"Oxford, the paradise of dead philosophies."
George Santayana (1863–1952)

"I was a modest, good-humoured boy.
It is Oxford that has made me insufferable.
"
Sir Henry Maximilian "Max" Beerbohm (1872–1956)

University of Oxfords historie

Skønt datoen for grundlæggelse af University of Oxford fortaber sig i fortidens tåger, er der evidens for undervisning på stedet tilbage til 1096. Dette gør universitetet til det ældste i den engelsktalende del af verden, og det næstældste i verden (efter Bologna). Væksten tog fart, da Henry II i 1167 forbød engelske studerende at studere ved universitetet i Paris, og mange vendte tilbage til England og slog sig ned i Oxford. Efter talrige sammenstød mellem studenter og byfolk flygtede en del undervisere til Cambridge, hvor de grundlagde University of Cambridge i 1209.

Studenterne i Oxford blev oprindelig opdelt i to "nationer": "Nord" incl. Skotland og "Syd" incl. Irland og Wales, og dette tilhørsforhold bestemte i flere århundreder hvilket college, de søgte optagelse på. Midt i 1200-tallet slog mange medlemmer af religiøse ordener sig ned i Oxford: dominikanere (sortebrødre), franciscanere (gråbrødre), karmeliter og augustinianere, og de oprettede huse, hvori de studerende boede. I stedet for at isolere sig som munke gik disse brødre ud i verden for at prædike og hjælpe de fattige. På samme tid begyndte private velgørere at oprette colleges, som William af Durham, der i 1249 oprettede University College, og John Balliol, der grundlagde det college, som stadig bærer hans navn. (Du husker måske, at Peter Wimsey, Dorothy L. Sayers privatdetektiv og arketype på en engelsk gentleman, havde en universitetsgrad i historie fra Balliol.). En anden grundlægger af et college er Walter de Merton, kansler af England og senere biskop af Rochester. Han udformede en sæt regler for Merton College, som blev model for både Oxford og Cambridge. Efterfølgende søgte et stigende antal studerende til disse colleges fremfor at bo i de religiøse huse.

I 1333-1334 forsøgte et antal utilfredse lærere fra Oxford at oprette et universitet i Stamford. Oxford og Cambridge henvendte sig til kongen Edward III, som ikke alene forbød oprettelsen, men også gav de to gamle universiteter et monopol på universitetsdrift, som varede indtil omkring 1820, et monopol, som var helt usædvanligt i Europa. Indtil 1866 var det en betingelse for opnåelse en bachelorgrad ved Oxford, at man var medlem af Church of England. Først fra 1871 fik ikke-medlemmer af kirken mulighed for at erhverve en mastergrad.

I 1875 blev universitetets statutter ændret, så kvinder kunne deltage i "undergraduate" (grundlæggende) undervisning. Lady Margaret Hall blev oprettet i 1878 og efterfulgt af Somerville College i 1879. De første 21 studententer på disse to colleges blev undervist i et lokale over en bagerforretning. Herefter fulgte St Hugh's i 1886, St Hilda's i 1893 og St Anne's College i 1952, men det var først i 1920, at kvindelige studerende blev fuldgyldige medlemmer af universitetet og kunne tage en grad. I 1927 bestemte universitetets ledelse, som selvfølgelig alle var mænd, at andelen af kvindelige studerende højst måtte udgøre 25% af antallet af mandlige studerende. Denne regel blev først afskaffet i 1957, og i 1959 opnåede kvindekollegierne fuld ligestilling. I 1974 tillod "mandekollegierne" Brasenose, Jesus, Wadham, Hertford og St Catherine's som de første kvindelige studerende, og i 2008 åbnede den sidste kvindebastion St Hilda's for mandlige studerende. I dag er mere end halvdelen af BA-studerende ved Oxford kvinder.

I modsætning til mange moderne universiteter har Oxford ikke en campus, man kan dog påstå, at byen Oxford er universitets campus. Kollegier og andre undervisningsfaciliteter er spredt ud over hele byen. Sheldonian Theatre, som du måske har læst om på min foregående side, anvendes til koncerter, forelæsninger og ceremonier. Universitetskirken St Mary the Virgin bleb brugt til disse ceremonier, før the Sheldonian blev opført. Christ Church Cathedral er både et college kapel og en katedral.

Radcliffe Camera, opført 1737–1749 som Oxfords videnskabsbibliotek, rummer i dag bøger fra de historiske og teologiske samlinger. Oxford har det største bibliotekssystem i England med mere end 11 millioner bind fordelt på 190 km hylder. Og bestanden vokser med mere end 5 km hylder pr. år. The "Bodleian group" er det næststørste bibliotek i England efter British Library.


I 2012 blev Oxford vurderet som nummer 10 i verden og nummer 2 i Europa af "Academic Ranking of World Universities". Cambridge var nummer 5, og de øvrige 8 på Top 10 var amerikanske universiteter.

Universitetets struktur og organisering

Universitetets struktur kan virke besynderlig og kompleks. Det er et forbund bestående af mere end 40 selvstyrende colleges sammen med en central administration, som ledes at "vicekansleren". De akademiske "afdelinger" er centralt placerede og ikke tilknyttet de enkelte colleges. Afdelingerne stiller faciliteter til rådighed for undervisning og forskning, fastlægger pensum og udarbejder retningslinjer for undervisningen, udfører forskning og afholder forelæsninger og seminarer. Colleges arrangerer undervisning af deres "undergraduates". De fleste colleges har en bred vifte af uddannelser, dog er der enkelte specialiserede colleges, fx. er Nuffield College center for social science. Faciliteter som biblioteker tilbydes på alle disse niveauer: af det centrale universitet ved the Bodleian), af afdelingerne ved afdelingsbiblioteker (fx. the English Faculty Library), og af colleges, som hver har et omfattende bibliotek for sine medlemmer (lærere og studerende).

