Heroica

Ungarn - lidt historie
De ungarske sletter har gennem tiden været beboet af mange forskellige stammer og folkeslag. Kelterne og romerne har været her - men hvor har de ikke været? I folkevandringstiden kom den ene stamme efter den anden og slog sig ned, indtil de blev fordrevet. Hunnerkongen Atilla havde sit hovedkvarter på de ungarske sletter. I det 10. århundrede kom det finsk-ugriske folk østfra fra Ural området. Det er dem, ungarerne kan takke for deres af alle andre end dem selv uforståelige sprog. Denne stamme kaldte sig magyarerne. Stephan 1., som blev kronet til konge i 1001, anses for Ungarns grundlægger. Han herskede i ca. 40 år. I 1241 blev landet oversvømmet af mongolerne, som lavede store ødelæggelser. Næste bølge var tyrkerne, som i første omgang blev standset i 1456 ved det nuværende Beograd. Efter sin faders død blev den 15 årige Matthias valgt til konge i 1458 og han regerede i 32 lykkelige år i Ungarn. Efter at tyrkerne var endelig fordrevet, kom Ungarn under det habsburgske kejserdømme og blev regeret fra Wien. I 1848 gjorde Ungarn oprør under denne undertrykkelse, som bl.a. indebar, at det officielle sprog var tysk. Men oprøret blev nedkæmpet med støtte fra Rusland. I 1866 blev Østrig og Ungarn et dobbeltmonarki, og Franz Joseph I blev kronet til konge af Ungarn i Matthias kirken. Dette medførte stor fremgang i Ungarn. Som en del af dobbeltmonarkiet blev Ungarn draget ind i 1. verdenskrig, hvilket blev en katastrofe for landet. Ved fredsslutningen i Versailles mistede Ungarn halvdelen af sine landområder. I dag lever ca. 1/3 af alle ungarere udenfor Ungarn. Under 2. verdenskrig blev Ungarn besat af tyskerne i 1944, primært for at sikre, at russerne ikke rykkede ind. Der blev kæmpet hårdt - især i Budapest - mod de fremrykkende russiske styrker. Da kampene sluttede i februar 1945 var mere end halvdelen af byen ødelagt, og alle broer over Danau sprængt i luften. I 1949 blev Ungarn en stalinistisk folkerepublik, hvis kurs førte til folkeopstanden i 1956. En koalitionsregering under Imre Nagy lovede frie valg og udtræden af warszawa pagten. Dette fik russerne til at rykke ind med kampvogne, nedkæmpe oprøret og indsætte en ny kommunistisk regering, som lod Imre Nagy henrette trods mange protester fra udlandet. Efter 1985 begyndte en åbning mod vest, og i 1990 blev der gennemført frie valg i Ungarn. Ungarn blev medlem af Europarådet og af Det Europæiske Parlament og banker nu på for at komme ind i EU.
Om Budapest
Bygningen af Budapest blev påbegyndt midt i det 13. århundrede. Forud for det var byen Pest blevet brændt ned til grunden i 1241, hvorfor man fandt det sikrest at bygge den ny by på den anden side af floden, beskyttet af et slot på toppen af den høje limstensklippe. Kongeslottet blev bygget i den sydlige ende, mens den 'folkelige' bebyggelse ske mod nord. Senere blev der opført befæstede volde omkring byen. Tyrkerne indtog byen i 1541, og først i 1686 blev den befriet af kristne styrker fra hele Europa. Byen kommer under den habsburgske kejser Leopolds styre. Kun en håndfuld af byens indbyggere overlevede belejringen, og udlændinge blev indbudt til at slå sig ned. Den tidligere hovedstad var nu kun en lille provinsiel by i det habsburge kejserdømme. Så begyndte i løbet af det 18. århundre en lille (barok) by at skyde op af de middelalderlige ruiner. Og i 1867 blev der dannet en selvstændig ungarsk regering for området. Hen imod slutningen af 2. verdenskrig blev de sidste nazi styrker fordrevet af den røde hær. Det skete efter en belejring på 2 måneder med enorme tab og lidelser for civilbefolkningen.

