med totalt nederlag for kommunisterne til den græske højrefløj. Mange kommunister fortrækker til Albanien. De følgende 20-25 år er præget af uro, skiftende højreregeringer, juntastyre (oberstregime) osv., og i 1967 må kong Konstantin og Anne Marie flygte ud af landet. I 1975 afstemmes kongedømmet ved folkeafstemning. i 1981 bliver Grækenland medlem af EF (EU), og PASOK kommer til magten under Andreas Papandreou.

El Greco
En anden berømt græker er Domenikos Theotokopoulos - El Greco - født i Fodele, en landsby nær Iraklion, omkring år 1541. På Saint Catherine klostret blev han oplært i den byzantinske ikon malingstradition. Allerede som 25 årig blev han anset for en mester. Theotokopoulos forlod Kreta for at søge lykken. Første stop var Venedig - på den tid var Kreta en del af det venetianske rige. Han blev i Venedig i ca. 4 år og studerede højrenæssancens mestre som Tintoretto og Bassano. Næste stop var Rom, men da han ikke følte, at mulighederne matchede hans talent fortsatte han til Spanien.

Kristus på korset - Goya I Madrid arbejdede han med udsmykning af Escorial Paladset for Philip II. Da hans idéer ikke blev tilstrækkelig værdsat af kongen, fortsatte han til Toledo, som dengang var det religiøse og åndelige center i Spanien. Her blomstrede hans talent i fuldt flor, og Theotokopoulos levede og arbejdede her indtil sin død i 1614. Toledo gav ham de rolige og idylliske omgivelser, som han havde brug for. I begyndelsen udtrykte han sin hjemlængsel ved valg af mørke farver, men gradvis blev hans farvevalg dristigere og varmere. Hans kunst må nok karakteriseres som "manieristisk", mens hans senere værker har ekspressionistiske træk. Hans produktion overstiger 500 værker. Det eneste værk af El Greco, som befinder sig på Kreta, kan ses i det historiske muséum i Heraklion. I Danmark er vi så heldige at have 2 værker af El Greco: ét på Statens museum for kunst - Portræt af Giambattista Porta - og ét på J.F. Willumsen muséet i Frederikssund. Willumsen købte værket - Hyrdernes tilbedelse - i Spanien i 1910. I 1927 udgav Villumsen en stor bog om den unge Greco, La Jeunesse du Greco.


Madonna af Evig Hjælp - Our Lady of Perpetual Help
Lady of perpetual help Nu, hvor jeg er i gang med at fortælle om billedkunst på Kreta, vil jeg også berette om "Our Lady of Perpetual Help". Der findes flere variationer af historien, men de begynder alle med, at en ukendt kunstner på Kreta engang i det 14. århundrede maler et billede af jomfru Maria med Jesusbarnet. I 1499 stjæler en købmand billedet fra den kirke, hvor det er ophængt, og tager det med til Rom, hvor han forærer det til en ven. På sit dødsleje fortryder købmanden sin gerning og bønfalder vennen om at levere billedet tilbage til kirken, så de troende kan se det og tilbede det. Vennen undlader i første omgang at gøre dette, men får i flere drømmesyn af jomfru Maria at vide, at det er hendes udtrykkelige ønske, at billedet bliver hængt op i den lille kirke St Matthews (Via Merulana) som ligger mellem de 2 store basilikaer Santa Maria Maggiore og St John in Laterano? Billedet vækker glæde i den lille menighed, og mange mennesker bliver omvendt til troen. Da der også sker flere mirakler i kirken, begynder man at kalde billedet "Madonna af Evig Hjælp".

Men så i 1799 dukker Napoleon og hans general Francois Massena op på scenen i Rom. Udover at drive Paven i eksil, beordrer de mere end 30 kirker nedrevet. Én af disse er St Matthews, og kirkens munke er nødt til at flytte til andre klostre. De tager billedet med sig, som bliver hængt op i St Mary's in Posterula, men i de næste 60 år er der ingen, der tillægger billedet betydning. Det er nu ikke helt rigtigt. En gammel augustinermunk Augustino Orsetti pegede ofte på billeder i sakristiet og sagde til kordrengen Michael Marchi "Husk billedet, Michael".