Universitetets formelle overhoved er "the Chancellor", som imidlertid ikke er blandet ind i universitetes daglige drift. Kansleren vælges for livstid af samtlige lærere ved universitetet, som mindst har en mastergrad. Den egentlige leder af universitetet er vicekansleren. Til at hjælpe sig har han fem "Pro-Vice-Chancellors", som har ansvar for områderne 1) Undervisning, 2) Forskning, 3) Planlægning og Ressourcer, 4) Udvikling og eksterne forhold samt 5) Personale og ligestilling. The University Council, "universitetsrådet", som består af vicekansleren, afdelingslederne samt andre medlemmer, valgt af "the Congregation", udformer de overordnede politikker. "The Congregation", også benævnt "parliament of the dons", udgøres af mere end 3700 medlemmer af universitetets akademiske og administrative stab, og denne forsamling har det øverste ansvar for alle "lovgivningsmæssige forhold" og diskuterer og udtaler sig om alle politikker, som foreslås af "the University Council". Kun Oxford og Cambridge har denne demokratiske styreform. The University of Oxford er et "public university" i den forstand, at det modtager store summer fra det offentlige, men det er et "private university", da det har fuldkommen selvstyre og kunne vælge at blive "private" ved at afslå offentlige midler.

Colleges ved Oxford Universitet

Alle Oxfords godt 21.000 studerende er medlem af et af de 38 colleges, og det gælder også en stor del af den akademiske stab. Medlemmerne bor og spiser på deres college, men herudover tilbydet college sociale, kulturelle og rekreative aktiviteter. Colleges har ansvaret for optagelse af "undergraduates", bachelorstuderende, og for organisering af deres undervisning. For "graduates", master- og phd-studerende, påhviler dette ansvar "the departments". Der er ingen officiel titel for lederen af et college, men mulighederne omfatter warden, provost, principal, president, rector, master og dean.

I de fleste colleges i Oxford er studenter og lærere organiseret i såkaldte "rooms":

Hvert "room" har en komite med en præsident og medlemmer, som repræsenterer de studerende i de kollegiale organer. Ofte driver de funktioner som tøjvask og barer, men deres vigtigste opgave er formentlig at være ramme for de studerendes sociale liv. Der findes to studenteraviser: Cherwell og The Oxford Student samt et antal magasiner. Studenterradioen hedder Oxide Radio. De fleste colleges har kirkekor. Der findes et stort antal grupper, som dyrker musik, drama og anden kunst, nogle af disse er på collegeniveau, andre på universitetsniveau. Herudover er der også klubber eller selskaber for studerende af forskellige trosretninger, politiske anskuelser, nationaliteter og kulturer. Sport spiller også en fremtrædende rolle i det sociale liv i Oxford, både på universitetsniveau, men også som konkurrencer mellem colleges.

Især roning har altid været meget populært. Bedst kendt er de årlige kaproninger mellem Oxford University Boat Club og Cambridge University Boat Club, som finder sted på Themsen ved London. Det afvikles sidste lørdag i marts eller første lørdag i april. Det første løb fandt sted i 1829 med Oxford som vinder. Siden 1856 er løbet blevet afholdt hvert år med undtagelse af perioderne under de to verdenskrige. I 2013 har Cambridge vundet løbet 81 gange og Oxford 77 gange. Én gang i 1877 blev der erklæret "dødt løb". En legende i Oxford vil vide, at dommeren "Honest John" Phelps, faldt i søvn under løbet. Mere end 250.000 tilskuere overværer løbet fra flodbredden, mens mere end 10 millioner ser begivenheden på TV.

Mindre kendt er det årlige "bumps race", en regatta, som strækker sig over fire dage i maj: fra onsdag til lørdag i den femte uge af Trinity semestret. Der konkurreres i otter med styrmand for hhv. mænd og kvinder, og der er flere divisioner. Løbet benævnes "Eights Week", "Otter uge" eller "Summer Eights", "Sommer ottere". Nogle colleges tilmelder så mange som fem hold, og antallet af deltagere ligger omkring 1500. Konkurrencen finder sted på Isis, som er en strækning af Themsen. Strækningen er for smal til et normal løb, hvor bådene ligger side om side. De 13 både, som indgår i et heat, starter med 1½ bådlængdes afstand. Styrmanden på hver båd holder i et reb, som er fastgjort til bredden. Når startkanonen lyder, droppes rebet, og bådene sprinter afsted. Startrækkefølgen er bestemt af den foregående dags resultat. Første dags startrækkefølge er bestemt af slutresultatet det foregående år. Hver båd forsøger at "bumpe" båden foran, og selvfølgelig undgå at blive "bumpet" af båden bagefter. Når der sker et "bump", udgår begge både og flytter sig til siden, så de bagfrakommende både kan passere. Det er ikke nødvendigt for bådene at røre hinanden fysisk, det er tilstrækkeligt, at stævnen af den jagende båd passerer den foranliggende båds agterstavn. Målet er blive "Head of the River", og det vindende hold får et sæt årer i deres colleges farver og med mandskabets navne påført.

Jeg har fundet nedenstående videoclip, som forhåbentlig kan kaste lidt lys over de besynderlige regler.

Denne konkurrence er blevet afholdt i Oxford siden 1815. Det menes, at den besynderlige konkurrenceform er opstået på Eton College, hvorfra den har bredt sig til Oxford og Cambridge.