Budapest med godt 2 millioner indbyggere ligger på begge sider af Donau. 1/3 udgøres af Buda på højre bred, og 1/3 Pest på venstre bred. På Buda siden ligger Gellert-bjerget med citadellet, borghøjen med det gigantiske slotskompleks og bydelen bag Matthias-kirken. På den flade Pest side ligger parlamentet, forretninger og administrationsbygninger, de pragtfulde boulevarder og de store boligkvarterer.
Fisker-bastionen
Det første sted, du bør begive dig hen for at opleve Budapest, er Fiskerbastionen. Den ligger foran Matthias kirken og er et af de bedste udsigtspunkter, som giver et fantastisk overblik over hele byen. Mod nord ses Donau med Margrete-øen. Ellers domineres udsigten af Parlamentsbygningen med dens kupler og spir. Mod syd ses Kædebroen, som er bygget i 1849. I det fjerne i Dolomitterne ses Gellert klippen. Det var arkitektens mål, at bygningen skulle udgøre en værdig kulisse for Matthias kirken (også kaldet Vor Frues Kirke). Bygningen blev opført af sten fra den gamle slotsmur. Fisker-bastionen har fået sit navn, fordi der oprindelig lå et fisketorv på stedet.
Matthias-kirken
Matthias-kirkens officielle navn er Vor Frue Kirke. Når den i daglig tale kaldes Matthias-kirken, er det fordi, Matthias' våbenskjold med ravnen findes på kirkens sydtårn.

I det 13. århundrede lå Buda's første landsbykirke her. I det 14. århundrede begyndte man at ombygge kirken til gotisk stil, men som så mange andre steder i Europa blev man aldrig helt færdig. Da tyrkerne indtog Buda i 1541, indviede de bygningen i sultanens overværelse til en moske, og inventaret blev ødelagt. Under belejringen i 1686 blev tårnet ødelagt, og taget kollapsede. Senere blev kirken ombygget i barok stil. De sidste 2 konger i Ungarn, Franz Joseph I og Karl IV blev kronet i denne kirke.

Udefra er det mest imponerende ved kirken nok det 80 meter høje tårn. På den sydlige portal er der et relief fra 1400-tallet, som viser Jomfru Maria's død. Indvendig er kirken rigt forsynet med fresko malerier, som viser forskellige ungarske helgeners liv. Det er muligt at komme ned i krypten og se (kopier af) de ungarske kongekroner. Originalerne kan du se på Nationalmuséet.
Kædebroen
Broen, som er 380 meter lang og 16 meter bred, understøttes at piller, som er formet som klassiske triumfbuer. Den var den første bro over Donau, og den forbinder såvel Buda og Pest som den vestlige og den østlige del af landet. Den blev bygget i 1839-49. Historien fortæller, at broen først blev bygget, efter at den unge greve István Szécheney havde måttet vente en uge på at komme over til sin faders begravelse. En anden historie fortæller, at bygmesteren William Clark var så stolt over sin bro, at han svor, at han ville begå selvmord, hvis nogen kunne finde en fejl ved den. Men alle fandt broen perfekt, indtil en lille skomagerlærling (nu lyder det næsten som H.C Andersen) opdagede, at løverne på broen ingen tunger havde. Den opdagelse fik Clark til at springe i floden fra sin ellers perfekte kædebro. I januar 1945 sprængte de tyske tropper broen i luften. Den blev genopført i 1948-49, vd hvilken lejlighed man lavede broen lidt bredere af hensyn til bilismen. Kædebroen er én af 6 broer over Donau. Udover stor trafikmæssig betydning har de også en vigtig æstetisk funktion og står ikke tilbage for de berømte broer i Paris over Seinen. Da vi første gang ankom til Budapest og ønskede at komme over på Buda siden, løb vi ind i store problemer pga. ukendskab til trafikforholdene. 5 gange blev vi af ensretning af trafikken ført tilbage til udgangspunktet. Først 6. gang, da vi kørte 'den forkerte' retning og trodsede blinkende og tudende bilister, lykkedes det os at forblive på Buda siden. Det klogeste havde formentlig været at 'smide' bilen på den første ledige parkeringsplads og fortsætte til fods eller med offentlige trafikmidler.
Det Kongelige Palads
Opførelsen af Det Kongelige Palads blev påbegyndt i midten af det 13. århundrede. Murene og de vestlige fæstningsværker blev først afsluttet sidst i det følgende århundrede. I tiden løb er tilføjet et kapel samt et renaissance slot. Det var på det tidspunkt det mest prægtige i hele Europa, og kongenhusets bibliotek siges at tåle sammenligning med Mediciernes berømte bibliotek i Firenze.