Da Michael voksede op. blev han præst i Redemptorist ordenen. Denne orden købte jord i Rom i 1855 og gik i gang med at bygge en kirke til deres skytshelgen, St Alfonso. Ordenensbrødrene finder snart ud af, at de har bygget deres kirke på det sted, hvor St Matthews tidligere lå - og hvor jomfru Maria havde ønsket, at hendes billede skulle være. Heldigvis husker fader Michael, hvor billedet befinder sig, og efter anmodning beslutter pave Pius IX i 1865, at billedet skal flyttes til St Alfonso. Ved messen befaler han ordenen, "at gøre hende kendt". Herefter fremstilles et større antal kopier af billedet (ikoner), og disse sendes til missioner i Irland, England, Spanien, Belgien, Østrig, Tyskland, Holland, Frankrig, USA m.fl. Siden er beretningen om billedet blevet udbredt over hele den katolske verden, og San Alfonso kirken bliver hvert år besøgt af tusindvis af turister. Det samme gælder de øvrige kirker verden over, som har kopier af det hellige billede.

I 1991 - 125 år efter billedets restaurering - celebrerer den nuværende pave, John Paul II en messe i St Alfonso. Efter messen fortæller han om sit personlige forhold til ikonen. I den landsbykirke i Polen, hvor han blev døbt, hænger en udgave af Madonna af Evig Hjælp. Som barn og teenager kom han ofte i kirken og knælede foran billedet og bad om hjælp og vejledning. "Jeg mindes min tid som fabriksarbejder under den nazistiske besættelse af Polen. Om aftenen, på vej hjem fra arbejde, besøgte jeg altid kirken og bad foran billedet... Jeg fortsatte med at besøge kirken, da jeg blev biskop og kardinal. I dag har jeg kopier af billedet både i mit kapel og på mit kontor i Vatikanet".


Sproget
Du kommer langt på Kreta med nogle få engelske brokker af dit bedste skoleengelsk - især hvis de ladsages af et smil. Personligt har jeg intet kendskab til græsk, men hvis du har en højttaler i din PC, og du har lyst til at lære at udtale nogle græske vendinger, så klik her: Hallo, God morgen , God aften , God nat, Farvel.

En kærlighedserklæring til Kreta
Hvis ikke ovenstående har givet dig lyst til at komme med en tur rundt på dejlige Kreta, så kan måske denne kærlighedserklæring, som Karin - én af mine netvenner - har skrevet, måske gøre det. Karin er sammen med sin mand Carl Otto selv i gang med at bygge en hjemmeside med rejseminder.

Besøg Karin og Carl Ottos hjemmeside

Kreta
Den græske ø - kong Minos' sæde,
Europa's vugge - og vores glæde
forenes, når vi nu flyver afsted
til Kreta, hvor oldtiden har fundet sted.
Her levede guden Zeus i en hule,
på Idibjerget, de måtte ham skjule.
Ariadne og Theseus faldt for hinanden
i labyrinten på Knossos og flygted' fra stranden.
Historiens vingesus føles i brystet,
her hvor guderne lo, og kongerne dysted'.
Men Kreta er også farver og sjov,
og du er den nærmeste til at gi' lov
til at sanse og føle - når kroppen sitrer,
når solen varmer og luften glitrer.
Vandet er blåt og blankt som krystaller,
og stranden fyldt med muslingeskaller.
Når dagen hælder, bli'r her mørkt og stille
- men cikaderne, de bliver ved med at "spille".
Så går vi på bar for at bestille
en lille uzo til vor promille!

KH      

Men inden vi begiver os ud på den dejlige middelhavsø, Kreta, vil jeg gerne have lov til at fortælle nogle af de - synes jeg - spændende myter og historier, som knytter sig til øen. Men tro nu ikke alt, hvad du læser på Internettet,

 

Til forsiden Toppen af denne side Forrige side Næste side