Universitetsparken, som ligger i den nordøstlige del af Oxford, er på godt 50 tønder land. Der er fri adgang til offentligheden i dagtimerne. Parken, eller rettere parkerne, ligger på jord, som universitetet købte fra Merton College omkring 1850. En del af jorden blev brugt til opførelse af University Museum og Science Area. Det meste af parken ligger på vestbredden af Cherwell floden. En smal strimmel jord (omkring 700 meter x 25 meter) ligger mellem den øvre og nedre del af floden, hvorfor den bærer navnet Mesopotamien ((du husker måske fra din skoletid, at Mesopotamien var landet mellem de to floder Eufrat og Tigris).. Parken er utrolig smuk og varieret med masser af sjældne og eksotiske planter. Herudover ligger der en del sportsbaner. Birgit og jeg nød et par gange at trave i parken langs med Cherwell. Jeg ved ikke, om Birgits interesse skyldtes, at hun havde læst om denne tildragelse. Fra en græsstrimmel langs bredden plejede lærere fra universitetet at bade nøgne, og damer var derfor forment adgang. Men en dag er der en båd (punt) med damer om bord, som komme ud af kontrol og driver forbi det famøse stykke. Mændene søger febrilsk at tildække deres ædlere dele med deres hænder, bortset fra en enkelt lærer (vistnok fra Keble College), som i stedet dækker sit ansigt, idet han udbryder, at han er bedre kendt i byen for sit ansigt. Dette område er desværre lukket og inkluderet i parken.

Den botaniske have ved High Street er den ældste botaniske have i England og den tredjeældste videnskabelige have i Verden. Den indeholder mere end 8.000 forskellige arter på knap 20.000 m2.

Listen over fremtrædende studerende ved Oxford er lang og tæller bl.a. 47 modtagere af nobelprisen og mere end 50 statsoverhoveder verden over. Tre Oxford matematikere, Michael Atiyah, Daniel Quillen og Simon Donaldson, har vundet "Fields Medals", som ofte benævnes "Nobelprisen i matematik". Andrew Wiles, som beviste "Fermats sidste teorem" fra 1637, er uddannet ved Oxford, hvor han er professor. Videnskabsmænd som Albert Einstein og Erwin Schrödinger har tilbragt perioder på Oxford Universitet. To af "mine helte", Stephen Hawking og Richard Dawkins har også studeret ved Oxford.

Listen over forfattere, som har læst på Oxford, er lang, men følgende kan nævnes: John Fowles, Samuel Johnson, Robert Graves, Evelyn Waugh, Lewis Carroll, Aldous Huxley, Oscar Wilde, C.S. Lewis,, J.R.R. Tolkien, Graham Greene, Joseph Heller, Percy Bysshe Shelley, John Donne, W.H. Auden, T.S. Eliot. Skuespillerne Hugh Grant, Kate Beckinsale, Dudley Moore, Michael Palin og Terry Jones har været "undergraduates" på Oxford.

Hele 26 engelske premierministre har gået på Oxford, incl. William Gladstone, Clement Attlee, Harold Macmillan, Edward Heath, Margaret Thatcher, Tony Blair og David Cameron. Mere end 100 medlemmer af Underhuset har gået på Oxford (2010), og mere end 100 tidligere Oxford-studerende (kaldes Oxonians) sidder i Overhuset. Et stort antal internationale ledere har også frekventeret Oxford: kong Harald V af Norge, Abdullah II af Jordan, tre australske premierministre: John Gorton, Malcolm Fraser og Bob Hawke), to canadiske premierministre: Lester B. Pearson og John Turner, to indiske premierministre: Manmohan Singh og Indira Gandhi og mange andre fra det britiske Commonwealth. Amerikanske præsident Bill Clinton studerede på Oxford på et Rhodes Scholarship. Den burmesiske oppositionsleder og nobelprismodtager Aung San Suu Kyi har gået på St. Hugh's College, og listen kunne forlænges næsten i det uendelige.

Colleges i Oxford

Kort over colleges i Oxford

Nedenfor er vist en alfabetisk oversigt over colleges i Oxford. For hvert college gives en kort beskrivelse af dets historie, dets adresse, åbningstider og priser. Til højre vises logoet, og ved klik på dette, åbnes den aktuelle hjemmeside. Jeg har gjort mest ud af de colleges, som vi besøgte.

All Souls College

All Souls College - eller rettere The College of All Souls of the Faithful Departed - blev grundlagt i 1438 af Henry VI og Henry Chichele, ærkebiskop af Canterbury.
Adresse: High Street
Åbningstider: Mandag-fredag 14.00-16.00, lukket i august, i påske samt fra 22. december til 3. januar.
Pris: Gratis

Balliol College

Balliol College blev grundlagt i 1263 (1264?) af John de Balliol. Ifølge legenden som en bod, fordi han havde fornærmet biskoppen af Durham. Efter Balliols død i 1268 sørgede hans enke for kollegiets overlevelse ved at donere den nødvendige kapital, og i 1282 formuleredes kollegiets statutter, som har overlevet til i dag. Kollegiets skytshelgen er Santa Catherine af Alexandria, og siden 1550 afholdes en formel middag til hendes ære den 25. november.

I mange år har der eksisteret en voldsom kappestrid mellem Balliol og dets nabo, Trinity College. Denne strid har både udspillet sig på sportspladsen og på floden, men også ved, at der henover den fælles mur afsynges smædevers. Det har også været almindeligt at foretage raids ind på fjendens område.

Af prominente studerende på Balliol kan nævnes tre tidligere permierministre: H. H. Asquith, Harold Macmillan og Edward Heath, foruden fem nobelprismodtagere. Den bedst kendte er måske Adam Smith.

Adresse: Broad Street
Åbningstider: Almindeligvis 10.00-17.00 - eller indtil det bliver mørkt (hvad som indtræder først)
Pris: Voksne £2, pensionister og studenter £1

Brasenose College

Brasenose College kom til verden ved videreudvikling af Brasenose Hall, der fungerede som et "boarding house", men gradvist blev en undervisningsinstitution. Denne glidende overgang gør det vanskeligt at fastsætte kollegiets fødselsår, men da tilladelse til at bryde sten til opføring af hovedbygningen dateres til 19. juni 1509, anses dette at være året for kollegiets grundlæggelse. biblioteket og kapellet blev tilføjet midt i 1600-tallet. Grundlæggerne af Brasenose College var Sir Richard Sutton, en sagfører, og William Smyth, biskop af Lincoln. Biskoppen sørgede for at tilvejebringe midler til byggeriet, mens Sutton stod for anskaffelse af jorden.