Under den tyrkiske belejring blev paladset nærmest ødelagt. Opførelsen af det nuværende palads blev påbegyndt under Maria Theresas regeringstid. Miklós Ybl, som vi også har mødt i Kescemet, har også været involveret i genopbygningen.

Begynd med at studere paladset udefra. Facaden, som vender ud mod Donau, er 304 meter lang og med symmetrisk anbragte søjler. Foran paladsen er en statue af Prins Eugene af Savoyen, som var én af lederne af den styrke, som befriede slottet i 1686. Statuen ved paladsets have er Turul, magyarernes mytiske fugl. Denne fugl ledte ifølge sagnene magyarerne frem til Donaus bredder, hvor den landede og kradsede i jorden, som tegn på, at her var godt at være.
Gellért bjerget
Knejsende højt over byen ligger Gellért bjerget. Set fra Donau ser det meget højere ud end de 140 meter, som det er. På grund af den fantastiske beliggende giver det et enestående panorama over hele byen. Indtil det 9. århundrede sluttede Buda her, og klippen tjente som udkigspost. Plateauet på toppen er endnu ikke fuldt udbygget. Det tog os ca. 20 minutter i skarp trav at bestige bjerget - men jeg måtte også slæbe Birgit det meste af vejen.
Citadellet
På toppen af Gellért-bjerget ligger Citadellet. Det blev bygget mellem 1850 og 1854 af de habsburgske herskere for at kontrollere byen efter det mislykkede oprør i 1848. (Ungarerne kalder det selvfølgelig ikke 'oprøret' men 'frihedskrigen'). Muren er ca. 200 meter lang og nogle steder indtil 6 meter bred. I 1897 forlod de østrigske tropper fæstningen, og byen lod af symbolske grunde en del af murene ødelægge. Det var fra Citadellet, at de tyske tropper under 2. verdenskrig holdt længst ud mod de russiske tropper. I dag tjener fæstningen alene fredelige formål med hotel, restaurant og en dejlig udsigtsplads.

