Wienermusik

Prins Eugen og Belvedere
Belverede blev bygget af prins Eugen af Savoyen - én af de mange lykkeriddere fra 1600 tallet. Prins Eugen var født var født i Italien, men udvandrede til Frankrig, hvor han slog sig ned i Paris. Hans karriere ved solkongens hof blev kortvarig - nogle mener, at hans aparte udseende ikke kunne accepteres af det skønhedselskende franske hof. Prins Eugen lod sig ikke gå på af dette, men rejste til Wien, hvor han tilbød sin tjeneste til Kejser Leopold. Han var da endnu ikke fyldt 20 år. Det skete i 1683 - måske husker du fra en tidligere side, at det var året for den anden af de ødelæggende tyrkerinvasioner.

2000 landsbyer blev lagt i aske. Mere end 80.000 bortført som slaver. Den 14. juli stod en tyrkisk styrke på 200.000 mand i en tæt ring omkring Wien. Byen blev besvaret af en styrke på 68.000 mand med deltagelse af hjælpekorps fra Bayern, Sachsen, Brandenburg og Polen. I det afgørende slag den 12. september, hvor tyrkerne blev trængt tilbage, tjente den unge Prins Eugen under hertugen af Lothringen i en underordnet post. Herfra avancerede han, så han ca. 10 år senere var kejserlig-kongelig østrigsk feltmarskal.

Allerede i 1690 havde prinsen ladet bygge en standsmæssig vinterbolig i den indre by - et palæ i Himmelpfortgasse. Palæet huser i dag Finansministeriet. Men han drømte om et landsted, som skulle stille alt andet byggeri i skygge. Fra 1700 - 1724 byggede Lucas von Hildebrandt dobbeltslottet Belvedere. Første byggedes Nedre Belvedere, en bred bygning i én etage, omsluttende en stor gård. Herefter fulgte festslottet øvre Belvedere, opført i 2 etager øverst på den skrånende grund - med en pragtfuld udsigt over Wien. Mellem de 2 slotte ligger en pragtfuld park med springvand og marmorskulpturer. Nedre Belvedere var prinsens bolig, hvor han opbevarede sine rige samlinger af europæisk gotisk, renæssance- og barokkunst. øvre Belvedere var forbeholdt fester samt prinsens møder med østrigske og udenlandske statsmænd og militærfolk. I slottes store marmorsal blev østrigs endelige befrielse bekræftet den 15. maj 1955 ved underskrivelse af en fredstraktat mellem østrig, USA, England, Frankrig og Rusland. Et stort fotografi af Dulles, MacMillan, Molotov viser denne begivenhed. Datoen 26. oktober, hvor den sidste besættelsessoldat forlod østrig, er national helligdag.

øvre Belvedere blev genåbnet i 1995 efter en gennemgribende restaurering og fungerer nu som kunstmuseum. Den nederste etage indeholder nyere kunst - ofte med specialudstillinger, mens den øverste etage rummer Wiens største samling af kunst fra 1800 og 1900 tallet. østrigske kunstnere som Gustav Klimt, Egon Schiele og Oscar Kokoschka er rigt repræsenteret. Hvis du ikke orker at besøge begge etager, bør du absolut vælge den øverste - det gjorde vi i hvert fald. Efter besøget kan du hvile ud i den smukke slotspark. Evt. med et par dåseøl fra en nærliggende købmand. Undertiden gik vi ind i pålægsafdelingen i et supermarked, hvor man smører dejlige boller med pålæg eller ost, mens man står og venter. Ikke til at kimse af - hvis du i det hele taget ved, hvordan man kimser.

Kokoscha(1886-1980)
Kokoschka blev opfattet som en galning eller vildmand, da han debuterede i 1906. ærkehertug Franz Ferdinand udtalte efter et besøg på udstillingen: Fyren skulle sønderbankes. Altid godt, når personer har en holdning til kunsten. I 1935 fik Kokoschkas kunst prædikatet 'entartet' af nazisterne, og hans værker blev taget ned fra alle offentlige samlinger. Kokoschka selv måtte flygte til London. I 1960 udstillede Kokoschka i København sammen med Chagall. Her fik han overrakt Erasmusprisen, så helt umulig kan han vel ikke have været. Kokoschka var ven med den lidt ældre Klimt, som havde stor indflydelse på ham. Efter at være blev såret i 1. verdenskrig blev han udnævnt til professor i Dresden. I en periode var han professor i Prag, hvos vi også har set nogle af hans værker.
Gustav Klimt (1862-1918)
Ofte kaldt "Jugendstilens mester". Også kendt for sine mange udsmykninger og murmalerier af store offentlige rum i Wien. Klimt begyndte som 'kunst udsmykker' sammen med bl.a. sin bror. I 1886-92 udførte Klimt dekorationer af trappene til Burgteater og Kunsthistorisches Museum her i Wien. En af Klimts største udsmykningsudgaver er den berømte 'Beethoven frise' her på muséet (1902). Men også i udlandet har han løst mange udsmykningsopgaver. Endelig har han illustreret et stort antal bøger. Der skulle efter sigende være betydelige værker af Klimt på Albertina muséet - men det var desværre lukket på grund af ombygning - men lukker op igen i 1998. Prøv det!

Klimt var en af grundlæggerne - og den første præsident af Secession. Secession var en gruppe moderne arkitekter og kunstnere som i protest mod det etablerede kunstliv dannede deres egen sammenslutning. De byggede deres modstykke til "Den Fri" i København. Men det kan du læse mere om på én af de følgende sider.
Egon Schiele(1890-1918)
Selv om Egon Schiele døde allerede som 28 årig, regnes han blandt én af østrigs store impressionister. Selv om han selvfølgelig var påvirket af Klimt og de andre 'gamle' på bjerget, udviklede han sin egen personlige stil. Hans værker er utroligt udtryksfulde. Du kan klikke på det lille portræt af kunstneren her ved siden af og studere hans stil i detaljer. Han virker utrolig sårbar og patetisk - og mindede os på én eller anden måde om Munch. Også Schiele var med i Secession. Skade at han døde så ung.

 

Desværre er der stort set intet bevaret af prins Eugens rige samling. En uforstandig arving (jeg skal nok lade være at afsløre hendes køn) solgte lystigt ud af de uvurderlige skatte. Prinsen faldt i unåde ved hoffet, og døde som en ensom og bitter mand i 1736.

 

Men nu skal du møde østrigs nok mest kendte og originale kunstner og arkitekt.