Der har i tidens løb været flere teorier om, hvor kollegiets besynderlige navn kommer fra. Den mest sandsynlige er, at navnet kommer af "brazen" (bronce) og "nose" (næse). Det menes, at kollegiet oprindelig havde en dørhammer af bronze, formet som en næse. I 1890 kom et hus i Stamford til salg. Huset havde i umindelige tider båret navnet "Brasenose", og havde en antik dørhammer fra 1100-tallet. Brasenose College købte huset for at komme i besiddelse af dørhammeren, og denne blev i triumf bragt til Oxford, hvor den nu hænger over højbordet i den store spisesal. Nogle mener, at det var den originale dørhammer, som vendte tilbage til Oxford. Du husker måske, at et antal utilfredse lærere fra Oxford i 1333-1334 forsøgte at oprette et universitet i Stamford, og måske havnede den famøse dørhammer i Stamford ved den lejlighed. Under alle omstændigheder en sjov historie.

Brazenose har i tidens løb set mange prominente studerende, af hvilke kan nævnes premierminister David Cameron, komikeren Michael Palin, Elias Ashmole (grundlægger af the Ashmolean Museum), John Buchan (forfatter til De 39 trin), forfatteren John Clavell, William Golding (nobelpristager i litteratur) og mange andre.
Adresse: Radcliffe Square
Åbningstider: Hver dag 10.00-11.30 (kun grupper), lørdag-søndag 9.30-11.00, 14.00-16.30 (til 17.00 om sommeren).
Pris: £2
Grupper skal booke i forvejen. Maksimalt 40 personer i gruppen.

Christ Church

Christ Church er et af de største colleges ved University of Oxford, og dens kirke er domkirke for Oxford. Christ Church blev grundlagt i 1524, og det overtog bygningerne fra St. Frideswides Kloster, som kardinal Thomas Wolsey konfiskerede for at finansiere sit college. I 1529 faldt Wolsey i unåde hos Henry VIII, da han efter kongens mening var for længe om at få hans ægteskab med Catherine of Aragon annulleret. Det medførte, at Christ College blev kongens ejendom, men allerede i 1532 blev det igen et college. I 1546, efter at Henry VIII havde brudt med romerkirken, udnævnte kongen den gamle klosterkirke til domkirke i den anglikanske menighed i Oxford.

Oversigt over Christ Church College i Oxford

Under den engelske borgerkrig (1642-1646) boede kong Charles I på Christ Church. Han holdt parlament i "the Great Hall" og gik til gudstjeneste i katedralen. Efter genindførelse af monarkiet i 1660, blev Christ College belønnet for sin loyalitet mod kongemagten, så det blev i stand til at fuldføre "the main quadrangle" (Tom Quad). En tidligere studerende, Christopher Wren, fik i 1682 til opgave at designe et klokketårn, Tom Tower, som huser klokken "Great Tom". Great Tom er den højest lydende klokke i Oxford. Den vejer 6.25 tons, og hang i Osney Abbey indtil 1545. I forbindelse med nedlægning af klostrene ved den engelske reformation, blev den flyttet til St Frideswides kirke. Great Tom blev støbt om et par gange i 1600-tallet på grund af problemer med, at knebelen blev slidt uforholdsmæssig hurtigt. I 1678–1680 blev den omstøbt fire gange, inden problemet var løst. I denne proces blev vægten forøget fra ca. to tons til godt 6 tons. Efterfølgende blev Great Tom hængt op i det netop afsluttede Tom Tower.

Hver aften kl. 21:05 (svarer til Oxford time 21:00) ringer Great Tom 101 gange, én gang for hver studerende, der var på Church College. Det var et signal til de studerende om at vende tilbage til deres college, inden portene blev lukket. Det tog ca. 20 minutter at slå de 101 slag, så porten på Christ Chruch lukkede kl. 21:20. Great Tom var tavs til næste morgen kl. 8 (Greenwich time), hvor den begyndte at slå timeslag. Ved særlige lejligheder spilles koncerter på klokkerne i Tom Tower. Du kan få en smagsprøve ovenfor.

Blandt de fremtrædende personer, der har gået på Christ Church, kan nævnes Christopher Wren, John Locke, John Wesley, William Penn, Robert Peel, William Gladstone (premierminister fire gange), W.H. Auden, Lewis Carroll, David Dimbleby, Rowan Williams, ærkebiskop af Canterbury, Richard Curtis og Howard Goodall. Albert Einstein studerede kortvarigt på Christ Church i 1930'erne. Christ Church ansås som det mest aristokratiske college i Oxford, og det har produceret 13 britiske premierministre.

Lewis Carroll og Alice i Eventyrland. I 1851 kom Charles Dodgson til Christ Church for at studere matematik. Han blev her resten af livet, føst som student, siden som lærer. Allerede som student fik han sit kunstnernavn, "Lewis Carroll". En dag bad han dekanen om tilladelse til at tage et foto af katedralen fra hans have, og mens Lewis Carroll var ved at sætte sit udstyr op, blev han kontaktet af dekanens fire børn: Harry, Alice, Lorina og Edith. Han bliver gode venner med de tre piger, som elsker at høre ham fortælle historier, hvor han forvandler de trivielle herdagsscener til eventyrlige fortællinger. Christ Church spiller et vigtig rolle i hans bog "Alice's Adventures in Wonderland", "Alice i Eventyrland". Hovedpersonen er opkaldt efter dekanens næstældste datter, Alice Liddell. "Alice i Eventyrland" er en af vores yngste søns yndlingsbøger, og jeg ved, at han glæder sig til at læse den for sin søn, som er på vej.