Overfor Citadellet står Frihedsmonumentet, som blev rejst i 1947 til minde om de russiske soldater, der gav deres liv for at befri landet for de nazistiske besættere. Til gengæld fik ungarerne fornøjelsen af at blive okkuperet af russiske styrker - men det er jo en anden sag. Monumentet er en 26 meter høj søjle med indmejslede soldaternavne og en kvindeskikkelse med en palmegren. Under den russiske besættelse gav befolkningen den store statue navnet "sikke en fangst", da de syntes, at skikkelsen lignede en lystfisker, som stolt viste sin fangst frem til beskuelse.
Ned ad Gellért Bjerget igen
Da vi spadserede ned ad Gellért Vjerget passerede vi en statue af Biskop Sct. Gellért ved siden at et stort kunstigt vandfald. Det var her, at den venezianske missionær døde som martyr i 1046. Han blev styrtet ud over bjergsiden. Længere nede stødte vi på Gellért-hotellet med de berømte Gellért-bade. Disse badeanlæg blev bygget af tyrkerne i 1200-tallet, og er stadig et besøg værd. Desværre nåede vi det ikke, men måske næste gang. I øvrigt har hotellet en skummel fortid, idet det under 2. verdenskrig var fængsel for det berygtede sikkerhedspoliti med torturkamre i kælderen.
Parlamentsbygningen
Parlamentsbygningen ligger i et område med mange smukke og imponerende bygninger. Parlamentsbygningens 96 meter høje kuppel ses over en stor del af byen. Den blev bygget i nygotisk stil i perioden 1880 - 1902 - dengang én af verdens største bygninger med sine mål på 268 meter gange 118 meter. Kuplen er omgivet af 2 store tårne og 20 mindre. Hertil kommer 88 statuer af historiske personer. For at komme ind og se bygningen skal man deltage i en guided tour. Men det er også ulejligheden værd. Fra Kuppelsalen fører en pragtfuld trappe op til Kongressalen, hvor tidligere Overhuset sad. Til venstre ligger Parlamentssalen, hvor det nuværende parlament afholder sine møder. Alle vægge på trapper og i sale er forsynet med smukke vægmalerier, ligesom et stort antal statuer findes.
Margrete-øen
Ude i Donau ligger Margrete-øen, som er byens åndehul. Vi besøgte den i forbindelse med en sejltur på Donau med et turistskib. Man bliver forsynet med højttalere og kan vælge mellem et stort antal sprog. Jeg tror, at det eneste sprog, som ikke kunne vælges, var dansk. Besynderligt nok. I modsætning til tilsvarende andre flodøer (fx i Seinen) er denne ø ikke overbebygget, men indeholder en kæmpemæssig park lige i byens hjerte. I middelalderen lå der flere klostre på øen. I begyndelsen af 1800-tallet indrettede den kongelige familie øen til en landskabelig have. Da også øen er rigt forsynet med underjordiske kilder, er der bygget et antal swimming pools på stedet. Nogle anvendes som svømmestadion til børn. Måske forklaringen på, at Ungarn gennem tiderne har haft så mange dygtige svømmere. Desuden findes et antal tennisbaner.

Det betydeligste monument på øen er ruinerne af et dominikansk kloster fra det 13. århundrede. Det blev bygget af kong Béla IV, som genopbyggede landet efter den mongolske invasion. Hans datter Margrete boede i klostret, fra hun var 11 år gammel. Hun blev senere gjort til helgen og har givet navn til øen. I et kapel i nærheden af hendes grav hænger den ældste klokke i Ungarn.
Statsoperaen
Én af de mest statelige bygninger er Operabygningen. Den er opført i årene 1875 til 1884 og er designet af Miklós Ybl (der var han igen). Den er bygget i italiensk ny renaissance stil. Mirakuløst overlevede den 2. verdenskrig. I en niche inde i bygningen står en statue af Franz Liszt, den mest berømte ungarske komponist i det 19. århundrede. Andre statuer af berømte komponister som alle har haft tilknytning til operaen, er Monteverdi, Scarlatti, Gluck, Mozart, Beethoven, Rossini, Donizetti, Glinka, Wagner, Verdi, Gounod, Bizet, Moussorgsky, Tchaikovsky, Moniuszko og Smetana. En imponerende række. Endelig må vi ikke glemme statuen af Miklós Ybl. Gustav Mahler hav været chef for operaen i 3 år, og han har selv sat flere operaer op.
1000 ĺrs monumentet
Og som det sidste, vi vil vise jer i Budapest: 1000 års monumentet på Heltepladsen. Det blev bygget i 1896 for at fejre Ungarns 1000 års fødselsdag som nation. Monumentet viser nationens mest prominente ledere og helte fra 896-1896. Ærkeenglen Gabriel på toppen af monumentet tilbyder Stefan Ungarns krone i en drøm. Kong (og senere Sct.) Stefan gjorde Ungarn til en kristen stat ved sin kroning juledag i år 1000. Han er den første statue i kolonnaden.
Og hermed farvel til én af de allersmukkeste og mest charmerende hovedstćder, Birgit og jeg endnu har besřgt.