Harry Potter og Christ Church. Mange scener fra Harry Potter filmene er optaget forskellige steder på Christ Church College. Harry og de andre førsteårselever bliver budt velkommen på trappen op til "the great hall" af Professor McGonagall (dejlige Maggie Smith). The Great Hall på Christ Church blev kopieret til anvendelse i filmene som "Hogwart's Hall". Her indtager elever og lærere alle deres måltider, og her samles man til de forskellige ceremonier. Du husker måske, at det er her, at hver morgen uglerne ankommer med post, så der må altid være mindst ét vindue åbent, så uglerne kan komme ind og ud. For enden af salen er højbordet, hvor lærerne sidder.

Til venstre the Great Hall, spisesalen i Christ Church College i Oxford. Til højre the Great Hall of Hogswarth.

Der var en langt større tilstrømning af besøgende til Christ Church end til de øvrige colleges, hvilket jeg især tilskriver dets rolle i Harry Potter filmene. Det er formentlig også derfor, at besøgsprisen er flere gange højere end på de øvrige steder. Første del af Evelyn Waughs dejlige roman "Brideshead Revisited" foregår for resten i Oxford, og Sebastian Flyte er studerende på netop Christ Church.

Bag Christ Church ligger Christ Church Meadows, en hyggeligt park. Hvis man går over broen, er der en fin spadseretur ned langs floden og under Donnington Bridge. Ved slusen kan man gå over på den anden side og op til Iffley Church. Kirken er bygget omkring 1170 i forbindelse med den store normanniske invasion, som begyndte med Vilhelm Erobrerens sejr i 1066.

Adresse: St Aldate's
Åbningstider: Hver dag med undtagelse af juledag. Mandag-lørdag 10.00-16.30, søndag 14.00-16.30. Katedralen lukker kl. 16.30. Besøg katedralens hjemmeside for at se tidspunkter for de daglige gudstjenester.
Pris: Juli-august £8.50, studenter og pensionister £7;
april-juni £8, studenter og pensionister £5;
september-marts £7, studenter og pensionister £5.
Grupper anbefales at booke i forvejen, hvilket også giver mulighed for "behind the scenes" ture. Besøgsindgangen til Christ Church er fra St Aldate's gennem mindehaven og Christ Church Meadow.


Corpus Christi College

Corpus Christi College blev grundlagt i 1517 og er et af de mindste colleges i Oxford. Grundlægggeren var Richard Foxe, biskop af Winchester. Biblioteket, som er anlagt samtidig med kollegiet, var formentlig på den tid det bedste i Europa. Tidens mest lærde Erasmus af Rotterdam anførte i et brev, at biblioteket var blandt de største skønheder i England, og han priste det for at være tresproget, det vil sige havde bøger på latin, græsk og hebræisk.

Kollegiets symbol er pelikanen, som også indgår i dets våbenskjold og dets flag. Pelikanen er en reference til kollegiets navn: "corpus christi", "Jesu legeme". En myte vil vide, at pelikanen hakker sit bryst til blods for at tilbyde det til sine unger, på samme måde som Jesus ofrede sig selv og udgød sit blod for menneskene. (En sjov bibemærkning: Bloddonorer i Danmark får efter tapning nr. 100 en stentøjspelikan).. I kollegiets gård står et smukt solur med - selvfølgelig - en pelikan på toppen.

Adresse: Merton Street.
Åbningstider: 13.30-16.30
Pris: Gratis.
Grupper (max. 20) skal booke i forvejen og være ledsaget af en Blue Badge Guide.

Exeter College

Exeter College er grundlagt i 1314 og er dermed det fjerdeældste college i Oxford. Grundlæggeren var Walter de Stapeldon af Devon, biskop af Exeter. I den første tid var det kendt som Stapeldon Hall og havde kun 12-14 studerende. En donation engang i 1500-tallet muliggjorde en større udvidelse. For at udfylde de nye rammer inviterede man katolske studerende til kollegiet; de havde dog ikke ret til at gå til den afsluttende eksamen. Indtil 1979 accepterede kollegiet ikke kvindelige studerende, men "til gengæld" fik Exeter College i 1993 den første kvindelige rektor. Og som om det ikke var nok, valgte man i 2004 endnu en gang en kvindelig rektor.

Palmer's Tower (1492) i det nordøstlige hjørne, var oprindelig hovedindgangen til kollegiet, men indeholder nu et antal kontorer og beboelser for medlemmerne. Her finder man det imponerende nygotiske kapel, som er designet af George Gilbert Scott og opført 1854-1860. Det er tydeligt påvirket af det underskønne Sainte Chapelle i Paris. Overfor kapellet ligger the Hall, opført i 1618. Rektors bolig, som er opført i 1864, er også designet af Gilbert Scott. En sti fører om til kollegiets have, her står biblioteket, som Gilbert Scott designede i 1100-tals stil. Fra haven er et fint kig mod the Radcliffe Camera.

Exeter College er verdenskendt for sit kor, bestående af 24 sangere, som synger til de tre ugentlige gudstjenester. Koret administreres udelukkende af kollegiets egne orgelspilsstuderende, hvilket har tiltrukket mange talentfulde personer. Mange af disse har gjort strålende karriere i og udenfor England. I semesterperioder er der evensong tirsdag, fredag og søndag.

Kollegiets nok mest prominente studerende over tiden er John Ronald Reuel Tolkien (1892–1973), som vi alle kender som forfatter af værkerne The Hobbit og The Lord of the Rings. Han studerede ved Exeter fra 1911, først klassiske studier, fra 1913 skiftede han til engelsk og litteratur. Han sluttede i 1915 med førstekarakter og blev siden professor ved Pembroke College. Højt oppe på væggen ved indgangen til kapellet er en bronzebuste af Tolkien. Busten er lavet af hans svigerdatter Faith Tolkien.

Jeg vil senere skrive lidt om The Inklings, som var en littterær diskussionsklub i Oxford fra begyndelsen af 1930'erne til slutningen af 1940'erne. De bedst kendte medlemmer var J.R.R. Tolkien og C.S. Lewis.

Adresse: Turl Street.
Åbningstider: Hver dag 14.00-17.00
Pris:Gratis.
Max. 15 personer i en gruppe.

Green Templeton College

img src=images/radcliffe_observatory.jpg hspace="10" align="right" width="350" height="467" title="Radcliffe Observatory i Oxford"> Green Templeton College opstod den 1. oktober 2008 som en sammenslutning af Green College og Templeton College. Green Templeton ligger i den nordlige ende af Oxford i området omkring det meget spaktakulære Radcliffe Observatory. Tanken om at bygge et observatorium i Oxford opstod, da astronomen Thomas Hornsby i 1761 iagttog en venuspassage. Observatoriet blev finansieret af "the Radcliffe Trustees". Denne velgørende fond blev oprettet på midler fra John Radcliffes bo (1652–1714); Radcliffe var uddannet som læge i Oxford. Efter afslutning af sin uddannelse flyttede han til London, hvor han bl.a. blev livlæge for William III, og i en periode sad han i underhuset. Radcliffe har også lagt navn til Radcliffe Infirmary, Oxfords første hospital, som åbnede i 1770 og var i brug indtil 2007. Det indledende design af observatoriet blev udført af arkitekten Henry Keene. Ved hans død i 1776 blev arbejdet overtaget og fuldført af arkitekten James Wyatt. Opførelsen af observatoriet blev afsluttet i 1794. I 1939 "flyttede" observatoriet til Sydafrika, da de vejrmæssige betingelser for at foretage observationer var for dårlige i Oxford, og den byplanmæssige udvikling gav også problemer. De originale instrumenter kan i dag ses på Museum of the History of Science i Oxford.

I 1934 blev bygningen solgt til Lord Nuffield (grundlægger af Morris bilfabrikkerne udenfor Oxford og grundlægger af Nuffield College). I 1936 etablerede Lord Nuffield Institute for Medical Research her. I 1979 blev Nuffield Institute flyttet til John Radcliffe Hospital, og bygningen blev overtaget af Green College. I dag er observatoriebygningen er et naturligt midtpunkt for Green Templeton Colleges campus tæt ved Woodstock Road, og vi så den immponerende bygning hver gang, vi kørte med bussen ind til Oxford centrum. Øverst det ottekantede tårn, som er inspireret af "Vindenes Tårn", som stod på torvet i antikkens Athen; bygget omkring år 50 fvt. Skulptøren John Bacon (1740-1799) udformede dekorationerne, de otte vinde, også med inspiration fra det originale tårn i Athen. Bacon har også lavet figuren af Atlas og Herkules, som hjælper hinanden med at støtte den skrøbelige jordklode. I stueetagen befinder sig kollegiets store spisesal. Første etage var oprindelig bibliotek, men er nu fællesrum for lærere og elever. tredje etage var observationsrummet, men det er vistnok tomt i dag bortset fra nogle af de original møbler.

Adresse: Woodstock Road
Åbningstider: Kun efter aftale
Note: Max. 20 personer i en gruppe.

Harris Manchester College

Harris Manchester College, tidligere Manchester College, er det mindste af alle colleges ved University of Oxford. Det blev anlagt i Manchester i 1786 og var på det tidspunkt et af få colleges, som tilbød en videregående uddannelse til personer (mænd), som ikke var medlem af den anglikanske kirke. Fra 1786 flyttede Manchester College fem gange, inden det slog sig ned i Oxford i 1893.

Selv om det som nævnt er det mindste college i Oxford University, har Harris Manchester det sjettestørste bibliotek, Tate Library, hvis samling indeholder bøger og manuskripter fra 1600-tallet. Biblioteket blev sponseret af Sir Henry Tate, som også var velgøreren bag London’s Tate Gallery.

Adresse: Mansfield Road
Åbningstider: Kapellet har kun åbent mandag-fredag 10.00-17.30, lørdag 9.00-12.00
Pris: Gratis, donationer er velkomne
Store grupper skal booke i forvejen

Hertford College

Kollegiet startede sin tilværelse i 1282 som et mindre pensionat for studerende under navnet Hart Hall. Jorden til Hart Hall blev købt af Elias de Hertford in 1282 og overgik i 1301 til sønnen af samme navn. Efter en omtumlet tilværelse blev Hertford College grundlagt i 1874. Størsteparten af kollegiets bygninger er designet af arkitekten Thomas Graham Jackson og blev afsluttet i 1914.

Det smukke kapel, som er fra 1908, er ottekantet med en smuk kobberkuppel. I indgangen er et mindesmærke for de 71 medlemmer af kollegiet, som omkom under første verdenskrig, og på sydvæggen i kapellet et mindesmærke for de 98 medlemmer, som omkom under anden verdenskrig. Et af de medlemmer, som mindes her, er major Percy Nugent George, som blev dræbt i Frankrig i 1917. Efter afslutning af første verdenskrig foreslog hans far, Sir James Percy Fitzpatrick, traditionen med at mindes de afdøde hvert år den 11. november kl. 11 - på våbenstilstandsdatoen - ved at holde to minutters stilhed: ét minut for de afdøde, ét minut for de overlevende.

I forkapellet (våbenhuset) ses det såkaldte "Tyndale Window" til minde om William Tyndale (1494–1536), som var lærer på stedet. I 1525 oversatte han som den første biblen fra hebræisk/græsk til engelsk. Forinden havde han søgt om tilladelse hertil fra biskoppen, men havde fået afslag. I 1535 blev han fængslet, tiltalt for kætteri, og året efter blev han henrettet ved strangulering og derefter brændt. To år senere blev hans bibeloversættelse den autoriserede bibel for "the Church of England", som i 1534 havde brudt med den katolske kirke.

Hertford College er kendt for den bro, som forbinder de to dele af kollegiet hen over New College Lane. Broen kaldes ofte "Sukkenes Bro" med reference til den berømte bro af dette navn i Venedig, men efter min mening minder den mere om Rialtobroen? En legende vil vide, at der for mange år siden blev foretaget en undersøgelse af de studerende i Oxfords sundhedstilstand. Denne viste, at de studerende ved Hertford var de tungeste, hvorfor man lukkede broen for at tvinge dem til at tage trapperne for at få mere motion. Denne sjove historie er desværre usand.

Af de tidligere medlemmer af Hertford kan nævnes William Tyndale, John Donne, Thomas Hobbes, Jonathan Swift og Evelyn Waugh.

Adresse: Catte Street overfor indgangen til the Bodleian Library
Åbningstider: Hver dag 14.00-16.30
Pris: Gratis
Max. 10 personer i en gruppe. Større grupper skal booke i forvejen.

Jesus College

Jesus College blev grundlagt af Elizabeth I i 1571 med det formål at uddanne teologer. Det var det første protestantiske college i Oxford. De ældste bygninger, i første firkant ("quadrangle", dateres til 15-1600 tallet. Næste quadrangle blev tilføjet 1640-1713, mens en tredje quadrangle kom til i 1906. I 1971 til kollegiets 400 års fødselsdag blev det bygget flere boliger til kollegiets medlemmer. Kvinder fik først adgang til Jesus College i 1974. Tidligere fremtrædende medlemmer af kollegiet er bl.a. Harold Wilson (to gange premierminister), T. E. Lawrence ("Lawrence of Arabia"), Angus Buchanan og Viscount John Sankey (højesteretsdommer og Lord Chancellor). Adresse: Turl Street, mellem Turl Street, Ship Street, Cornmarket Street og Market Street.
Åbningstider: 14.00-16.30 daily
Pris: voksne £2, seniorer og børn over 5 £1.
Max. 20 personer i en gruppe; grupper skal booke i forvejen.

Keble College

Keble College, et af de største colleges i Oxford, blev grundlagt i 1870 som et monument for afdøde John Keble (1792-1866). John Keble var et af de førende medlemmer af Oxfordbevægelsen, en fornyelsesbevægelse inden for den anglikanske kirke i 1800-tallet. Keble College blev designet af arkitekten William Butterfield (1814-1900), som selv var tilknyttet Oxfordbevægelsen. Stilen afviger en del fra de øvrige colleges i Oxford og er beskrevet som "victoriansk gotisk". Bygningen er opført i røde, blå og hvide mursten.

Keble College i Oxford.

Den kendte kunsthistoriker og tv-personlighed Sir Kenneth Clark har fra sine år i Oxford fortalt, at det var en udbredt opfattelse, at Keble College var "den grimmeste bygning i verden". En fransk gæst skal ved synet af Keble have udbrudt: "C'est magnifique mais ce n'est pas la gare?", "Det er prægtigt, men er det ikke banegården?" Jeg vil nøjes med at kalde stilen for "interesting", som min gode ven Ian altid siger, når han bliver præsenteret for noget, han ikke bryder sig om.

Adresse: Parks Road. Hovedbygningen ligger over for University Museum og University Parks.
Åbningstider: Vinter 10.00-17.00, sommer 10.00-19.00.
Charge: Gratis.
Note: Guidede ture og grupper på 10 eller flere skal booke i forvejen.

Kellogg College

Kellogg College blev oprettet i 1990 under navnet Rewley House, I 1994 blev det omdøbt til Kellogg College som påskønnelse for de store donationer, som W.K. Kellogg Foundation havde ydet til universitetet i de foregående tiår. Det er et af de største colleges og måske det mest internationalt orienterede. Blandt kollegiets æresprofessorer kan nævnes P.D. James, som bl.a. har skrevet en serie detektivromaner med politimanden Adam Dalgliesh, og Umberto Eco, en af mine yndlingsforfattere, som bl.a. har skrevet de dejlige romaner Rosens Navn, Foucaults pendul, Øen af i går og Baudolino.

Adresse: 60-62 Banbury Road
Åbningstider: Mandag-fredag 9.00-17.00
Pris: Gratis.

Lady Margaret Hall

Lady Margaret Hall blev grundlagt i 1878 som det første kvinde-college i Oxford, og mænd fik først adgang i 1979. Kollegiet er opkaldt Lady Margaret Beaufort, mor til Henry VII. Lady Margaret ligger ned til Cherwell og er kendt for sine dejlige haver. Bag hovedbygningen er boldspilbaner, tennisbaner og et bådehus.

Adresse: Norham Gardens.
Åbningstider: Hver dag 10.00-17.00
Pris: Gratis.

Linacre College

Linacre College, som er grundlagt i 1962, er opkaldt efter lægen og humanisten Thomas Linacre (1460–1524). Hovedparten af de studerende kommer fra lande udenfor UK, fordelt på mere end 50 lande.

Adresse: St Cross Road.
Åbningstider: Kun efter aftale.

Lincoln College

Lincoln College (egentlig The College of the Blessed Mary and All Saints, Lincoln) blev grundlagt i 1427 af Richard Fleming, daværende biskop af Lincoln. Det er det 9. ældste af Oxfords colleges. Det er ikke ualmindeligt, at der er kappestrid mellem nabokollegier i Oxford, i dette tilfælde mellem Lincoln og Brasenose (Brasenose blev for resten også grundlagt af en biskop af Lincoln). Legenden vil vide, at for flere hundrede år siden jagtede en gruppe vrede byboere en flok studerende gennem byen. Portneren ved Lincoln porter lod sine egne medlemmer slippe ind i sikkerhed, mens studerende fra Brasenose blev overladt til hobens medlidenhed. Denne episode resulterede i, at en Brasenose studerende mistede livet, og siden da har Lincoln hvert år på Kristi Himmelfartsdag inviteret Brasenose medlemmer ind gennem den dør, som forbinder de to kollegier. Som bod inviteres på gratis øl. På et tidspunkt gik Lincoln over til at tilsætte vedbend (syrlig smag) til øllet for at begrænse indtagelsen.

Lincoln College i Oxford.

Kapellet, som er opført mellem 1629 og 1631, er især kendt for sine emaljerede vinduer, udført af Abraham van Linge. Østvinduet viser øverst seks scener fra Jesu liv (incl. den sidste nadver), nederst ses scener fra det gamle testamente. Nordvinduet viser 12 profeter, mens sydvinduet viser de 12 apostle. Kapellet var i en meget dårlig stand, men en vellykket restaurering i 1999 har udrettet mirakler.

Måske endnu mere imponerende er Lincolns bibliotek, som i 1971 blev indrettet i den konverterede 1700-tals kirke, St Martin and All Saints. Klokketårnet huset otte klokker, de første fem går tilbage til 1622. I 1874 blev "the tenor" støbt om i to mindre klokker, og i 1927 blev oktaven komplet med to nye klokker.

Lincoln College har været ramme for tre Inspector Morse episoder - mere herom senere.

Adresse: Turl Street, bag Brasenose College og ved siden af Exeter College.
Åbningstider: Mandag-fredag 14.00-17.00, lørdag-søndag 11.00-17.00
Pris: gratis.

Magdalen College

Adresse: High Street
Åbningstider: Oktober-juni 13.00-18.00 eller tusmærke (hvad indtræffer først), juli-september 12.00-19.00.
Pris: Voksne £5; studenter og pensionister £4; familiebillettet (2 voksne og 3 børn ) £14. Prisen omfatter en brochure, som fås på flere sprog. Gratis adgang for Oxford beboere. Juli-september 18.00 guided tur på ca. 45 minutter på kollegiet £6 per person.
Max. 20 personer i en gruppe.

Mansfield College

Adresse: Mansfield Road
Åbningstider: Mandag-fredag 9.00-17.00
Pris: Gratis.

Merton College

Walter de Merton grundlagde Merton College i 1264. Merton Library blev opført i 1379.
Adresse: Merton Street
Åbningstider: Mandag-fredag 14.00-17.00, lørdag-søndag 10.00-17.00.
Pris: Voksne £3. Gratis for børn. Guidede ture på kollegiet og middelaldersbiblioteket £5 per person (kun om sommeren).
Grupper på mere end 10 personer skal booke i forvejen.

New College

Adresse: Holywell Street/New College Lane
Åbningstider: Påske-oktober 11.00-17.00 (via New College Lane gates); oktober-påske 14.00-16.00 (via Holywell Street gates)
Pris: Voksne £3, studenter, pensionister og børn under 16 år £2. Kun betaling fra påske-oktober.
Note: Max. 20 personer i en gruppe.

Nuffield College

Adresse: New Road
Åbningstider: Hver dag 9.00-17.00
Pris: Gratis.
Note: Max. 6 personer i en gruppe.

Oriel College

Adresse: Oriel Square
Åbningstider: 14.00-17.00 (eller til tusmærke). Lukket i sommersemestret.
Pris: Voksne £2; studenter og pensionister £2. Guidebog £1.
Max. 12 personer i en gruppe.

Pembroke College

Adresse: Pembroke Square, St Aldate's
Åbningstider: 10.00-17.00
Pris: Gratis. Man kan købe en guidebog for £1)
Note: Max 20 i gruppe, som skal være ledsaget af en Blue Badge Guide.

The Queen's College

Adresse: High Street
Åbningstider: Kun efter aftale
Pris: Gratis
Kun grupper ledsaget af en Blue Badge Guide (kan bestilles ved Visitor Information Centre i Broad Street.

Queen's College i Oxford.


Somerville College

Adresse: Woodstock Road
Tel: 01865 270600
Åbningstider: Hver dag 14.00-16.30
Pris: Gratis, donationer velkomne.
Store grupper skal booke i forvejen.

St Anne's College

Adresse: Woodstock Road
Åbningstider: Hver dag 9.00-17.00
Pris: Gratis.

St Antony's College

Adresse: Woodstock Road
Åbningstider: Kun efter aftale.

St Catherine's College

Adresse: Manor Road
Åbningstider: Hver dag 9.00-17.00
Pris: Gratis.
Book i forvejen hvis gruppen er på 10 eller flere personer.

St Cross College

Adresse: St Giles
Åbningstider: Kun efter aftale.

St Edmund Hall

Adresse: Queen's Lane
Åbningstider: Hver dag 10.00-16.00
Pris: Gratis.
Max. 12 personer i en gruppe. Større grupper efter aftale.

St Hilda's College

Adresse: Cowley Place
Åbningstider: Kun efter aftale.
Pris: Gratis.

St Hugh's College

Adresse: St Margaret's Road
Åbningstider: 10.00-16.00
Pris: Gratis.
Booking er nødvendigt ved grupper på 6 eller flere personer.

St John's College

Adresse: St Giles'
Åbningstider: 13.00-17.00.
Pris: Gratis.
Max. 14 personer i en gruppe og ledsaget af en guide.

St Peter's College

Adresse: New Inn Hall Street
Åbningstider: 10.00-17.00
Pris: Gratis, donationer velkomne.
Booking er nødvendigt for fem eller flere personer.>

Trinity College

Adresse: Broad Street
Åbningstider: Mandag-fredag 09.00-12.15, 13.30-16.00. Lørdag-søndag 13.00-16.00.
Pris: Voksne £2; voksne og børn £1 (incl. bogguide).
Grupper på flere end 25 person er skal ledsages af en tour guide.

University College

William af Durham grundlag det første college, University College, i 1249. Den ældste del af bygningerne er fra 1634.
Adresse: High Street

Wadham College

Adresse: Parks Road
Åbningstider: I semester: 13.00-16.15. I ferie 10.30-11.45, 13.00-16.15
Pris: Gratis
Grupper skal booke på forhånd og være ledsaget af en Blue Badge Guide.

Wolfson College

Adresse: Linton Road
Åbningstider: Ved dagslys.
Pris: Gratis.
Grupper skal anmelde deres ankomst i forvejen.

Worcester College

Adresse: Worcester Street
Åbningstider: Hver dag 14.00-17.00
Pris: Gratis.
Max. 8 i en gruppe.